Trực lãnh đạo: Bs Hùng
 
Thứ, ngày Bs. Hùng Ds. Trương Ths. Nhung Bs. Trung
Thứ hai
11/03/2019

Công tác ngoài tỉnh
     
Thứ ba
12/03/2019

Công tác ngoài tỉnh

Chiều: Họp tại VPUB
Kiểm tra TTYT Hoài Nhơn Sáng: Giám sát SXH tại Tây Sơn.
Chiều: Họp tại VPUB tỉnh
Thứ tư
13/03/2019

 
Hội đồng Khoa học
Nghiệm thu đề tài 2018

Chiều: Họp tại VPUB
 
Thứ năm
14/03/2019

Chiều: Họp về giá dịch vụ y tế
Sáng: Họp Ban VHXH
Chiều: HĐKH
Kiểm tra TTYT Vĩnh Thạnh
Chiều: Họp tại UBND huyện Tây Sơn
Thứ sáu
15/03/2019
Huyện An Lão Sáng: Lễ phát động tại TTVH tỉnh Sáng: Dự họp Chi cục Dân số  
Thứ bảy
16/03/2019
       
Chủ nhật
17/03/2019