Nhằm thực hiện tốt “Phương châm bốn tại chỗ” trong ứng phó thiên tai bão lũ trong năm 2019, từ quý II Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chủ động rà soát, thống kê số thuốc men, vật tư, hóa chất, máy móc phương tiện ở các tuyến y tế cơ sở; lập nhu cầu để kịp thời bổ sung đảm bảo công tác ứng phó khi có thiên tai bão lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Trạm Y tế xã Hoài Sơn tăng cường triển khai công tác xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ trong cộng đồng năm 2016
Đơn vị thành lập 2 đội cơ động phòng chống bão lụt, ngoài 2 đội cơ động này tùy theo tình hình thực tế sẽ điều động cán bộ chuyên môn nắm bắt tình hình dịch bệnh, thiệt hại do lụt bão gây ra để trực tiếp hỗ trợ khắc phục. Hướng dẫn TTYT huyện, thị xã, thành phố kiện toàn lại các đội cơ động ở các tuyến sẳn sàng đáp ứng khi có các tình huống xảy ra. Hiện đơn vị đã dự trù chuẩn bị sẳn sàng thuốc men để đáp ứng cho cơ sở như: cơ số thuốc phòng chống bão lụt là 229; Cloramin B (dạng viên) 1.295.000 viên; Cloramin B (dạng bột) 2.705 kg, Aquatab 67 mg số lượng 648.000 viên./.

Tác giả bài viết: Phan Văn Hớn