Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 35/KH-SYT 23/03/2020 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2020
2 31/KH-SYT 27/02/2020 Kế hoạch số 31/KH-SYT ngày 27/02/2020 của Sở Y tế Kế hoạch triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong ngành Y tế năm 2020.
3 26/KH-SYT 25/02/2020 Kế hoạch số 26/KH-SYT ngày 25/02/2020 của Sở Y tế Kế hoạch tổ chức soạn thảo Quy định, chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
4 25/KH-SYT 24/02/2020 Kế hoạch số 25/KH-SYT ngày 24/02/2020 của Sở Y tế Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2020
5 24/KH-SYT 20/02/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở Y tế năm 2020.
6 20/KH-SYT 12/02/2020 Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động công tác Y tế năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
7 18/KH-SYT 11/02/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; Chương trình phòng, chống mua bán người Ngành Y tế năm 2020.
8 17/KH-SYT 11/02/2020 Kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa của Ngành Y tế tỉnh Bình Định.
9 03/KH-UBND 16/01/2020 Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 16/01/2020 Phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
10 07/KH-SYT 17/01/2020 Kế hoạch Kiểm tra an toàn sinh học tại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn tỉnh năm 2020
11 06/KH-SYT 16/01/2020 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Y tế năm 2020
12 05/KH-SYT 10/01/2020 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiên Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2020.
13 04/KH-SYT 10/01/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2020)
14 02/KH-SYT 06/01/2020 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2020
15 87/KH-SYT 04/12/2019 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý.
16 69/KH-SYT 23/08/2019 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2019
17 67/KH-SYT 23/08/2019 Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế giai đoạn 2016-2019
18 65/KH-SYT 14/08/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Công chức viên chức ngành y tế thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
19 57/KH-SYT 15/07/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
20 56/KH-SYT 11/07/2019 Kế hoạch kiểm tra rà soát, chuẩn hóa dữ liệu Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tỉnh Bình Định
21 52/KH-SYT 28/06/2019 Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính trong ngành y tế năm 2019
22 21/KH-SYT 08/03/2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Sở Y tế năm 2019
23 46/KH-SYT 11/06/2019 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của Sở Y tế
24 42/KH_SYT 31/05/2019 Kế hoạch triển khai thống kê Y tế điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định
25 37/KH-SYT 20/05/2019 Kế hoạch tăng cường thực thi Luật Phòng, Chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
26 34/KH-SYT 07/05/2019 Kế hoạch Hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết" năm 2019 của tỉnh Bình Định
27 33/KH-SYT 04/05/2019 Kế hoạch triển khai hoạt động "Tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp" trên địa bàn tỉnh năm 2019
28 32/KH-SYT 23/04/2019 Kế hoạch kiểm tra điều kiện tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
29 31/KH-SYT 23/04/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành y tế năm 2019
30 30/KH-SYT 23/04/2019 Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019 của ngành y tế
31 29/KH-BCĐ 04/04/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
32 28/KH-SYT 08/04/2019 Kế hoạch thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " năm 2019
33 27/KH-SYT 03/04/2019 Kế hoạch triển khai hoạt động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 của ngành Y tế.
34 227/KH-BYT 07/03/2019 Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2019.
35 19/KH-SYT 08/03/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 trong ngành Y tế
36 17/KH-SYT 04/03/2019 Kế hoạch triển khai công tác thanh tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh thuốc và sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng năm 2019.
37 16/KH-SYT 01/03/2019 Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế năm 2019
38 10/KH-SYT 22/02/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế
39 11-KH_TU 02/12/2016 Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025
40 09/KH-SYT 22/02/2019 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng của Sở Y tế năm 2019.
41 04/KH-SYT 31/01/2019 Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ trong hoạt động, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng phục vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân Năm 2019.
42 03/KH-SYT 31/01/2019 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2019
43 57/KH-BCĐ 20/12/2018 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
44 13/KH-SYT 07/03/2018 Kế hoạch kiểm tra Công tác Quý I năm 2018 tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
45 16/KH-UBND 30/03/2018 Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018
46 04-KH/BCĐ 14/05/2018 Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cái cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020
47 03-KH/BCĐ 05/04/2018 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cái cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 năm 2018.
48 02-KH/BCĐ 05/04/2018 Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cái cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 năm 2018.
49 47/KH-SYT 24/09/2018 Kế hoạch tổ chức hội thi tuyên truyền "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh" gắn với xây dựng cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp" trong ngành Y tế năm 2018
50 49/KH-SYT 11/10/2018 Kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trong ngành Y tế
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay7,778
  • Tháng hiện tại71,702
  • Tổng lượt truy cập1,887,983
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây