STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 26/2020/NĐ-CP 27/02/2020 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
2 02/2020/TT-BYT 19/01/2020 Thông tư trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
3 100/2019/NĐ-CP 29/12/2019 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
4 67/2019/QĐ-UBND 17/12/2019 Quyết định Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
5 30/2019/TT-BYT 02/12/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.
6 5306/QĐ-BYT 06/11/2019 Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung”
7 24/2019/TT-BYt 29/08/2019 Thông tư quy định và quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
8 25/2019/TT-BYT 29/08/2019 Thông tư quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
9 26/2019/TT-BYT 29/08/2019 Thông tư quy định về danh mục thuốc hiếm
10 22/2019/TT-BYT 27/08/2019 Thông tư quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần
11 23/2019/TT-BYT 27/08/2019 Thông tư ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần
12 21/2019/TT-BYT 20/08/2019 Thông tư hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình
13 19/2019/TT-BYT 29/07/2019 Thông tư Quy định thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc. tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên
14 17/2019/TT-BYT 16/07/2019 Thông tư hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh dịch, dịch bệnh truyền nhiễm
15 15/2019/TT-BYT 10/07/2019 Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
16 14/2019/TT-BYT 04/07/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
17 2834/QĐ-BYT 03/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt hướng dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con
18 12/2019/TT-BYT 27/06/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
19 11/2019/TT-BYT 16/06/2019 Thông tư quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
20 43/2019/QH14 13/06/2019 Luật giáo dục
21 41/2019/QH14 13/06/2019 Luật thi hành án hình sự
22 42/2019/QH14 13/06/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ
23 44/2019/QH14 13/06/2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
24 44/2019/QH14 13/06/2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu bia
25 40/2019/QH14 12/06/2019 Luật kiến trúc
26 39/2019/QH14 12/06/2019 Luật đầu tư công
27 38/219/QH14 12/06/2019 Luật quản lý thuế
28 09/2019/TT-BYT 09/06/2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU, CHUYỂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
29 08/2019/TT-BYT 30/05/2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
30 06/TT-BYT 27/03/2019 Thông tư quy định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần
31 04/2019/TT-BYT 27/03/2019 Thông tư quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính
32 01/2019/TT-BYT 28/02/2019 Thông tư quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.
33 07/2019/QĐ-UBND 27/02/2019 Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.
34 47/2018/TT-BYT 27/12/2018 Thông tư quy định việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền.
35 47/2018/TT-BYT 27/12/2018 Thông tư quy định về việc áp dụng điều kiện văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền
36 43/2018/TT-BYT 25/12/2018 Thông tư hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
37 42/2018/TT-BYT 25/12/2018 Thông tư Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp
38 41/2018/TT-BYT 13/12/2018 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
39 39/2018/TT-BYT 29/11/2018 Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
40 37/2018/TT-BYT 29/11/2018 Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
41 36/2018/TT-BYT 21/11/2018 Thông tư Quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
42 155/2018/NĐ-CP 11/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
43 34/2018/TT-BYT 11/11/2018 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
44 30/2018/TT-BYT 29/10/2018 Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
45 31/2018/TT-BYT 29/10/2018 Thông tư Quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh.
46 29/2018/TT-BYT 28/10/2018 Thông tư Quy định về thử thuốc trên lâm sàng
47 27/2018/TT-BYT 25/10/2018 Thông tư Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS
48 26/2018/TT-BYT 24/10/2018 Thông tư Quy định về tổ chức, thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu
49 146/2018/NĐ-CP 16/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
50 25/2018/TT-BYT 27/09/2018 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay357
  • Tháng hiện tại25,169
  • Tổng lượt truy cập1,841,450
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây