Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 09/7/2018 - đến ngày 15/7/2018
Trực lãnh đạo: Bs Trung
 
Thứ, ngày Bs. Hùng Ds. Trương Ths. Nhung Bs. Trung
Thứ hai
09/7/2018
Diễn tập khu vực phòng thủ Diễn tập khu vực phòng thủ
Chiều: Họp tại Ban VHXH

Công tác ngoài tỉnh
 
Thứ ba
10/7/2018
Diễn tập khu vực phòng thủ Diễn tập khu vực phòng thủ    
Thứ tư
11/7/2018
Diễn tập khu vực phòng thủ Diễn tập khu vực phòng thủ Sáng: Họp KH Chương trình Mục tiêu Dân số - Y tế  
Thứ năm
12/7/2018
Diễn tập khu vực phòng thủ Diễn tập khu vực phòng thủ
Chiều: Trao tiền hỗ trợ người nghèo (Phù Cát)

Chiều: Họp tại Ban Tuyên giáo
Thứ sáu
13/7/2018

Sáng: Hội nghị Y tế cơ sở
10h00: Họp LĐ Sở
Chiều: Họp về công tác TCCB
Sáng: Họp BCH Hội Nông dân
Chiều: Học NQTW7

Chiều: Học Nghị quyết tại Ks Thanh Bình

Chiều: Học Nghị quyết tại Ks Thanh Bình
Thứ bảy
14/7/2018
Công tác nước ngoài      
Chủ nhật
15/7/2018
Công tác nước ngoài