Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 962/SYT-TCCB 08/04/2020 Công văn số 962/SYT-TCCB - 08/04/2020 của Sở Y tế V/v sơ kết 2 năm thực tiễn thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
2 960/SYT-NVD 08/04/2020 Công văn số 960/SYT-NVD - 08/04/2020 của Sở Y tế V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế
3 959/SYT-NVD 08/04/2020 Công văn số 959/SYT-NVD - 08/04/2020 của Sở Y tế V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế
4 958/SYT-NVY 08/04/2020 Công văn số 958/SYT-NVY - 08/04/2020 của Sở Y tế V/v đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
5 957/SYT-NVY 08/04/2020 Công văn số 957/SYT-NVY ngày 08/04/2020 của Sở Y tế V/v triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
6 955/SYT-KHTC 08/04/2020 Công văn số 955/SYT-KHTC của Sở Y tế V/v Góp ý dự thảo Quyết định của UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức
7 943/SYT-NVY 07/04/2020 Công văn số 943/SYT-NVY - 07/04/2020 của Sở Y tế V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định về Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
8 914/SYT-NVY 06/04/2020 Công văn số 914/SYT-NVY - 06/04/2020 của Sở Y tế V/v tăng cường thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vắc xin và phản ứng sau tiêm chủng
9 897/SYT-TCCB 06/04/2020 Công văn số 897/SYT-TCCB - 03/04/2020 của Sở Y tế V/v tiếp nhận, ký hợp đồng lao động và bố trí công tác đối với thí sinh trúng tuyển
10 902/SYT-NVD 06/04/2020 Công văn số 902/SYT-NVD - 03/04/2020 của Sở Y tế về việc Sản xuất, phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19
11 904/SYT-NVY 03/04/2020 Công văn số 904/SYT-NVY - 03/04/2020 của Sở Y tế về việc tạm dừng tổ chức tiêm chủng
12 885/SYT-NVY 01/04/2020 Công văn số 885/SYT-NVY - 01/04/2020 của Sở Y tế V/v triển khai hướng dẫn việc đảm bảo ATTP và hạn chế tụ tập đông người ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
13 38/KH-SYT 01/04/2020 Kế hoạch số 38/KH-SYT - 01/04/2020 của Sở Y tế về việc Triển khai thực hiện“ Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”cho đối tượng thanh niên tỉnh Bình Định năm 2020
14 880/SYT-NVD 01/04/2020 Công văn số 880/SYT-NVD - 01/04/2020 của Sở Y tế V/v Dự trù dịch truyền cao phân tử trong điều trị sốt xuất huyết
15 2055/UBND-KSTT 01/04/2020 Công văn số 2055/UBND-KSTT - 01/04/2020 của UBND tỉnh Binh Định về việc Hoạt động giải quyết TTHC đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-2019
16 141/VPUBND-KSTT 27/03/2020 Công văn số 141/KSTT-VPUBND - 27/03/2020 của UBND tỉnh về việc Bàn giao Tài khoản tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
17 141/VPUBND-KSTT 27/03/2020 Công văn số 141/KSTT-VPUBND - 27/03/2020 của UBND tỉnh về việc Bàn giao Tài khoản tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
18 1925/UBND=VX 30/03/2020 Công văn số 1925/UBND-VX - 30/03/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
19 842/SYT-TCCB 30/03/2020 [842/SYT-TCCB - 30/03/2020] V/v tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu "Trí thức tiêu biểu về Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Định" lần thứ III, năm 2020
20 216/STP-HC&BTTP 26/03/2020 Công văn số 218/CV-STP - 26/03/2020 của Sở Tư Pháp Về việc triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản
21 89/BC-SYT 24/03/2020 Báo cáo 89/BC-SYT ngày 24/03/2020 của Sở Y tế V/v Tổng kết việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội Xuân 2020 chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19"
22 744/SYT-TCCB 20/03/2020 Công văn số 744/SYT-TCCB - 20/03/2020 của Sở Y tế V/v sơ kết 05 năm thực hiện NĐ 04/2015 ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ
23 732/SYT-NVY 24/03/2020 Công văn 732/SYT-NVY ngày 20/03/2020 của Sở Y tế V/v hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021
24 323/KCB-QLHN 19/03/2020 Công văn số 323/KCB-QLHN ngày 19/03/2020 của của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở KBCB
25 762/SYT-NVD 23/03/2020 Công văn số 762/SYT-NVD ngày 23/3/2020 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 37/2019/TT-BYT
26 741/SYT-NCD 20/03/2020 Công văn số 741/SYT-NVD ngày 20/3/2020 của Sở Y tế về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BYT và Thông tư số 37/2019/TT-BYT
27 878/QĐ_BYT 12/03/2020 Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “ Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19”
28 615/SYT-TCCB 10/03/2020 Công văn về việc báo cáo thực hiện tinh giảm biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và một số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 2019
29 621/SYT-NVY 10/03/2020 Công văn số 621/SYT-NVY ngày 10/03/2020 của Sở Y tế về việc lập kế hoạch triển khai thực hiện về liên thông kết quả Khám sức khỏe lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia
30 322/SYT-NVD 11/02/2020 Triển khai kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc
31 255/SYT-NVY 04/02/2020 Góp ý đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống HIV/AIDS
32 251/SYT-NVY 03/02/2020 Tổ chức thường trực chống dịch viêm phổi cấp do nCoV
33 205/SYT-NVY 21/01/2020 Phối hợp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do Corona vi rút mới
34 206/SYT-NVD 22/01/2020 Xử lý thuốc tiêm Bupivacaine 5mg/ml, SĐK: VN-20579-17
35 173/SYT-NVY 21/01/2020 Thanh toán chế độ đối với học viên khóa đào tạo hoạt động trị liệu
36 170/SYT-NVY 21/01/2020 Cung cấp thông tin về Hợp đồng KCB BHYT năm 2020
37 146/SYT-KHTC 20/01/2020 Áp dụng tiêu chuẩn nghiệm thu nước uống trực tiếp từ vòi tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
38 79/SYT-NVY 13/01/2020 Tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
39 3598/SYT-NVD 30/12/2019 Chấn chỉnh bảo đảm an toàn sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
40 3575/SYT-NVY 26/12/2019 Tổ chức thực hiện Quyết định số 5924/QĐ-BYT về theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế
41 3560/SYT-TTr 25/12/2019 Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống VPPL tại các cơ sở y tế dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
42 3510/SYT-NVD 20/12/2019 Báo cáo tình hình mua, bán, sử dụng 09 loại thuốc do Công ty Health 2000 Inc sản xuất.
43 3487/SYT-NVY 18/12/2019 Góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Định (lần 2)
44 3458/SYT-KHTC 16/12/2019 Đề xuất danh mục công trình vệ sinh trạm y tế vào Dự án cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn bền vững và chống chịu với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025
45 3321/SYT-NVY 03/12/2019 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-BYT về việc Tăng cường hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức
46 3310/SYT-NVY 03/12/2019 Triển khai Quyết định 5456/QĐ-BYT về việc ban hành “ Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS”
47 3283/SYT-NVD 29/11/2019 Xử lý thuốc viên nén Clorocid Tw3 250mg giả
48 304/BC-SYT 29/11/2019 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay – chân - miệng, sốt rét tuần 48
(từ ngày 21/11/2019 đến 27/11/2019).
49 19359/QLD-CL 13/11/2019 Xử lý thuốc viên nén Clorocid Tw3 250mg giả
50 3210/SYT-NVD 26/11/2019 Đảm bảo cung ứng thuốc gây tê tủy sống
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay13,058
  • Tháng hiện tại87,564
  • Tổng lượt truy cập1,903,845
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây