Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở Y tế Bình Định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 962/SYT-TCCB 08/04/2020 Công văn số 962/SYT-TCCB - 08/04/2020 của Sở Y tế V/v sơ kết 2 năm thực tiễn thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
2 960/SYT-NVD 08/04/2020 Công văn số 960/SYT-NVD - 08/04/2020 của Sở Y tế V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế
3 959/SYT-NVD 08/04/2020 Công văn số 959/SYT-NVD - 08/04/2020 của Sở Y tế V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế
4 958/SYT-NVY 08/04/2020 Công văn số 958/SYT-NVY - 08/04/2020 của Sở Y tế V/v đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
5 957/SYT-NVY 08/04/2020 Công văn số 957/SYT-NVY ngày 08/04/2020 của Sở Y tế V/v triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
6 955/SYT-KHTC 08/04/2020 Công văn số 955/SYT-KHTC của Sở Y tế V/v Góp ý dự thảo Quyết định của UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức
7 943/SYT-NVY 07/04/2020 Công văn số 943/SYT-NVY - 07/04/2020 của Sở Y tế V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định về Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
8 914/SYT-NVY 06/04/2020 Công văn số 914/SYT-NVY - 06/04/2020 của Sở Y tế V/v tăng cường thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vắc xin và phản ứng sau tiêm chủng
9 897/SYT-TCCB 06/04/2020 Công văn số 897/SYT-TCCB - 03/04/2020 của Sở Y tế V/v tiếp nhận, ký hợp đồng lao động và bố trí công tác đối với thí sinh trúng tuyển
10 902/SYT-NVD 06/04/2020 Công văn số 902/SYT-NVD - 03/04/2020 của Sở Y tế về việc Sản xuất, phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19
11 904/SYT-NVY 03/04/2020 Công văn số 904/SYT-NVY - 03/04/2020 của Sở Y tế về việc tạm dừng tổ chức tiêm chủng
12 104/BC-SYT 03/04/2020 Báo cáo số 104/BC-SYT - 03/04/2020 của Sở Y tế Về Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 13 (Từ ngày 26/3/2020 đến 01/4/2020)
13 885/SYT-NVY 01/04/2020 Công văn số 885/SYT-NVY - 01/04/2020 của Sở Y tế V/v triển khai hướng dẫn việc đảm bảo ATTP và hạn chế tụ tập đông người ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
14 38/KH-SYT 01/04/2020 Kế hoạch số 38/KH-SYT - 01/04/2020 của Sở Y tế về việc Triển khai thực hiện“ Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”cho đối tượng thanh niên tỉnh Bình Định năm 2020
15 880/SYT-NVD 01/04/2020 Công văn số 880/SYT-NVD - 01/04/2020 của Sở Y tế V/v Dự trù dịch truyền cao phân tử trong điều trị sốt xuất huyết
16 842/SYT-TCCB 30/03/2020 [842/SYT-TCCB - 30/03/2020] V/v tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu "Trí thức tiêu biểu về Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Định" lần thứ III, năm 2020
17 92/BC-SYT 26/03/2020 Báo cáo số 92/BC-SYT ngày 26/03/2020 của Sở Y tế V/v Báo cáo tuần 13/2020 (Từ ngày 19/03/2020 đến ngày 25/03/2020)
18 89/BC-SYT 24/03/2020 Báo cáo 89/BC-SYT ngày 24/03/2020 của Sở Y tế V/v Tổng kết việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội Xuân 2020 chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19"
19 35/KH-SYT 23/03/2020 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2020
20 744/SYT-TCCB 20/03/2020 Công văn số 744/SYT-TCCB - 20/03/2020 của Sở Y tế V/v sơ kết 05 năm thực hiện NĐ 04/2015 ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ
21 732/SYT-NVY 24/03/2020 Công văn 732/SYT-NVY ngày 20/03/2020 của Sở Y tế V/v hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021
22 762/SYT-NVD 23/03/2020 Công văn số 762/SYT-NVD ngày 23/3/2020 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 37/2019/TT-BYT
23 82/BC-SYT 20/03/2020 Báo cáo số 82/BC-SYT ngày 20/03/2020 của Sở Y tế Báo cáo tuần 12 năm 2020 (từ ngày 12/03/2020 đến ngày 18/03/2020).
24 741/SYT-NCD 20/03/2020 Công văn số 741/SYT-NVD ngày 20/3/2020 của Sở Y tế về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BYT và Thông tư số 37/2019/TT-BYT
25 81/BC-SYT 19/03/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay-chân-miệng, sốt rét tuần 11 (từ ngày 12/03/2020 đến 18/03/2020).
26 79/BC-SYT 18/03/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm Quý I năm 2020
27 310/QĐ-SYT 13/03/2020 Quyết định số 310/QĐ-SYT ngày 13/03/2020 của Sở Y tế về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng cho Văn phòng Sở Y tế
28 76/BC-SYT 13/03/2020 Báo cáo số 76/BC-SYT ngày 13/03/2020 của Sở Y tế về việc tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay – chân – miệng, sốt rét tuần 10 (từ ngày 05/02/2020 đến ngày 11/03/2020)
29 306/QĐ-SYT 12/03/2020 Quyết định số 306/QĐ-SYT ngày 11/03/2020 của Sở Y tế về việc khen thưởng thành tích đột xuất.
30 615/SYT-TCCB 10/03/2020 Công văn về việc báo cáo thực hiện tinh giảm biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và một số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 2019
31 621/SYT-NVY 10/03/2020 Công văn số 621/SYT-NVY ngày 10/03/2020 của Sở Y tế về việc lập kế hoạch triển khai thực hiện về liên thông kết quả Khám sức khỏe lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia
32 287/QĐ-SYT 10/03/2020 Quyết định số 287/QĐ-SYT ngày 10/03/2020 của Sở Y tế về việc thành lập Tổ hỗ trợ triển khai thống kê y tế điện tử tuyến tỉnh
33 288/QĐ-SYT 10/03/2020 Quyết định số 288/QĐ-SYT ngày 10/03/2020 của Sở Y tế về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
34 596/SYT-NVY 09/03/2020 Thông báo số 596/SYT_NVY ngày 09/03/2020 của Sở Y tế về việc Tham dự lớp tập huấn về chẩn đoán, điều trị Bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do Covid-19
35 592/SYT-NVD 06/03/2020 Thông báo số 592/SYT_NVD ngày 06/03/2020 của Sở Y tế về việc thông báo các lớp đào tạo liên tục và đăng ký hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
36 494/SYT-KHTC 26/06/2020 Công văn số 494/SYT-KHTC ngày 26/02/2020 của Sở Y tế về việc chuẩn bị tài liệu và báo cáo bằng văn bản về công tác đấu thầu, mua sắm TTBYT để lám việc với Tổ công tác của hanh tra Chính phủ
37 65/BC-SYT 28/02/2020 Báo cáo sơ kết 6 tháng triển khai Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 23/7/2019 của BCĐ 389 Quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam
38 31/KH-SYT 27/02/2020 Kế hoạch số 31/KH-SYT ngày 27/02/2020 của Sở Y tế Kế hoạch triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong ngành Y tế năm 2020.
39 60/BC-SYT 27/02/2020 Báo cáo tuần 09 năm 2020 (từ ngày 20/02/2020 đến ngày 26/02/2020)
40 61/BC-SYT 27/02/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 08 (từ ngày20/02/2020 đến 26/02/2020).
41 26/KH-SYT 25/02/2020 Kế hoạch số 26/KH-SYT ngày 25/02/2020 của Sở Y tế Kế hoạch tổ chức soạn thảo Quy định, chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
42 25/KH-SYT 24/02/2020 Kế hoạch số 25/KH-SYT ngày 24/02/2020 của Sở Y tế Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2020
43 58/BC-SYT 25/02/2020 Báo cáo Công tác tháng 02/2020 của ngành Y tế
44 24/KH-SYT 20/02/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở Y tế năm 2020.
45 55/BC-SYT 20/02/2020 Báo cáo tuần 08 năm 2020 (từ ngày 13/02/2020 đến ngày 19/02/2020)
46 54/BC-SYT 20/02/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 07
(từ ngày 13/02/2020 đến 19/02/2020).
47 50/BC-SYT 14/02/2020 Báo cáo tuần 07 năm 2020 (từ ngày 06/02/2020 đến ngày 12/02/2020)
48 47/BC-SYT 13/02/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 06
(từ ngày 06/02/2020 đến 12/02/2020).
49 20/KH-SYT 12/02/2020 Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động công tác Y tế năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
50 18/KH-SYT 11/02/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; Chương trình phòng, chống mua bán người Ngành Y tế năm 2020.
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay3,141
  • Tháng hiện tại90,777
  • Tổng lượt truy cập1,907,058
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây