Chào mừng các bạn đến với website Sở Y tế Bình Định
  TRANG CHỦ    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    Trao đổi trực tuyến
  Văn phòng Sở:
  Nghiệp vụ Y:
  Nghiệp vụ Dược:
  K.hoạch - T.chính:
  Thanh tra Sở:
  Tổ chức - Cán bộ:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               13
  Số lượt truy cập: 1736327
Sở Y tế Bình Định

Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa

            Trình tự thực hiện: 

            Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế - số 756 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn vào chiều thứ 5 hàng tuần, có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

            Bước 2: Trong thời hạn 90 ngày, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ, hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ tiến hành thẩm định tại cơ sở để cấp giấy phép hoạt động.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

- Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do

            Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu lệ phí, trả kết quả, lưu hồ sơ

            Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế

            Thành phần, số lượng hồ sơ:

            Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT

2.

Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

3.

Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề

4.

Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6- Thông tư 41/2011/TT-BYT

5.

Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - Thông tư 41/2011/TT-BYT

6.

Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề

7.

Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư 41/2011/TT-BYT

8.

Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

            Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

            Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1.

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 Thông tư 41/2011/TT-BYT

2.

Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 Thông tư 41/2011/TT-BYT

3.

Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 Thông tư 41/2011/TT-BYT

            Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 90 ngày

            Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

            Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Sở Y tế tỉnh Bình Định.

       Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

            Lệ phí:Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 300.000đ.

            Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

1.

Quy mô phòng khám đa khoa:

Phòng khám đa khoa phải đáp ứng ít nhất các điều kiện sau:

a) Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;

b) Phòng cấp cứu;

c) Buồng tiểu phẫu;

d) Phòng lưu người bệnh;

đ) Cận lâm sàng: Có hai bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh

2.

Cơ sở vật chất:

a) Có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu. Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu ít nhất về diện tích như sau:

- Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất 12m2;

- Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 15m2; có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích mỗi giường ít nhất là 05m2;

- Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất 10m2.
Riêng đối với phòng khám đa khoa khu vực của Nhà nước phải bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế quy định tại Quyết định số 1327/2002/QĐ - BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

3.

Thiết bị y tế:

Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng ký

4.

Tổ chức nhân sự:

a) Số lượng bác sỹ làm việc toàn thời gian (cơ hữu) phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ của phòng khám đa khoa;

b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký;

- Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

- Là người làm việc toàn thời gian tại phòng khám đa khoa;
c) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám đa khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó

5.

Phạm vi hoạt động chuyên môn:

Hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Việc phê duyệt phải căn cứ vào quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn tại các Điều 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 và 34 Thông tư này.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật khám bệnh, chữa bệnhsố: 40/2009/QH12 Quốc hội thông qua ngày 23/11/2009

Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quyết định 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính

Tải các biểu mẫu và phụ lục bên dưới:


Download tài liệu đính kèm
     Văn bản mới
(Ngày ban hành 11-4-2014) V/v tổ chức phun hóa chất diệt muỗi và côn trùng có hại

(Ngày ban hành 11-4-2014) V/v phục vụ y tế hội nghị khoa học tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành

(Ngày ban hành 11-4-2014) V/v lập nhu cầu sử dụng thuốc, oxy dược dụng, dược liệu và các vị thuốc y học cổ truyền từ quý 4/2014 đến hết quý 3/2015

(Ngày ban hành 11-4-2014)(BÁO CÁO) Tình hình bệnh tay-chân-miệng, sốt xuất huyết Dengue và sốt rét tuần 14

(Ngày ban hành 07-4-2014)(KẾ HOẠCH) Tổ chức Lễ phát động \"Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm\" tỉnh Bình Định năm 2014

(Ngày ban hành 31-3-2014) V/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014

(Ngày ban hành 14-4-2014) V/v thực hiện một số giải pháp cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại BVĐK tỉnh

(Ngày ban hành 02-4-2014)(THÔNG BÁO) CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NHŨ TƯƠNG HÓA THỂ THỦY TINH

(Ngày ban hành 27-3-2014)(THÔNG BÁO) CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA UNG THƯ

(ngày ban hành 01-4-2014)(THÔNG BÁO) CHIÊU SINH LỚP ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ERGONOMICS TRONG ĐO MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

(Ngày ban hành 08-4-2014) V/v tiếp tục nhận đăng ký lớp Bồi dưỡng QLNN chương trình CVCC tại Huế

(Ngày ban hành 13-3-2014) V/v cung cấp thông tin liên quan đến thuốc Capecitabine (biệt dược: Xeloda) và thuốc kích thích thụ thể beta tác dụng ngắn trong sản khoa (như Salbutamol)

(Ngày ban hành 15-4-2014) V/v duy trì điều trị ARV cho người nhiễm HIV tại Trung tâm 06

(Ngày ban hành 15-4-2014) V/v thông báo kết quả xét nghiệm máu thuộc dự án \"Tình trạng sức khỏe của những người mang HBV tại tỉnh Bình Định

(Ngày ban hành 15-4-2014)(THÔNG BÁO) V/v truy cập văn bản đã ban hành để triển khai thực hiện

(Ngày ban hành 15-4-2014)(KẾ HOẠCH) Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử trong ngành Y tế năm 2014

(Ngày ban hành 10-4-2014) V/v triển khai thực hiện Thông tư số 47 /2013/TT-BYT

(Ngày ban hành 05-3-2014) V/v: hướng dẫn bổ sung việc KTCL thuốc nhập khẩu theo tinh thần công văn số 13719/QLD-CL

(Ngày ban hành 20-3-2014)(THÔNG TƯ) Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

(Ngày ban hành 16-4-2014)(THÔNG BÁO) Kết quả mua sắm trực tiếp Dự án: Đấu thầu mua thuốc bổ sung (Lần 2) phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh đến hết Quý 3 năm 2014

(Ngày ban hành 16-4-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp Mua thuốc bổ sung (Lần 2) phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh đến hết Quý 3 năm 2014

(Ngày ban hành 16-4-2014) V/v thông báo đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành năm 2014

(Ngày ban hành 17-4-2014)(GIẤY MỜI) V/v tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế

(Ngày ban hành 17-4-2014) V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sởi

(Ngày ban hành 15-4-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn \"Thực hành tốt nhà thuốc\"

(Ngày ban hành 11-4-2014) (QUYẾT ĐỊNH) Thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện \"Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm\" năm 2014

(Ngày ban hành 11-4-2014) V/v thông báo nội dung và lịch làm việc của BCĐ và Đoàn thanh tra liên ngành cấp tỉnh

(Ngày ban hành 18-4-2014) V/v mời tham dự Hội thảo Tăng cường năng lực quản lý bệnh viện

(Ngày ban hành 31-3-2014) V/v tuyển sinh chuyên khoa I, II

(Ngày ban hành 08-4-2014)(THÔNG BÁO) TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA I Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM 2014

(Ngày ban hành 18-4-2014) V/v thông báo lịch giảng của giáo sư Kang Sunjoo - Hàn Quốc

(Ngày ban hành 18-4-2014)(BÁO CÁO) Tình hình bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết Dengue, sốt rét và sởi tuần 15

(Ngày ban hành 18-4-2014)(THÔNG BÁO) V/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2014

     Thông báo
  1. Các văn bản mới được đưa lên Website sẽ hiển thị ở mục "Văn bản mới"
  2. Tất cả các văn bản mới và cũ đều có trong menu "VĂN BẢN PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CỦA SỞ", các văn bản này được liệt kê theo thứ tự ngày ban hành trong văn bản, ngày ban hành mới nhất sẽ được liệt kê vị trí đầu tiên.

Chú ý:  Ngày ban hành trong văn bản có thể sẽ khác với ngày văn bản được đưa lên website

     Hình ảnh hoạt động
Bộ Y tế
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Báo Bình Định
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 756 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3792549, Fax: 056.3792276 - Email: vanphong@syt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: BS. Nguyễn Văn Cang,Giám đốc Sở
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)