Trực lãnh đạo: Bs Hùng
 
Thứ, ngày Bs. Hùng Ds. Trương Ths. Nhung Bs. Trung
Thứ hai
07/01/2019
Sáng: làm việc với Đoàn Sinh viên Thụy Điển
Chiều: Họp LN về kê khai giá thuốc.
   
Thứ ba
08/01/2019
Sáng: Họp tại VPUB tỉnh Công tác tại KonTum
(Lớp Bồi dưỡng LĐ Sở) 
 
Chiều: Họp Hội đồng TV Chuyên môn
Thứ tư
09/01/2019
Sáng: Họp với Sở Tài chính
Họp kinh phí Chương trình Mục tiêu
Chiều: Họp tại VPUB tỉnh


                 -nt-
10h00: Họp Kinh phí Chương trình mục tiêu Sáng: : Họp Kinh phí Chương trình mục tiêu
Chiều: Họp mở hồ sơ thầu.
Thứ năm
10/01/2019
Sáng: Họp tại BCH Quân sự tỉnh
Chiều: BVĐKKV Bồng Sơn
Sáng: Học Tư tưởng HCM
(Ks Thanh Bình)
Chiều: Họp tại Ban Tuyên giáo
Sáng: Họp Trực tuyến công tác Dân vận Hội nghị Hội Chữ thập đỏ
Thứ sáu
11/01/2019

14h00: Trực báo VP - Họp LĐ Sở.
Lớp BD Lãnh đạo Sở
14h00: Trực báo VP - Họp LĐ Sở.

14h00: Trực báo VP - Họp LĐ Sở.

14h00: Trực báo VP - Họp LĐ Sở.
Thứ bảy
12/01/2019
Triển khai Nghị Quyết + Chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh Lớp BD Lãnh đạo Sở    
Chủ nhật
13/01/2019
  Lớp BD Lãnh đạo Sở