Văn bản theo lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 67/BC-SYT 01/03/2024 Báo cáo số 67/BC-SYT - 01/03/2024 của Sở Y tế V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng tuần 09 năm 2024
2 59/BC-SYT 22/02/2024 Báo cáo số 59/BC-SYT - 22/02/2024 của Sở Y tế V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng tuần 08 năm 2024
3 26/KH-SYT 21/02/2024 Kế hoạch số 26/KH-SYT - 21/02/2024 của Sở Y tế V/v Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024 của Ngành Y tế
4 464/SYT-NVY 19/02/2024 Công văn số 464/SYT-NVY - 19/02/2024 của Sở Y tế V/v thực hiện tự chấm điểm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo cấp chuyên môn kỹ thuật
5 54/BC-SYT 16/02/2024 Báo cáo số 54/BC-SYT - 16/02/2024 của Sở Y tế Về Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng tuần 07 năm 2024
6 11/TB-SYT 16/02/2024 Thông báo số 11/TB-SYT - 16/02/2024 của Sở Y tế Về việc tạm dừng tiếp nhận Hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
7 10/TB-SYT 07/02/2024 Thông báo số 10/TB-SYT - 07/02/2024 của Sở Y tế Về việc tiếp tục tiếp nhận Hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện một số thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
8 435/SYT-NVY 07/02/2024 Công văn số 435/SYT-NVY - 07/02/2024 của Sở Y tế V/v báo cáo tổng kết tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BYT
9 380/SYT-NVY 02/02/2024 Công văn số 380/SYT-NVY - 02/02/2024 của Sở Y tế V/v hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành
10 35/BC-SYT 02/02/2024 Báo cáo số 35/BC-SYT - 02/02/2024 của Sở Y tế Về Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng tuần 05 năm 2024
11 371/SYT-NVY 01/02/2024 Công văn số 371/SYT-NVY - 01/02/2024 của Sở Y tế V/v thực hiện báo cáo, giải trình chi phí vượt dự kiến chi KCB BHYT năm 2023 và xây dựng dự kiến chi chi phí KCB BHYT năm 2024
12 17/KH-SYT 01/02/2024 Kế hoạch số 17/KH-SYT - 01/02/2024 của Sở Y tế V/v Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 104/KH-SYT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế Bình Định
13 345/SYT-NVY 31/01/2024 Công văn số 345/SYT-NVY - 31/01/2024 của Sở Y tế Về kế hoạch kiểm tra tại cơ sở xét nghiệm năm 2024 (đợt 1)
14 28/BC-SYT 29/01/2024 Báo cáo số 28/BC-SYT - 29/01/2024 của Sở Y tế V/v Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm tuyến tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
15 291/SYT-NVY 26/01/2024 Công văn số 291/SYT-NVY - 26/01/2024 của Sở Y tế V/v phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng truy nã
16 281/SYT-NVY 26/01/2024 Công văn số 281/SYT-NVY - 26/01/2024 của Sở Y tế V/v báo cáo năng lực xét nghiệm chẩn đoán bệnh đậu mùa khỉ
17 25/BC-SYT 26/01/2024 Báo cáo số 25/BC-SYT - 26/01/2024 của Sở Y tế V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng tuần 04 năm 2024
18 271/SYT-NVY 25/01/2024 Công văn số 271/SYT-NVY - 25/01/2024 của Sở Y tế V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2023
19 255/SYT-NVY 24/01/2024 Công văn số 255/SYT-NVY - 24/01/2024 của Sở Y tế V/v tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở có cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ
20 05/TB-SYT 19/01/2024 Thông báo số 05/TB-SYT - 19/01/2024] V/v kết quả làm việc giữa Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định về việc phân bổ số lượng, đối tượng đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2024
21 19/BC-SYT 19/01/2024 Báo cáo số 19/BC-SYT - 19/01/2024 của Sở Y tế Về Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng tuần 03 năm 2024
22 210/SYT-NVY 19/01/2024 Công văn số 210/SYT-NVY - 19/01/2024 của Sở Y tế V/v tham dự Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ XI
23 193/SYT-NVY 18/01/2024 Công văn số 193/SYT-NVY - 18/01/2024 của Sở Y tế V/v triển khai biểu mẫu hồ sơ bệnh án theo Thông tư số 32/2023/TTBYT và góp ý một số dự thảo biểu mẫu mới
24 08/KH-SYT 17/01/2024 Kế hoạch số 08/KH-SYT - 17/01/2024 của Sở Y tế V/v Kiểm tra việc thực hiện trực khám bệnh, chữa bệnh và Quy chế Cấp cứu tại một số đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2024
25 07/KH-SYT 17/01/2024 Kế hoạch số 07/KH-SYT - 17/01/2024 của Sở Y tế V/v tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
26 18/BC-SYT 17/01/2024 Báo cáo số 18/BC-SYT - 17/01/2024 của Sở Y tế V/v kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của ngành Y tế năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
27 12/BC-SYT 12/01/2024 Báo cáo số 12/BC-SYT - 12/01/2024 của Sở Y tế V/v Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
28 132/SYT-NVY 12/01/2024 Công văn số 132/SYT-NVY - 12/01/2024 của Sở Y tế V/v triển khai Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
29 10/BC-SYT 12/01/2024 Báo cáo số 10/BC-SYT - 12/01/2024 của Sở Y tế V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng tuần 02 năm 2024
30 04/KH-SYT 11/01/2024 Kế hoạch số 04/KH-SYT - 11/01/2024 của Sở Y tế V/v kiểm tra việc thực hiện Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024
31 35/QĐ-SYT 09/01/2024 Quyết định số 35/QĐ-SYT - 09/01/2024 của Sở Y tế V/v kiện toàn Tổ trực đường dây nóng Sở Y tế
32 25/SYT-NVY 04/01/2024 Công văn số 25/SYT-NVY - 04/01/2024 của Sở Y tế V/v triển khai Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
33 01/BCĐ-SYT 05/01/2024 Kế hoạch số 01/BCĐ-SYT - 04/01/2024 của Ban chỉ đạo V/v Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024
34 35/SYT-NVY 04/01/2024 Công văn số 35/SYT-NVY - 04/01/2024 của Sở Y tế V/v báo cáo hoạt động y tế lao động và số liệu tai nạn lao động khám và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2023
35 22/SYT-NVY 04/01/2024 Công văn số 22/SYT-NVY - 04/01/2024 của Sở Y tế V/v tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2023
36 13/SYT-NVY 03/01/2024 Công văn số 13/SYT-NVY - 03/01/2024 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023
37 06/SYT-NVY 02/01/2024 Công văn số 06/SYT-NVY - 02/01/2024 của Sở Y tế V/v báo cáo số người bị tai nạn giao thông đường bộ đến cấp cứu tại cơ sở khám, chữa bệnh
38 05/SYT-KHTC 02/01/2024 Công văn số 05/SYT-KHTC - 02/01/2024 của Sở Y tế V/v triển khai biểu mẫu báo cáo thống kê y tế theo Thông tư 37/2019/TT-BYT. Phòng Y tế
39 5084/SYT-NVY 29/12/2023 Công văn số 5084/SYT-NVY - 29/12/2023 của Sở Y tế V/v triển khai mô hình “Hành chính phục vụ người dân”
40 5079/SYT-NVD 29/12/2023 Công văn số 5079/SYT-NVD - 29/12/2023 của Sở Y tế V/v cung cấp thông tin, kinh nghiệm về việc quản lý, sử dụng khí trong khám chữa bệnh
41 5060/SYT-NVY 29/12/2023 Công văn số 5060/SYT-NVY - 29/12/2023 của Sở Y tế V/v cập nhật Mã số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, Giấy khám sức khoẻ lái xe khi liên thông dữ liệu phục vụ Đề án 06
42 3740/QĐ-SYT 28/12/2023 Quyết định số 3740/QĐ-SYT - 28/12/2023 của Sở Y tế V/v ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của ngành Y tế năm 2024
43 492/BC-SYT 28/12/2023 Báo cáo số 492/BC-SYT - 28/12/2023 của Sở Y tế V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 52 năm 2023
44 5036/SYT-NVY 27/12/2023 Công văn số 5036/SYT-NVY - 28/12/2023 của Sở Y tế V/v tăng cường công tác phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh
45 5025/SYT-NVY 27/12/2023 Công văn số 5025/SYT-NVY - 27/12/2023 của Sở Y tế V/v tăng cường công tác Phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2023-2024
46 368/TB-SYT 27/12/2023 Thông báo số 368/TB-SYT - 27/12/2023 của Sở Y tế V/v tạm dừng tiếp nhận Hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện một số thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
47 5001/SYT-NVY 25/12/2023 Công văn số 5001/SYT-NVY - 25/12/2023 của Sở Y tế V/v chuẩn bị kiểm tra hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023
48 484/BC-SYT 22/12/2023 Báo cáo số 484/BC-SYT - 22/12/2023 của Sở Y tế Về Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 51 năm 2023 (Từ ngày 13/12/2023 đến ngày 19/12/2023)
49 101/KH-SYT 21/12/2023 Kế hoạch số 101/KH-SYT - 21/12/2023 của Sở Y tế V/v Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12) năm 2023
50 471/BC-SYT 15/12/2023 Báo cáo số 471/BC-SYT - 15/12/2023 của Sở Y tế V/v Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, sốt rét tuần 50 năm 2023 (Từ ngày 06/12/2023 đến ngày 12/12/2023)
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập258
  • Máy chủ tìm kiếm174
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay22,961
  • Tháng hiện tại191,769
  • Tổng lượt truy cập42,568,295
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây