Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 280/TB-VPUBND 16/05/2023 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương (nhận từ ngày 24/4/2023 đến ngày 05/5/2023)
2 233/TB-VPUBND 25/04/2023 V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương từ ngày 10/4 đến ngày 21/4/2023
3 208/TB-VPUBND 17/04/2023 V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương từ ngày 27/3/2023 đến ngày 07/4/2023
4 178/TB-VPUBND 06/04/2023 V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương từ ngày 13/3/2023 đến ngày 24/3/2023
5 126/TB-VPUBND 15/03/2023 V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ ngành Trung ương từ ngày 27/02/2023 đến ngày 10/3/2023
6 30/KH-UBND 23/02/2023 V/v Phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai
7 91/TB-VPUBND 27/02/2023 Thông báo danh muc văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 13/02/2023 đến ngày 24/02/2023)
8 61/TB-VPUBND 14/02/2023 V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương ( nhận từ ngày 30/01/2023 đến ngày 10/02/2023)
9 43/TB-VPUBND 31/01/2023 V/v Thông báo danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương từ ngày 16/01/2023 đến 27/01/2023
10 04/2023/QĐ-UBND 18/01/2023 V/v Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định
11 31/TB-VPUBND 17/01/2023 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành (nhận từ ngày 03/01/2023 đến ngày 13/1/2023)
12 74/2022/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định số 74/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện dự án đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
13 01/DM-VPUBND 04/01/2023 V/v Danh mục văn bản (nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương từ ngày 19/12/2022 đến ngày 30/12/2022)
14 41/DM-VPUBND 21/12/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 05/12/2022 đến ngày 16/12
15 40/DM-VPUBND 09/12/2022 V/v Danh mục Văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương (nhận từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)
16 39/DM-VPUBND 22/11/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 07/11/2022 đến 18/11/2022)
17 37/DM-VPUBND 25/10/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 10/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
18 36/DM-VPUBND 12/10/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 26/9/2022-07/10/2022)
19 35/DM-VPUBND 27/09/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành (nhận từ ngày 12/9-25/9/2022)
20 34/DM-VPUBND 14/09/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành (nhận từ ngày 29/8/2022 đến 09/9/2022)
21 1396/UBND-NC 18/03/2022 V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an
22 33/DM-VPUBND 29/08/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành (nhận từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022)
23 32/DM-VPUBND 23/08/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022)
24 31/DM-VPUBND 16/08/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)
25 30/DM-VPUBND 10/08/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương (nhận từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022)
26 29/DM-VPUBND 03/08/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 25/7 đến 29/7/2022)
27 28/DM-VPUBND 27/07/2022 V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương (từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022
28 27/DM-VPUBND 20/07/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành (nhận từ ngày 11/7/2022 đến 15/7/2022)
29 12/DM-VPUBND 30/03/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022
30 09/DM-VPUBND 09/03/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022
31 04/DM-VPUBND 27/01/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022
32 26/DM-VPUBND 15/07/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 04.7 đến 08.7.2022)
33 25/DM-VPUBND 05/07/2022 V/v Danh mục văn của của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương ( nhận từ ngày 27/6 đến 01.7.2022)
34 24/DM-VPUBND 29/06/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 20/6-24/6/2022)
35 23/DM-VPUBND 20/06/2022 V/v Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (từ ngày 13/9/2022 đến ngày 17/6/2022
36 22/DM-VPUBND 14/06/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
37 21/DM-VPUBND 09/06/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022)
38 20/DM-VPUBND 02/06/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày( 23/5 đến ngày 27/5/2022)
39 19/DM-VPUBND 25/05/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022
40 18/DM-VPUBND 18/05/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 04/5/2022-13/5/2022)
41 17/DM-VPUBND 06/05/2022 V/v Danh mục các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)
42 16/DM-VPUBND 27/04/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương (nhận từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)
43 15/DM-VPUBND 20/04/2022 V/v Danh mục văn bàn của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương (nhận từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
44 14/DM-VPUBND 13/04/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022
45 13/DM-VPUBND 06/04/2022 V/v Danh mục các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022
46 11/DM-VPUBND 23/03/2022 V/v Danh mục các văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022
47 10/DM-VPUBND 16/03/2022 V/v Danh mục các văn bản của Chính phủ, bộ ngành (nhận từ ngày 07/3/2022-11/3/2022)
48 08/DM-VPUBND 28/02/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022
49 07/DM-VPUBND 24/02/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022
50 06/DM-VPUBND 16/02/2022 V/v Danh mục văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nhận từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập153
  • Máy chủ tìm kiếm47
  • Khách viếng thăm106
  • Hôm nay7,477
  • Tháng hiện tại235,227
  • Tổng lượt truy cập23,102,412
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây