Chào mừng các bạn đến với website Sở Y tế Bình Định
  TRANG CHỦ    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    Trao đổi trực tuyến
  Văn phòng Sở:
  Nghiệp vụ Y:
  Nghiệp vụ Dược:
  K.hoạch - T.chính:
  Thanh tra Sở:
  Tổ chức - Cán bộ:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               6
  Số lượt truy cập: 1941929
Sở Y tế Bình Định

Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa

            Trình tự thực hiện: 

            Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế - số 756 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn vào chiều thứ 5 hàng tuần, có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

            Bước 2: Trong thời hạn 90 ngày, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ, hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ tiến hành thẩm định tại cơ sở để cấp giấy phép hoạt động.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

- Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do

            Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu lệ phí, trả kết quả, lưu hồ sơ

            Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế

            Thành phần, số lượng hồ sơ:

            Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT

2.

Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

3.

Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề

4.

Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6- Thông tư 41/2011/TT-BYT

5.

Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - Thông tư 41/2011/TT-BYT

6.

Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề

7.

Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư 41/2011/TT-BYT

8.

Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

            Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

            Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1.

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 Thông tư 41/2011/TT-BYT

2.

Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 Thông tư 41/2011/TT-BYT

3.

Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 Thông tư 41/2011/TT-BYT

            Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 90 ngày

            Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

            Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Sở Y tế tỉnh Bình Định.

       Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

            Lệ phí:Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 300.000đ.

            Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

1.

Quy mô phòng khám đa khoa:

Phòng khám đa khoa phải đáp ứng ít nhất các điều kiện sau:

a) Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;

b) Phòng cấp cứu;

c) Buồng tiểu phẫu;

d) Phòng lưu người bệnh;

đ) Cận lâm sàng: Có hai bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh

2.

Cơ sở vật chất:

a) Có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu. Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu ít nhất về diện tích như sau:

- Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất 12m2;

- Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 15m2; có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích mỗi giường ít nhất là 05m2;

- Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất 10m2.
Riêng đối với phòng khám đa khoa khu vực của Nhà nước phải bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế quy định tại Quyết định số 1327/2002/QĐ - BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

3.

Thiết bị y tế:

Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng ký

4.

Tổ chức nhân sự:

a) Số lượng bác sỹ làm việc toàn thời gian (cơ hữu) phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ của phòng khám đa khoa;

b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký;

- Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

- Là người làm việc toàn thời gian tại phòng khám đa khoa;
c) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám đa khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó

5.

Phạm vi hoạt động chuyên môn:

Hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Việc phê duyệt phải căn cứ vào quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn tại các Điều 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 và 34 Thông tư này.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật khám bệnh, chữa bệnhsố: 40/2009/QH12 Quốc hội thông qua ngày 23/11/2009

Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quyết định 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính

Tải các biểu mẫu và phụ lục bên dưới:


Download tài liệu đính kèm
     Văn bản mới
(Ngày ban hành 21-3-2014)(THÔNG TƯ) Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực quản lý

(Ngày ban hành 08-4-2014)(THÔNG BÁO) TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014

(Ngày ban hành 22-4-2014)(THÔNG BÁO) TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH Y ĐA KHOA (BÁC SĨ ĐA KHOA) - NĂM 2014

(Ngày ban hành 23-4-2014)(THÔNG BÁO) TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2014

(Ngày ban hành 06-5-2014) V/v tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng bệnh

(Ngày ban hành 06-5-2014) V/v đảm bảo đủ vắc xin cho nhu cầu phòng bệnh

(Ngày ban hành 22-4-2014)(THÔNG BÁO) TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2014

(Ngày ban hành 07-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v thành lập BCĐ thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viện chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

(Ngày ban hành 07-5-2014) V/v cấp phát một số tờ rơi truyền thông về cây thuốc nam

(Ngày ban hành 07-5-2014) V/v báo cáo số liệu và hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế làm tài sản liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh

(Ngày ban hành 04-3-2014) V/v đảm bảo đủ vắc xin cho nhu cầu phòng bệnh thủy đậu

(Ngày ban hành 23-4-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

(Ngày ban hành 22-4-2014)(QUYẾT ĐỊNH) BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG \"THƯƠNG HIỆU VÀNG THỰC PHẨM VIỆT NAM\"

(Ngày ban hành 08-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) PHÊ DUYỆT \"HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT, PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN NGƯỜI\"

(Ngày ban hành 26-02-2014)(THÔNG TƯ LIÊN TỊCH) HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTg NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỐNG DỊCH

(Ngày ban hành 13-5-2014)(GIẤY TRIỆU TẬP) Tập huấn tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng và quản lý, sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

(Ngày ban hành 07-5-2014)(KẾ HOẠCH) V/v thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2014

(Ngày ban hành 14-5-2014) V/v thẩm định cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I, II

(Ngày ban hành 14-5-2014) V/v báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng sởi

(Ngày ban hành 14-5-2014)(KẾ HOẠCH) Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2014

(Ngày ban hành 16-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh ATTP thuộc chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP năm 2014

(Ngày ban hành 07-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn dự án phòng chống bệnh tăng huyết áp thuộc chương trình MTQG y tế năm 2014

(Ngày ban hành 16-5-2014)(BÁO CÁO) Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay chân, miệng, sốt rét và sởi tuần 19

(Ngày ban hành 12-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

(Ngày ban hành 21-5-2014)(THÔNG BÁO) V/v chuẩn bị báo cáo phục vụ thanh tra, kiểm tra

(Ngày ban hành 21-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh

(Ngày ban hành 22-5-2014)(BÁO CÁO) Kết quả thanh tra, kiểm tra thực hiện \"Tháng hành động vì CL VSATTP\" năm 2014

(Ngày ban hành 16-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành \"Hướng dẫn bảo quản vắc xin\"

(Ngày ban hành 16-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành \"Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng\"

(Ngày ban hành 22-5-2014)(BÁO CÁO) Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay chân, miệng, sốt rét và sởi tuần 20

(Ngày ban hành 22-5-2014) V/v triển khai hệ thống trực tuyến ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện

(Ngày ban hành 22-5-2014) V/v rà soát, bổ sung chất lượng số liệu kiểm tra bệnh viện 2013

(Ngày ban hành 22-5-2014) V/v tăng cường công tác khám chữa bệnh, phòng tránh tác hại nắng nóng mùa hè

(Ngày ban hành 22-5-2014) V/v báo cáo kết quả triển khai chuẩn đạo đức điều dưỡng viên và KSNK

(Ngày ban hành 23-5-2014) V/v chế độ báo cáo công tác Thanh tra Thủ trưởng, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng

(Ngày ban hành 05-5-2014)(THÔNG BÁO) TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

(Ngày ban hành 21-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v cấp chứng chỉ hành nghề, cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ngày ban hành 09-5-2014)(THÔNG BÁO) V/v Lớp đào tạo lại chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa

(Ngày ban hành 12-5-2014)(NGHỊ ĐỊNH) Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

(Ngày ban hành 05-6-2014) V/v tăng cường phòng chống MERS-CoV

(Ngày ban hành 20-5-2014) V/v thuốc giả mạo SĐK, chưa được phép lưu hành

(Ngày ban hành 09-6-2014)(GIẤY MỜI) V/v họp bàn công tác tổ chức hội nghị khoa học

(Ngày ban hành 09-6-2014) V/v báo cáo kết quả hoạt động triển khai hệ thống quản lý đường dây nóng 6 tháng đầu năm 2014

(Ngày ban hành 09-6-2014)(GIẤY MỜI) Tập huấn về chăm sóc trẻ sơ sinh

(Ngày ban hành 09-6-2014)(GIẤY MỜI) Tập huấn về các bệnh lý sơ sinh

(Ngày ban hành 10-6-2014)(GIẤY MỜI) L/v với Đoàn công tác Bộ Y tế tại BVĐK tỉnh

(Ngày ban hành 10-6-2014)(KẾ HOẠCH) Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc trong y tế

(Ngày ban hành 10-6-2014) V/v xác nhận việc ủy quyền trong quá trình tham gia đấu thầu

(Ngày ban hành 10-6-2014) V/v thông báo đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT_BYT

(Ngày ban hành 10-6-2014) V/v khám và mổ mắt cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

(Ngày ban hành 10-6-2014) V/v báo cáo sơ kết hoạt động Chăm sóc người bệnh 6 tháng đầu năm 2014

(Ngày ban hành 10-6-2014) V/v báo cáo số liệu công tác CSSK người cao tuổi

(Ngày ban hành 11-6-2014) V/v tuyên truyền kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính quy trình khám chữa bệnh trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

(Ngày ban hành 15-5-2014)(THÔNG TƯ) Hướng dẫn thông tin báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế

(Ngày ban hành 06-6-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành hướng dẫn giám sát, phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virut Corona (MERS-CoV)

(Ngày ban hành 06-6-2014) V/v phục vụ y tế tuyển sinh đại học năm 2014

(Ngày ban hành 11-6-2014)(KẾ HOẠCH) Triển khai chiến dịch truyền thông rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh tay chân miệng

(Ngày ban hành 12-6-2014)(BÁO CÁO) V/v tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay-chân-miệng, sốt rét và sởi tuần 22

(Ngày ban hành 10-6-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn \"Thực hành tốt nhà thuốc\"

(Ngày ban hành 02-6-2014)(THÔNG TƯ) Quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ

(Ngày ban hành 09-6-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành tài liệu \"Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học - Truyền máu - Miễn dịch - Di truyền - Sinh học phân tử\"

(Ngày ban hành 30-5-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành tài liệu \"Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức - Cấp cứu và Chống độc

(Ngày ban hành 22-5-2014)(THÔNG TƯ) Vv Hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình

(Ngày ban hành 02-6-2014)(THÔNG TƯ) Quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

(Ngày ban hành 25-4-2014)(THÔNG TƯ) Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét bình chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

(Ngày ban hành 05-6-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành tài liệu \"Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Hô hấp\"

(Ngày ban hành 23-4-2014)(TTLT) Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hổ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

(Ngày ban hành 24-6-2014)(THÔNG BÁO) Tuyển sinh sau đại học năm 2014

(Ngày ban hành 02-7-2014) V/v chấn chỉnh công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh

(Ngày ban hành 02-7-2014) V/v báo cáo bệnh truyền nhiễm bằng phần mềm chuyên dụng

(Ngày ban hành 03-7-2014) V/v chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng máy vật lý trị liệu WONDER MF5-08

(Ngày ban hành 04-7-2014) V/v lập nhu cầu sử dụng VTTH, dụng cụ y tế và hóa chất năm 2015

(Ngày ban hành 04-7-2014)(BÁO CÁO) Tình hình bệnh sốt xuất huyến Dengue, tay-chân-miệng, sốt rét và sởi tuần 26

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v phục vụ y tế Giải võ thuật cổ truyền các CLB năm 2014

(Ngày ban hành 13-6-2014)(CHỈ THỊ) V/v tăng cường công tác tranh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v chuẩn bị nội dung và cử cán bộ làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT của Bộ Y tế

(Ngày ban hành 25-6-2014)(THÔNG BÁO) mở lớp định hướng chuyên khoa Phụ Sản khóa XIV cho Bác sĩ đa khoa tổng quát

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v phục vụ y tế chương trình \"Trại hè Việt Nam năm 2014\"

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v đính chính tên nhà thầu trúng thầu

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v thực hiện hợp đồng cung ứng hóa chất xét nghiệm trúng thầu

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v tập huấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2014

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng

(Ngày ban hành 14-7-2014) V/v đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho phòng và điều trị các bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi

(Ngày ban hành 14-7-2014) V/v tăng cường công tác điều trị bệnh viêm não do vi rút ở trẻ em

(Ngày ban hành 14-7-2014) V/v tổ chức Orbis mở rộng địa bàn hoạt động tại Bình Định

(Ngày ban hành 14-7-2014) V/v thông báo kế hoạch thẩm định phòng xét nghiệm ATSH

(Ngày ban hành 14-7-2014) VV báo cáo kết quả xây dựng cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích

(nGÀY ban hành 14-7-2014) V/v góp ý dự thảo 2 Thông tư quy định về quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

(Ngày ban hành 11-7-2014) Tham dự Hội nghị giao ban tuyến công tác y dược cổ truyền

(Ngày ban hành 14-7-2014)(GIẤY MỜI) Hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014 của ngành Y tế

(Ngày ban hành 11-7-2014)(BÁO CÁO) Tình hình bệnh sốt xuất huyến Dengue, tay-chân-miệng, sốt rét và sởi tuần 27

(Ngày ban hành 11-7-2014)(THÔNG BÁO) Kết luận về vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty cổ phần May Tây Sơn, thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn

(Ngày ban hành 11-7-2014)(THÔNG BÁO) Kết luận về vụ ngộ độc thực phẩm tại thị trấn Bồng Sơn huyện Hoài Nhơn

(nGÀY ban hành 16-7-2014) V/v xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2015

(Ngày ban hành 15-7-2014) V/v tổ chức khám sàng lọc trước tiêm chủng, cấp cứu và xử trí kịp thời các phản ứng sau tiêm chủng

(Ngày ban hành 16-7-2014)(THÔNG BÁO) V/v chuyển địa điểm Hội nghị giao ban của Sở Y tế

(Ngày ban hành 11-7-2014) V/v tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về Dược năm 2014

(Ngày ban hành 17-6-2014) V/v triển khai các biện pháp đối phó Bão Rammasun

(Ngày ban hành 16-7-2014) V/v kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy

(Ngày ban hành 10-7-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành \"Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng\"

(Ngày ban hành 09-7-2014) V/v đào tạo liên tục về Dược lâm sàng

(Ngày ban hành 11-7-2014)(QUYẾT ĐỊNH) v/V BAN HÀNH \"Kế hoạch giám sát trọng điểm một số bệnh truyền nhiễm gây dịch tại Việt Nam năm 2014\"

(Ngày ban hành 04-7-2014)(NGHỊ ĐỊNH) Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai

(Ngày ban hàn 14-7-2014)(TTLT) Sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14-8-2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

(Ngày ban hành 30-6-2014)(THÔNG TƯ) Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn

(Ngày ban hành 09-7-2014)(VĂN BẢN HỢP NHẤT CỦA BỘ Y TẾ) Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

(Ngày ban hành 22-7-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn \"Thực hành tốt nhà thuốc\", \"Thực hành tốt phân phối thuốc\"

(Ngày ban hành 10-6-2014)(THÔNG BÁO) Tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2014 của Đại học Huế

(Ngày ban hành 10-6-2014)(THÔNG BÁO) Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014 của Đại học Huế

(Ngày ban hành 10-7-2014)(THÔNG BÁO) Tuyển sinh lớp chuyên khoa tai mũi họng lão khoa năm 2014

(Ngày ban hành 16-6-2014)(THÔNG TƯ) Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 18/2010/TT-BKHCN ngày 24/12/2010 của Bộ KHCN quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen

(Ngày ban hành 16-6-2014)(THÔNG TƯ) Sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2013/TT-BKHCN ngày 15/8/2013 của Bộ KHCN hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

(Ngày ban hành 29-7-2014)(MẪU KÊ KHAI) Bảng mô tả công việc của vị trí việc làm

(Ngày ban hành 18-7-2014) Chiêu sinh lớp BD và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng HCSN

(Ngày ban hành 21-7-2014)(QUYẾT ĐỊNH) Phê duyệt kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella (MR) trong tiêm chủng mở rộng năm 2014 - 2015 của tỉnh Bình Định

(Ngày ban hành 16-7-2014)(QUYẾT ĐỊNH) V/v ban hành \\\"Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tấm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính Phủ\\\"

(Ngày ban hành 12-7-2014)(THÔNG TƯ) V/v quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần

     Thông báo
  1. Các văn bản mới được đưa lên Website sẽ hiển thị ở mục "Văn bản mới"
  2. Tất cả các văn bản mới và cũ đều có trong menu "VĂN BẢN PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CỦA SỞ", các văn bản này được liệt kê theo thứ tự ngày ban hành trong văn bản, ngày ban hành mới nhất sẽ được liệt kê vị trí đầu tiên.

Chú ý:  Ngày ban hành trong văn bản có thể sẽ khác với ngày văn bản được đưa lên website

     Hình ảnh hoạt động
Bộ Y tế
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Báo Bình Định
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 756 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3792549, Fax: 056.3792276 - Email: vanphong@syt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: BS. Nguyễn Văn Cang,Giám đốc Sở
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)