Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018
Trực lãnh đạo:
 
Thứ, ngày Bs. Hùng Ds. Trương Ths. Nhung Bs. Trung
Thứ hai
05/11/2018

Công tác ngoài tỉnh 
Tiếp xúc củ tri Tuy Phước:
Sáng: Xã Phước Quang
Chiều: Xã Phước Hưng
Sáng: Giao lưu trực tuyến BHYT  
Thứ ba
06/11/2018

                 -nt-
     
Thứ tư
07/11/2018


Chiều: Họp tại VPUB tỉnh

Chiều: Giám sát giảm nghèo tại Phù Mỹ
   
Thứ năm
08/11/2018
Sáng: TTYT Hoài Nhơn
Chiều: Học lớp quản lý
(Ks Hoàng Yến)
Giám sát tại An Lão (Ban Dân tộc) Học lớp quản lý
(Ks Hoàng Yến)
Chiều: Công tác ngoài tỉnh
Sáng: Họp tại BTC Tỉnh ủy
Thứ sáu
09/11/2018

                -nt-
Tập huấn công tác xây dựng Đảng    
Công tác ngoài tỉnh                
Tập huấn công tác xây dựng Đảng
Thứ bảy
10/11/2018
       
Chủ nhật
11/1/2018