Văn bản theo lĩnh vực: An toàn thực phẩm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 11/BC-BCĐ 18/10/2023 Báo cáo số 11/BC-BCĐ - 18/10/2023 của BCĐ liên ngành về ATTP V/v kết quả triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định
2 3708/SYT-NVY 06/10/2023 Công văn số 3708/SYT-NVY - 06/10/2023 của Sở Y tế V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
3 353/BC-SYT 28/09/2023 Báo cáo số 353/BC-SYT - 28/09/2023 của Sở Y tế V/v Kết quả kiểm tra liên ngành về ATTP Tết Trung thu 2023
4 10/KH-BCĐ 12/09/2023 Kế hoạch số 10/KH-BCĐ - 11/09/2023 của BCĐ liên ngành về ATTP V/v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định
5 08/BC-BCĐ 15/05/2023 Báo cáo số 08/BC-BCĐ - 15/05/2023 của BCĐ liên ngành về ATTP V/v Kết quả kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023
6 1081/SYT-NVY 07/04/2023 Công văn số 1081/SYT-NVY - 07/04/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023
7 44/KH-SYT 05/04/2023 Kế hoạch số 44/KH-SYT - 05/04/2023 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện các hoạt động trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 của ngành Y tế tỉnh Bình Định
8 04/BCĐ-SYT 10/03/2023 Báo cáo số 04/BC-BCĐ - 10/03/2023 của BCĐ liên ngành về ATTP V/v kết quả triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định
9 30/KH-SYT 28/02/2023 Kế hoạch số 30/KH-SYT - 28/02/2023 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
10 03/ATTP-SYT 15/02/2023 Báo cáo số 03/BC-ATTP - 15/02/2023 của BCĐ liên ngành về ATTP V/v kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh
11 02/BC-BCĐ 07/02/2023 Báo cáo số 02/BC-BCĐ - 07/02/2023 của BCĐ liên ngành về ATTP Về Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
12 24/BC-SYT 18/01/2023 Báo cáo số 24/BC-SYT - 18/01/2023 của Sở Y tế V/v tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của ngành Y tế năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
13 01/KH-SYT 13/01/2023 Kế hoạch số 01/KH-SYT - 13/01/2023 của Sở Y tế V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023
14 07/BC-SYT 11/01/2023 Báo cáo số 07/BC-SYT - 11/01/2023 của Sở Y tế V/v Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm tuyến tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
15 06/BC-SYT 11/01/2023 Báo cáo số 06/BC-SYT - 11/01/2023 của Sở Y tế V/v Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
16 32/QĐ-SYT 05/01/2023 Quyết định số 32/QĐ-SYT - 05/01/2023 của Sở Y tế V/v ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của ngành Y tế năm 2023
17 15/KH-BCĐ 22/12/2022 Kế hoạch số 15/KH-BCĐ - 22/12/2022 của BCĐ liên ngành về ATVSTP V/v Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023
18 644/BC-SYT 21/09/2022 Báo cáo số 644/BC-SYT - 21/09/2022 của Sở Y tế V/v Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022
19 14/BC-BCĐ 20/09/2022 Báo cáo số 14/BC-BCĐ - 20/09/2022 của BCĐ liên ngành về ATTP V/v kết quả triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
20 13/KH-BCĐ 23/08/2022 Kế hoạch số 13/KH-BCĐ - 23/08/2022 của BCĐ liên ngành về ATVSTP V/v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
21 10/BCĐ-SYT 19/05/2022 Báo cáo số 10/BC-BCĐ - 19/05/2022 của BCĐ liên ngành về ATTP V/v Kết quả kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
22 46/KH-SYT 07/04/2022 Kế hoạch số 46/KH-SYT - 06/04/2022 của Sở Y tế V/v triển khai hoạt động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 của Ngành Y tế
23 05/KH-BCĐ 30/03/2022 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ - 30/03/2022 của BCĐ liên ngành về ATTP V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
24 1081/SYT-NVY 18/03/2022 Công văn số 1081/SYT-NVY - 18/03/2022 của Sở Y tế V/v bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2022
25 04/BC-BCĐ 14/03/2022 Báo cáo số 04/BC-BCĐ - 14/03/2022 của BCĐ liên ngành về ATTP V/v kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022
26 03/BC-BCĐ 15/02/2022 Báo cáo số 03/BC-BCĐ - 15/02/2022 của BCĐ liên ngành về ATTP V/v kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
27 02/BC-BCĐ 11/02/2022 Báo cáo số 02/BC-BCĐ - 11/02/2022 của BCĐ liên ngành về ATTP V/v Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
28 51/BC-SYT 24/01/2022 Báo cáo số 51/BC-SYT - 24/01/2022 của Sở Y tế V/v Báo cáo nhanh Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
29 109/QĐ-SYT 10/01/2022 Quyết định số 109/QĐ-SYT - 10/01/2022 của Sở Y tế V/v ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của ngành Y tế năm 2022
30 11/BCĐ-SYT 29/12/2021 Kế hoạch số 11/BCĐ-SYT - 29/12/2021 của BCĐ liên ngành tỉnh về ATTP V/v Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022
31 830/BC-SYT 27/12/2021 Báo cáo số 830/BC-SYT - 27/12/2021 của Sở Y tế V/v tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của ngành Y tế năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
32 06/KH-BCĐ 14/04/2021 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ - 09/04/2021 của Ban chỉ đạo Về Kế hoạch Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
33 1144/SYT-NVY 02/04/2021 Công văn số 1144/SYT-NVY - 02/04/2021 của Sở Y tế V/v báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
34 1128/SYT-NVY 01/04/2021 Công văn số 1128/SYT-NVY - 01/04/2021 của Sở Y tế V/v chấn chỉnh công tác quản lý an toàn thực phẩm
35 36/KH-SYT 01/04/2021 Kế hoạch số 36/KH-SYT - 31/03/2021 của Sở Y tế V/v Triển khai hoạt động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 của Ngành Y tế
36 05/BC-BCĐ 19/03/2021 Báo cáo số 05/BCĐ-BCĐ - 17/03/2021 của Ban chỉ đạo Báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021
37 04/BC-BCĐ 15/03/2021 Báo cáo số 04/BC-BCĐ - 15/03/2021của Ban chỉ đạo V/v kết quả triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân năm 2021
38 852/SYT-NVY 15/03/2021 Công văn số 852/SYT-NVY - 14/03/2021 của Sở Y tế V/v bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021
39 03/BC-BCĐ 01/03/2021 Báo cáo số 03/ BC-BCĐ - 01/03/2021 của Ban chỉ đạo Về Kết quả Triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
40 02/BC-BCĐ 24/02/2021 Báo cáo số 02/BC-BCĐ - 24/02/2021của Ban chỉ đạo Về Báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
41 40/BC-SYT 03/02/2021 Báo cáo số 40/BC-SYT - 03/02/2021 của Sở Y tế V/v báo cáo nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
42 92/QĐ-SYT 19/01/2021 Quyết định số 92/QĐ-SYT - 19/01/2021 của Sở Y tế Về Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của ngành Y tế năm 2021
43 06/BC-SYT 11/01/2021 Báo cáo số 06/BC-SYT - 11/01/2021 của Sở Y tế Về Tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của ngành Y tế năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
44 74/SYT-NVY 08/01/2021 Công văn số 74/SYT-NVY - 08/01/2021 của Sở Y tế V/v bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ Hội Xuân 2021
45 01/KH-SYT 06/01/2021 Kế hoạch số 01/KH-SYT - 06/01/2021 của BCĐ về ATTP V/v Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021
46 3772/SYT-NVY 10/12/2020 Công văn số 3772/SYT-NVY - 10/12/2020 của Sở Y tế V/v triển khai sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng
47 5013/QĐ-BYT 01/12/2020 Quyết định số 5013/QĐ-BYT - 01/12/2020 của Bộ Y tế V/v Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại” tập I
48 5013/QĐ-BYT 01/12/2020 Quyết định số 5013/QĐ-BYT - 01/12/2020 của Bộ Y tế V/v Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại” tập I
49 3330/SYT-NVY 04/11/2020 Công văn số 3330/SYT-NVY - 04/11/2020 của Sở Y tế V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học
50 4066/QĐ-UBND 01/10/2020 Quyết định số 4066/QĐ-UBND - 01/10/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập343
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm327
  • Hôm nay8,878
  • Tháng hiện tại37,785
  • Tổng lượt truy cập36,049,067
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây