STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 494/SYT-KHTC 26/06/2020 Công văn số 494/SYT-KHTC ngày 26/02/2020 của Sở Y tế về việc chuẩn bị tài liệu và báo cáo bằng văn bản về công tác đấu thầu, mua sắm TTBYT để lám việc với Tổ công tác của hanh tra Chính phủ
2 92/BC-SYT 26/03/2020 Báo cáo số 92/BC-SYT ngày 26/03/2020 của Sở Y tế V/v Báo cáo tuần 13/2020 (Từ ngày 19/03/2020 đến ngày 25/03/2020)
3 216/STP-HC&BTTP 26/03/2020 Công văn số 218/CV-STP - 26/03/2020 của Sở Tư Pháp Về việc triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản
4 1354/QĐ-BYT 25/03/2020 Quyết định 1354/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 V/v Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
5 732/SYT-NVY 24/03/2020 Công văn 732/SYT-NVY ngày 20/03/2020 của Sở Y tế V/v hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021
6 89/BC-SYT 24/03/2020 Báo cáo 89/BC-SYT ngày 24/03/2020 của Sở Y tế V/v Tổng kết việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội Xuân 2020 chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19"
7 62/TB-UBND 24/03/2020 Thông báo 62/TB-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh Về việc Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2020)
8 762/SYT-NVD 23/03/2020 Công văn số 762/SYT-NVD ngày 23/3/2020 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 37/2019/TT-BYT
9 35/KH-SYT 23/03/2020 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2020
10 741/SYT-NCD 20/03/2020 Công văn số 741/SYT-NVD ngày 20/3/2020 của Sở Y tế về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BYT và Thông tư số 37/2019/TT-BYT
11 82/BC-SYT 20/03/2020 Báo cáo số 82/BC-SYT ngày 20/03/2020 của Sở Y tế Báo cáo tuần 12 năm 2020 (từ ngày 12/03/2020 đến ngày 18/03/2020).
12 744/SYT-TCCB 20/03/2020 Công văn số 744/SYT-TCCB - 20/03/2020 của Sở Y tế V/v sơ kết 05 năm thực hiện NĐ 04/2015 ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ
13 81/BC-SYT 19/03/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay-chân-miệng, sốt rét tuần 11 (từ ngày 12/03/2020 đến 18/03/2020).
14 323/KCB-QLHN 19/03/2020 Công văn số 323/KCB-QLHN ngày 19/03/2020 của của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở KBCB
15 79/BC-SYT 18/03/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm Quý I năm 2020
16 76/BC-SYT 13/03/2020 Báo cáo số 76/BC-SYT ngày 13/03/2020 của Sở Y tế về việc tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay – chân – miệng, sốt rét tuần 10 (từ ngày 05/02/2020 đến ngày 11/03/2020)
17 310/QĐ-SYT 13/03/2020 Quyết định số 310/QĐ-SYT ngày 13/03/2020 của Sở Y tế về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng cho Văn phòng Sở Y tế
18 879/QĐ-BYT 13/03/2020 Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “ Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19”
19 306/QĐ-SYT 12/03/2020 Quyết định số 306/QĐ-SYT ngày 11/03/2020 của Sở Y tế về việc khen thưởng thành tích đột xuất.
20 878/QĐ_BYT 12/03/2020 Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “ Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19”
21 288/QĐ-SYT 10/03/2020 Quyết định số 288/QĐ-SYT ngày 10/03/2020 của Sở Y tế về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
22 287/QĐ-SYT 10/03/2020 Quyết định số 287/QĐ-SYT ngày 10/03/2020 của Sở Y tế về việc thành lập Tổ hỗ trợ triển khai thống kê y tế điện tử tuyến tỉnh
23 621/SYT-NVY 10/03/2020 Công văn số 621/SYT-NVY ngày 10/03/2020 của Sở Y tế về việc lập kế hoạch triển khai thực hiện về liên thông kết quả Khám sức khỏe lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia
24 615/SYT-TCCB 10/03/2020 Công văn về việc báo cáo thực hiện tinh giảm biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và một số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 2019
25 596/SYT-NVY 09/03/2020 Thông báo số 596/SYT_NVY ngày 09/03/2020 của Sở Y tế về việc Tham dự lớp tập huấn về chẩn đoán, điều trị Bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do Covid-19
26 592/SYT-NVD 06/03/2020 Thông báo số 592/SYT_NVD ngày 06/03/2020 của Sở Y tế về việc thông báo các lớp đào tạo liên tục và đăng ký hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
27 65/BC-SYT 28/02/2020 Báo cáo sơ kết 6 tháng triển khai Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 23/7/2019 của BCĐ 389 Quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam
28 61/BC-SYT 27/02/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 08 (từ ngày20/02/2020 đến 26/02/2020).
29 60/BC-SYT 27/02/2020 Báo cáo tuần 09 năm 2020 (từ ngày 20/02/2020 đến ngày 26/02/2020)
30 31/KH-SYT 27/02/2020 Kế hoạch số 31/KH-SYT ngày 27/02/2020 của Sở Y tế Kế hoạch triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong ngành Y tế năm 2020.
31 58/BC-SYT 25/02/2020 Báo cáo Công tác tháng 02/2020 của ngành Y tế
32 26/KH-SYT 25/02/2020 Kế hoạch số 26/KH-SYT ngày 25/02/2020 của Sở Y tế Kế hoạch tổ chức soạn thảo Quy định, chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
33 25/KH-SYT 24/02/2020 Kế hoạch số 25/KH-SYT ngày 24/02/2020 của Sở Y tế Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2020
34 54/BC-SYT 20/02/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 07
(từ ngày 13/02/2020 đến 19/02/2020).
35 55/BC-SYT 20/02/2020 Báo cáo tuần 08 năm 2020 (từ ngày 13/02/2020 đến ngày 19/02/2020)
36 24/KH-SYT 20/02/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở Y tế năm 2020.
37 50/BC-SYT 14/02/2020 Báo cáo tuần 07 năm 2020 (từ ngày 06/02/2020 đến ngày 12/02/2020)
38 47/BC-SYT 13/02/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 06
(từ ngày 06/02/2020 đến 12/02/2020).
39 20/KH-SYT 12/02/2020 Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động công tác Y tế năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
40 322/SYT-NVD 11/02/2020 Triển khai kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc
41 17/KH-SYT 11/02/2020 Kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa của Ngành Y tế tỉnh Bình Định.
42 18/KH-SYT 11/02/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; Chương trình phòng, chống mua bán người Ngành Y tế năm 2020.
43 147/QĐ-SYT 10/02/2020 Quyết định về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2019
44 150/QĐ-SYT 10/02/2020 Quyết định về việc tặng Giấy khen thành tích tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2019
45 146/QĐ-SYT 10/02/2020 Quyết định về việc tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019
46 148/QĐ-SYT 10/02/2020 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Sở Y tế năm 2019
47 149/QĐ-SYT 10/02/2020 Quyết định về việc tặng Giấy khen về thành tích công tác Cải cách hành chính năm 2019.
48 40/BC/SYT 06/02/2020 Báo cáo tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay – chân - miệng, sốt rét tuần 05
(từ ngày 30/01/2020 đến 05/02/2020).
49 255/SYT-NVY 04/02/2020 Góp ý đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống HIV/AIDS
50 254/HD-SYT 04/02/2020 Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây nhiễm từ động vật sang người trong hoạt động nuôi chim yến
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay3,676
  • Tháng hiện tại103,985
  • Tổng lượt truy cập1,805,873
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây