Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019
Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019
Trực lãnh đạo: DS Trương
 
Thứ, ngày Bs. Hùng Ds. Trương Ths. Nhung Bs. Trung
Thứ hai
22/4//2019
Công tác ngoài tỉnh S: Làm việc đoàn kiểm toán    
C: Họp tại Hội CTĐ
Thứ ba
23/4/2019
 
C:Họp tại VPUB
Ktra TTYT Quy Nhơn  
Thứ tư
24/4/2019
  S: HĐKH duyệt đề cương ĐTKH cấp tỉnh
C: Họp tổ thẩm định VTHC
Họp tại VP UBND tỉnh  S: Dự HN CĐDC
Thứ năm
25/4/2019
 Tiếp công dân S: Họp tại VPUB
C: L/v tại Cty Dược (cùng UB)
Ktra TTYT BV Bồng Sơn
 Dự HN
Thứ sáu
26/4/2019
  S: Dự KM tháng công nhân
9:30 họp tại VPUB
C: 14h trực báo VP
16h00  viếng NTLS Quy Nhơn
 

C: Trực báo VP
 

 
    
Thứ bảy
27/4/2019
       
Chủ nhật
28/4/2019