Ngày 22/4/2019, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1096/SYT-NVY về việc tăng cường thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
Tăng cường đảm bảo an toàn sinh học phòng xét nghiệm
        Theo đó, sẽ tiến hành kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự thực hành tại phòng xét nghiệm. Đơn vị chỉ được thực hiện việc xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn, khi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học còn hiệu lực, hoặc sau khi tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Đối với những đơn vị có thay đổi thông tin phòng xét nghiệm so với thông tin khi tiến hành tự công bố, cần khẩn trương tự công bố lại cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo quy định.
     Đồng thời, Sở Y tế cũng yêu cầu Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh khẩn trương rà soát, lập danh sách tất cả phòng xét nghiệm trên địa bàn quản lý có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học còn hiệu lực, hết hiệu lực, đã tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học hoặc chưa tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học báo cáo về Sở Y tế trước ngày 26/4/2019.

Tác giả bài viết: Thùy Vy (Khoa TT-GDSK) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh