Sở Y tế đã ban hành Công văn số 2253/SYT-NVD ngày 21/9/2018 về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
       Theo đó, Cục Quản lý Dược đã đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc Thuốc tiêm Koreamin, số đăng ký VN-14104-11, số lô 160378, hạn dùng: 18/9/2019  do Công ty Yuyu INC (Korea) sản xuất, Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc nhập khẩu. Thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Gingko Flavon Glycosid toàn phần.
       Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thông báo đến các bộ phận thuộc phạm vi quản lý; các doanh nghiệp bán buôn thuốc thông báo cho các cơ sở bán lẻ trực thuộc; Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược trên địa bàn để thu hồi thuốc bị đình chỉ lưu hành (nếu có sử dụng, kinh doanh) trả lại nơi cung ứng, đảm bảo thuốc nêu trên không còn lưu thông trên thị trường trong phạm vi toàn tỉnh.
       Các phòng chức năng của Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các đơn vị, cơ sở kinh doanh dược và xử lý theo quy định hiện hành (nếu đơn vị, cơ sở vi phạm)./.

Tác giả bài viết: Thu Hiền