STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 494/SYT-KHTC 26/06/2020 Công văn số 494/SYT-KHTC ngày 26/02/2020 của Sở Y tế về việc chuẩn bị tài liệu và báo cáo bằng văn bản về công tác đấu thầu, mua sắm TTBYT để lám việc với Tổ công tác của hanh tra Chính phủ
2 104/BC-SYT 03/04/2020 Báo cáo số 104/BC-SYT - 03/04/2020 của Sở Y tế Về Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 13 (Từ ngày 26/3/2020 đến 01/4/2020)
3 2055/UBND-KSTT 01/04/2020 Công văn số 2055/UBND-KSTT - 01/04/2020 của UBND tỉnh Binh Định về việc Hoạt động giải quyết TTHC đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-2019
4 880/SYT-NVD 01/04/2020 Công văn số 880/SYT-NVD - 01/04/2020 của Sở Y tế V/v Dự trù dịch truyền cao phân tử trong điều trị sốt xuất huyết
5 38/KH-SYT 01/04/2020 Kế hoạch số 38/KH-SYT - 01/04/2020 của Sở Y tế về việc Triển khai thực hiện“ Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”cho đối tượng thanh niên tỉnh Bình Định năm 2020
6 885/SYT-NVY 01/04/2020 Công văn số 885/SYT-NVY - 01/04/2020 của Sở Y tế V/v triển khai hướng dẫn việc đảm bảo ATTP và hạn chế tụ tập đông người ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
7 842/SYT-TCCB 30/03/2020 [842/SYT-TCCB - 30/03/2020] V/v tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu "Trí thức tiêu biểu về Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Định" lần thứ III, năm 2020
8 1925/UBND=VX 30/03/2020 Công văn số 1925/UBND-VX - 30/03/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
9 141/VPUBND-KSTT 27/03/2020 Công văn số 141/KSTT-VPUBND - 27/03/2020 của UBND tỉnh về việc Bàn giao Tài khoản tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
10 141/VPUBND-KSTT 27/03/2020 Công văn số 141/KSTT-VPUBND - 27/03/2020 của UBND tỉnh về việc Bàn giao Tài khoản tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
11 92/BC-SYT 26/03/2020 Báo cáo số 92/BC-SYT ngày 26/03/2020 của Sở Y tế V/v Báo cáo tuần 13/2020 (Từ ngày 19/03/2020 đến ngày 25/03/2020)
12 216/STP-HC&BTTP 26/03/2020 Công văn số 218/CV-STP - 26/03/2020 của Sở Tư Pháp Về việc triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản
13 1354/QĐ-BYT 25/03/2020 Quyết định 1354/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 V/v Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
14 732/SYT-NVY 24/03/2020 Công văn 732/SYT-NVY ngày 20/03/2020 của Sở Y tế V/v hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021
15 89/BC-SYT 24/03/2020 Báo cáo 89/BC-SYT ngày 24/03/2020 của Sở Y tế V/v Tổng kết việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội Xuân 2020 chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19"
16 62/TB-UBND 24/03/2020 Thông báo 62/TB-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh Về việc Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2020)
17 762/SYT-NVD 23/03/2020 Công văn số 762/SYT-NVD ngày 23/3/2020 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 37/2019/TT-BYT
18 35/KH-SYT 23/03/2020 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2020
19 1271/QĐ-BYT 21/03/2020 Quyết định 1271/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19) ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh
20 741/SYT-NCD 20/03/2020 Công văn số 741/SYT-NVD ngày 20/3/2020 của Sở Y tế về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BYT và Thông tư số 37/2019/TT-BYT
21 82/BC-SYT 20/03/2020 Báo cáo số 82/BC-SYT ngày 20/03/2020 của Sở Y tế Báo cáo tuần 12 năm 2020 (từ ngày 12/03/2020 đến ngày 18/03/2020).
22 744/SYT-TCCB 20/03/2020 Công văn số 744/SYT-TCCB - 20/03/2020 của Sở Y tế V/v sơ kết 05 năm thực hiện NĐ 04/2015 ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ
23 81/BC-SYT 19/03/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay-chân-miệng, sốt rét tuần 11 (từ ngày 12/03/2020 đến 18/03/2020).
24 323/KCB-QLHN 19/03/2020 Công văn số 323/KCB-QLHN ngày 19/03/2020 của của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở KBCB
25 79/BC-SYT 18/03/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm Quý I năm 2020
26 76/BC-SYT 13/03/2020 Báo cáo số 76/BC-SYT ngày 13/03/2020 của Sở Y tế về việc tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay – chân – miệng, sốt rét tuần 10 (từ ngày 05/02/2020 đến ngày 11/03/2020)
27 310/QĐ-SYT 13/03/2020 Quyết định số 310/QĐ-SYT ngày 13/03/2020 của Sở Y tế về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng cho Văn phòng Sở Y tế
28 879/QĐ-BYT 13/03/2020 Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “ Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19”
29 306/QĐ-SYT 12/03/2020 Quyết định số 306/QĐ-SYT ngày 11/03/2020 của Sở Y tế về việc khen thưởng thành tích đột xuất.
30 878/QĐ_BYT 12/03/2020 Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “ Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19”
31 288/QĐ-SYT 10/03/2020 Quyết định số 288/QĐ-SYT ngày 10/03/2020 của Sở Y tế về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
32 287/QĐ-SYT 10/03/2020 Quyết định số 287/QĐ-SYT ngày 10/03/2020 của Sở Y tế về việc thành lập Tổ hỗ trợ triển khai thống kê y tế điện tử tuyến tỉnh
33 621/SYT-NVY 10/03/2020 Công văn số 621/SYT-NVY ngày 10/03/2020 của Sở Y tế về việc lập kế hoạch triển khai thực hiện về liên thông kết quả Khám sức khỏe lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia
34 615/SYT-TCCB 10/03/2020 Công văn về việc báo cáo thực hiện tinh giảm biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và một số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 2019
35 596/SYT-NVY 09/03/2020 Thông báo số 596/SYT_NVY ngày 09/03/2020 của Sở Y tế về việc Tham dự lớp tập huấn về chẩn đoán, điều trị Bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do Covid-19
36 592/SYT-NVD 06/03/2020 Thông báo số 592/SYT_NVD ngày 06/03/2020 của Sở Y tế về việc thông báo các lớp đào tạo liên tục và đăng ký hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
37 65/BC-SYT 28/02/2020 Báo cáo sơ kết 6 tháng triển khai Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 23/7/2019 của BCĐ 389 Quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam
38 61/BC-SYT 27/02/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 08 (từ ngày20/02/2020 đến 26/02/2020).
39 60/BC-SYT 27/02/2020 Báo cáo tuần 09 năm 2020 (từ ngày 20/02/2020 đến ngày 26/02/2020)
40 31/KH-SYT 27/02/2020 Kế hoạch số 31/KH-SYT ngày 27/02/2020 của Sở Y tế Kế hoạch triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong ngành Y tế năm 2020.
41 58/BC-SYT 25/02/2020 Báo cáo Công tác tháng 02/2020 của ngành Y tế
42 26/KH-SYT 25/02/2020 Kế hoạch số 26/KH-SYT ngày 25/02/2020 của Sở Y tế Kế hoạch tổ chức soạn thảo Quy định, chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
43 25/KH-SYT 24/02/2020 Kế hoạch số 25/KH-SYT ngày 24/02/2020 của Sở Y tế Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2020
44 54/BC-SYT 20/02/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 07
(từ ngày 13/02/2020 đến 19/02/2020).
45 55/BC-SYT 20/02/2020 Báo cáo tuần 08 năm 2020 (từ ngày 13/02/2020 đến ngày 19/02/2020)
46 24/KH-SYT 20/02/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở Y tế năm 2020.
47 50/BC-SYT 14/02/2020 Báo cáo tuần 07 năm 2020 (từ ngày 06/02/2020 đến ngày 12/02/2020)
48 47/BC-SYT 13/02/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 06
(từ ngày 06/02/2020 đến 12/02/2020).
49 20/KH-SYT 12/02/2020 Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động công tác Y tế năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
50 322/SYT-NVD 11/02/2020 Triển khai kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay7,493
  • Tháng hiện tại45,563
  • Tổng lượt truy cập1,861,844
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây