STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 24/2019/TT-BYt 30/08/2019 Thông tư quy định và quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
2 25/2019/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
3 26/2019/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư quy định về danh mục thuốc hiếm
4 22/2019/TT-BYT 28/08/2019 Thông tư quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần
5 23/2019/TT-BYT 28/08/2019 Thông tư ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần
6 21/2019/TT-BYT 21/08/2019 Thông tư hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình
7 19/2019/TT-BYT 30/07/2019 Thông tư Quy định thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc. tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên
8 17/2019/TT-BYT 17/07/2019 Thông tư hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh dịch, dịch bệnh truyền nhiễm
9 15/2019/TT-BYT 11/07/2019 Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
10 2834/QĐ-BYT 04/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt hướng dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con
11 12/2019/TT-BYT 28/06/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
12 11/2019/TT-BYT 17/06/2019 Thông tư quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
13 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật giáo dục
14 41/2019/QH14 14/06/2019 Luật thi hành án hình sự
15 42/2019/QH14 14/06/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ
16 44/2019/QH14 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
17 40/2019/QH14 13/06/2019 Luật kiến trúc
18 39/2019/QH14 13/06/2019 Luật đầu tư công
19 38/219/QH14 13/06/2019 Luật quản lý thuế
20 09/2019/TT-BYT 10/06/2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU, CHUYỂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
21 08/2019/TT-BYT 31/05/2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
22 06/TT-BYT 28/03/2019 Thông tư quy định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần
23 04/2019/TT-BYT 28/03/2019 Thông tư quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính
24 01/2019/TT-BYT 01/03/2019 Thông tư quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.
25 07/2019/QĐ-UBND 28/02/2019 Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.
26 47/2018/TT-BYT 28/12/2018 Thông tư quy định việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền.
27 47/2018/TT-BYT 28/12/2018 Thông tư quy định về việc áp dụng điều kiện văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền
28 43/2018/TT-BYT 26/12/2018 Thông tư hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
29 42/2018/TT-BYT 26/12/2018 Thông tư Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp
30 41/2018/TT-BYT 14/12/2018 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
31 39/2018/TT-BYT 30/11/2018 Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
32 37/2018/TT-BYT 30/11/2018 Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
33 36/2018/TT-BYT 22/11/2018 Thông tư Quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
34 155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
35 34/2018/TT-BYT 12/11/2018 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
36 30/2018/TT-BYT 30/10/2018 Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
37 31/2018/TT-BYT 30/10/2018 Thông tư Quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh.
38 29/2018/TT-BYT 29/10/2018 Thông tư Quy định về thử thuốc trên lâm sàng
39 27/2018/TT-BYT 26/10/2018 Thông tư Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS
40 26/2018/TT-BYT 25/10/2018 Thông tư Quy định về tổ chức, thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu
41 146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
42 25/2018/TT-BYT 28/09/2018 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
43 24/2018/TT-BYT 18/09/2018 Thông tư quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong trong quá trình sử dụng vắc xin
44 21/2018/TT-BYT 12/09/2018 Thông tư Quy định việc đăng ký, lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu.
45 19/2018/TT-BYT 30/08/2018 Thông tư ban hành danh mục thuốc thiết yếu
46 90/2018/TT-BTC 28/08/2018 Thông tư Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
47 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
48 15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Thông tư Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
49 13/2018/TT-BYT 15/05/2018 Thông tư Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền.
50 14/2018/TT-BYT 15/05/2018 Thông tư ban hành danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập63
  • Hôm nay1,035
  • Tháng hiện tại58,921
  • Tổng lượt truy cập1,439,160
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây