Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 20/8/2018 - đến ngày 26/8/2018
Trực lãnh đạo:Bs Hùng
 
Thứ, ngày Bs. Hùng Ds. Trương Ths. Nhung Bs. Trung
Thứ hai
20/8/2018
Sáng: Họp với Hội đồng Viện trưởng mở rộng
Chiều: Họp với BCHQS tỉnh

Chiều: Họp tại Bộ CHQS tỉnh
  Công tác ngoài tỉnh
Thứ ba
21/8/2018
08h00: Họp tại VP Tỉnh ủy
15h00: Họp tại VP Tỉnh ủy
Sáng: Họp tại Ban Công tác Người cao tuổi   Công tác ngoài tỉnh
Thứ tư
22/8/2018
Sáng: BVĐK Khu vực Bồng Sơn
 
Sáng: Họp VPUB

Chiều: TTYT An Nhơn
  Công tác ngoài tỉnh
Thứ năm
23/8/2018
Công tác ngoài tỉnh     Công tác ngoài tỉnh
Thứ sáu
24/8/2018
Công tác ngoài tỉnh
 
Sáng: Hội nghị trực tuyến Bộ Y tế Sáng: Họp VP Tỉnh ủy Công tác ngoài tỉnh
Thứ bảy
25/8/2018
       
Chủ nhật
26/8/2018