Trong những năm qua, việc thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân luôn được tỉnh quan tâm. Kết quả trong 5 năm gần đây, Bình Định luôn thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT theo lộ trình BHYT toàn dân mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, cụ thể: Năm 2014: đạt 67,9% (chỉ tiêu HĐND tỉnh giao 68%); năm 2015: đạt 75,4% (chỉ tiêu 70%); năm 2016: 85% (chỉ tiêu 75,8%); năm 2017: 87,7% (chỉ tiêu 84%). 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 1.737.253 người tham gia BHYT, tỉ lệ 88,2% dân số (chỉ tiêu HĐND tỉnh giao là 88,5%); dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ thực hiện hoàn thành tỉ lệ bao phủ BHYT mà HĐND tỉnh giao.
Bệnh viện ĐKKV Phú Phong tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bệnh bằng BHYT
Trong thời gian qua, ngành BHXH luôn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản thủ tục hành chính về tham gia BHYT, tăng cường thực hiện giao dịch điện tử, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi tham gia BHYT. Tổ chức giải quyết quyền lợi về khám chữa bệnh BHYT cho người lao động đầy đủ, kịp thời, tạo lòng tin cho các DN đối với chính sách BHYT…
Các hình thức truyền thông được đổi mới phù hợp với từng nhóm đối tượng tuyên truyền, trong đó tập trung nhiều cho hình thức đối thoại trực tiếp chính sách BHYT với người lao động và người dân; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị truyền thông và các hội thi tìm hiểu chính sách BHYT; xây dựng và đa dạng hệ thống đại lý thu tại cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân tham gia; tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời những quy định mới về BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng… Tất cả nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo dựng lòng tin, tác động đến quyết định tự giác tham gia BHYT của người dân. Đó chính là nhân tố quan trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông xã hội về BHYT, phát triển đối tượng tham gia BHYT, tiến tới thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.
 

Tác giả bài viết: Thùy Vy – Thu Phương