Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 185/BC-SYT 01/06/2023 Về Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 22 năm 2023 (Từ ngày 25/5/2023 đến ngày 31/5/2023)
2 173/BC-SYT 26/05/2023 V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 21 năm 2023 (Từ ngày 18/5/2023 đến ngày 24/5/2023)
3 168/BC-SYT 19/05/2023 V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 20 năm 2023 (Từ ngày 11/5/2023 đến ngày 17/5/2023)
4 163/BC-SYT 15/05/2023 V/v Kết quả triển khai thực hiện các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
5 08/BC-BCĐ 15/05/2023 V/v Kết quả kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023
6 161/BC-SYT 12/05/2023 V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 19 năm 2023 (Từ ngày 04/5/2023 đến ngày 10/5/2023)
7 153/BC-SYT 05/05/2023 V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 18 năm 2023 (Từ ngày 27/4/2023 đến ngày 03/5/2023)
8 149/BC-SYT 28/04/2023 Về Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 17 năm 2023 (Từ ngày 20/4/2023 đến ngày 26/4/2023)
9 141/BC-SYT 21/04/2023 V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 16 năm 2023 (Từ ngày 13/4/2023 đến ngày 19/4/2023)
10 127/BC-SYT 13/04/2023 Về Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 15 năm 2023 (Từ ngày 06/4/2023 đến ngày 12/4/2023)
11 117/BC-SYT 07/04/2023 V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 14 năm 2023 (Từ ngày 30/3/2023 đến ngày 05/4/2023)
12 109/BC-SYT 30/03/2023 V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 13 năm 2023 (Từ ngày 23/3/2023 đến ngày 29/3/2023)
13 105/BC-SYT 23/03/2023 V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 12 năm 2023 (Từ ngày 16/3/2023 đến ngày 22/3/2023)
14 103/BC-SYT 21/03/2023 V/v Kết quả thực hiện đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Quý I năm 2023
15 102/BC-SYT 20/03/2023 Báo cáo công tác Y tế Quý 1 năm 2023
16 98/BC-SYT 20/03/2023 V/v Kết quả công tác công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy;phòng, chống mua bán người Quý I năm 2023
17 92/BC-SYT 16/03/2023 Về Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 11 năm 2023 (Từ ngày 09/3/2023 đến ngày 15/3/2023)
18 04/BCĐ-SYT 10/03/2023 V/v kết quả triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định
19 66/BC-SYT 02/03/2023 Về Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 09 năm 2023 (Từ ngày 23/02/2023 đến ngày 01/3/2023)
20 62/BC-SYT 24/02/2023 V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 08 năm 2023 (Từ ngày 16/02/2023 đến ngày 22/02/2023)
21 55/BC-SYT 17/02/2023 V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 07 năm 2023
22 03/ATTP-SYT 15/02/2023 V/v kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh
23 50/BC-SYT 09/02/2023 V/v Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 06 năm 2023 (Từ ngày 02/02/2023 đến ngày 08/02/2023)
24 02/BC-BCĐ 07/02/2023 Về Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
25 44/BC-SYT 02/02/2023 V/v Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 05 năm 2023
26 24/BC-SYT 18/01/2023 V/v tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của ngành Y tế năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
27 11/BC-SYT 13/01/2023 Về Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 02 năm 2023 (Từ ngày 05/01/2023 đến ngày 11/01/2023)
28 07/BC-SYT 11/01/2023 V/v Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm tuyến tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
29 06/BC-SYT 11/01/2023 V/v Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
30 04/BC-SYT 07/01/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ngành Y tế.
31 03/BC-SYT 06/01/2023 Về Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 01 năm 2023 (Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 04/01/2023)
32 810/BC-SYT 30/12/2022 V/v Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
33 809/BC-SYT 29/12/2022 V/v Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 52 (Từ ngày 22/12/2022 đến 28/12/2022)
34 804/BC-SYT 25/12/2022 Về Kết quả công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh
35 799/BC-SYT 22/12/2022 V/v Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 51 (Từ ngày 15/12/2022 đến 21/12/2022)
36 789/BC-SYT 16/12/2022 V/v Kết quả thực hiện đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022
37 788/BC-SYT 15/12/2022 V/v Kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2022
38 785/BC-SYT 15/12/2022 V/v Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 50 (Từ ngày 08/12/2022 đến 14/12/2022)
39 774/BC-SYT 10/12/2022 V/v Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 49 (Từ ngày 01/12/2022 đến 07/12/2022)
40 712/BC-SYT 31/10/2022 V/v Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh
41 613/BC-SYT 08/09/2022 Về kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Y tế
42 758/BC-SYT 01/12/2022 V/v Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 48 (Từ ngày 24/11/2022 đến 30/11/2022)
43 745/BC-SYT 25/11/2022 V/v Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 47 (Từ ngày 17/11/2022 đến 23/11/2022)
44 737/BC-SYT 17/11/2022 V/v Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 46 (Từ ngày 10/11/2022 đến 16/11/2022)
45 727/BC-SYT 10/11/2022 Về Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 45 (Từ ngày 03/11/2022 đến 09/11/2022)
46 720/BC-SYT 04/11/2022 V/v Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 44 (Từ ngày 27/10/2022 đến 02/11/2022)
47 710/BC-SYT 28/10/2022 V/v Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 43 (Từ ngày 20/10/2022 đến 26/10/2022)
48 700/BC-SYT 20/10/2022 V/v Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 42 (Từ ngày 13/10/2022 đến 19/10/2022)
49 696/BC-SYT 18/10/2022 V/v Kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh năm 2022
50 685/BC-SYT 13/10/2022 Về Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 41 (Từ ngày 06/10/2022 đến 12/10/2022)
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập131
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm88
  • Hôm nay4,369
  • Tháng hiện tại232,119
  • Tổng lượt truy cập23,099,304
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây