Văn bản theo lĩnh vực: Lĩnh vực Dược

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3458/SYT-NVY 20/09/2023 Công văn số 3458/SYT-NVY - 20/09/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo công tác KCB lĩnh vực y, dược cổ truyền
2 3392/SYT-NVD 15/09/2023 Công văn số 3392/SYT-NVD - 14/09/2023 của Sở Y tế V/v tiếp tục nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất
3 3349/SYT-NVD 12/09/2023 Công văn số 3349/SYT-NVD - 12/09/2023 của Sở Y tế V/v hướng dẫn thực hiện kết quả đầu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia năm 2023
4 3241/SYT-NVD 05/09/2023 Công văn số 3241/SYT-NVD - 05/09/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo danh sách cá nhân tốt nghiệp đại học dược, cao đẳng dược tại Trường Đại học Duy Tân
5 3238/SYT-NVD 05/09/2023 Công văn số 3238/SYT-NVD - 05/09/2023 của Sở Y tế V/v Chủ động mua sắm thuốc không có đề xuất trúng thầu thuộc danh mục ĐTTTQG năm 2023
6 2903/SYT-NVD 10/08/2023 Công văn số 2903/SYT-NVD - 10/08/2023 của Sở Y tế V/v chủ động mua sắm mặt hàng thuốc không có đề xuất trúng thầu thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp Quốc gia năm 2023
7 2766/SYT-NVD 01/08/2023 Công văn số 2766/SYT-NVD - 01/08/2023 của Sở Y tế V/v đảm bảo cung ứng thuốc điều trị bệnh tay, chân, miệng_ Immunoglobulin,phenobarbital
8 2703/SYT-NVD 27/07/2023 Công văn số 2703/SYT-NVD - 27/07/2023 của Sở Y tế V/v chủ động mua sắm các thuốc không thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương năm 2024-2025
9 2482/SYT-NVD 11/07/2023 Công văn số 2482/SYT-NVD - 11/07/2023 của Sở Y tế V/v chủ động mua sắm mặt hàng thuốc không có trong kế hoạch mua sắm tập trung cấp Quốc gia năm 2023.
10 215/BC-SYT 20/06/2023 Báo cáo số 215/BC-SYT - 20/06/2023 của Sở Y tế V/v Báo cáo sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
11 12/2023/TT-BYT 06/06/2023 Thông tư số 12/2023/TT-BYT ngày 06/06/2023 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2023 của Bộ trưởng BYT
12 2140/SYT-NVD 19/06/2023 Công văn số 2140/SYT-NVD - 19/06/2023 của Sở Y tế V/v thông tin hướng dẫn việc sử dụng thuốc cefoxitin an toàn, hiệu quả tại các cơ sở khám, chữa bệnh
13 1996/SYT-NVD 08/06/2023 Công văn số 1996/SYT-NVD - 08/06/2023 của Sở Y tế V/v Bổ sung thông tin thuốc trúng thầu_SĐK thuốc Dotarem Cty Hoàng Đức
14 1778/SYT-NVD 24/05/2023 Công văn số 1778/SYT-NVD - 24/05/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo sử dụng, đề xuất nhu cầu thuốc BAT điều trị người bệnh nhiễm Botulinum toxin
15 1657/SYT-NVD 17/05/2023 Công văn số 1657/SYT-NVD - 17/05/2023 của Sở Y tế V/v Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh dành cho bệnh viện tuyến huyện
16 1584/SYT-NVD 12/05/2023 Công văn số 1584/SYT-NVD - 12/05/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo tình hình huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
17 1497/SYT-NVD 05/05/2023 Công văn số 1497/SYT-NVD - 05/05/2023 của Sở Y tế V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh
18 1474/SYT-NVD 04/05/2023 Công văn số 1474/SYT-NVD - 04/05/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo tình hình mua sắm, sử dụng các mặt hàng RUO, LUO
19 1445/SYT-NVD 28/04/2023 Công văn số 1445/SYT-NVD - 28/04/2023 của Sở Y tế V/v Điều tiết số lượng thuốc trúng thầu_Độc hoạt tang ký sinh cho BV Đa khoa tỉnh
20 1396/SYT-NVD 26/04/2023 Công văn số 1396/SYT-NVD - 26/04/2023 của Sở Y tế V/v cảnh báo đối với một số sản phẩm si rô ho bị cấm sử dụng
21 1316/SYT-NVD 21/04/2023 Công văn số 1316/SYT-NVD - 21/04/2023 của Sở Y tế V/v xây dựng nhu cầu thuốc điều trị lao đấu thầu tập trung cấp quốc gia 2024-2025 nguồn quỹ BHYT
22 1246/SYT-NVD 18/04/2023 Công văn số 1246/SYT-NVD - 18/04/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo tình hình mượn vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
23 1019/SYT-NVD 03/04/2023 Công văn số 1019/SYT-NVD - 03/04/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm
24 885/SYT-NVD 23/03/2023 Công văn số 885/SYT-NVD - 23/03/2023 của Sở Y tế V/v Tạm cung ứng, sử dụng các thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất
25 788/SYT-NVD 18/03/2023 Công văn số 788/SYT-NVD - 18/03/2023 của Sở Y tế V/v đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư
26 739/SYT-NVD 15/03/2023 Công văn số 739/SYT-NVD - 15/03/2023 của Sở Y tế V/v chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu
27 642/SYT-NVD 07/03/2023 Công văn số 642/SYT-NVD - 07/03/2023 của Sở Y tế V/v đánh giá thực hiện Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định về sử dụng thuốc CSYT có giường bệnh
28 370/SYT-NVD 09/02/2023 Công văn số 370/SYT-NVD - 09/02/2023 của Sở Y tế V/v lập nhu cầu mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2024 và 2025
29 347/SYT-NVD 08/02/2023 Công văn số 347/SYT-NVD - 08/02/2023 của Sở Y tế V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc tại Quyết định 67/QĐ-BYT
30 05/KH-SYT 17/01/2023 Kế hoạch số 05/KH-SYT - 17/01/2023 của Sở Y tế Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023)
31 148/SYT-NVD 13/01/2023 Công văn số 148/SYT-NVD - 13/01/2023 của Sở Y tế V/v thực hiện kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương từ Quý 2/2022 đến hết Quý 4/2023
32 135/SYT-NVD 12/01/2023 Công văn số 135/SYT-NVD - 12/01/2023 của Sở Y tế V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 24 thuốc biệt dược gốc tại Quyết định 3460/QĐ-BYT
33 04/BC-SYT 07/01/2023 Báo cáo số 04/BC-SYT - 07/01/2023 của Sở Y tế Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ngành Y tế.
34 90/QĐ-SYT 09/01/2023 Quyết định số 90/QĐ-SYT - 09/01/2023 của Sở Y tế Về việc phê duyệt Kế hoạch lấy mẫu, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm năm 2023
35 30/SYT-NVD 04/01/2023 Công văn số 30/SYT-NVD - 04/01/2023 của Sở Y tế V/v xây dựng nhu cầu các thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2023
36 4616/SYT-NVD 29/12/2022 Công văn số 4616/SYT-NVD - 29/12/2022 của Sở Y tế V/v đảm bảo cung ứng dịch truyền Albumin, Globulin
37 4418/SYT-NVD 14/12/2022 Công văn số 4418/SYT-NVD - 14/12/2022 của Sở Y tế V/v Công bố Kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP, GDP của các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023
38 4313/SYT-NVD 06/12/2022 Công văn số 4313/SYT-NVD - 06/12/2022 của Sở Y tế V/v thực hiện báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm, cơ sở khám, chữa bệnh
39 4308/SYT-NVD 05/12/2022 Công căn số 4308/SYT-NVD - 05/12/2022 của Sở Y tế V/v thực hiện báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm
40 4226/SYT-NVD 29/11/2022 Công văn số 4226/SYT-NVD - 29/11/2022 của Sở Y tế V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
41 4085/SYT-NVD 18/11/2022 Công văn số 4085/SYT-NVD - 18/11/2022 của Sở Y tế V/v hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022
42 432/TB-SYT 18/11/2022 Thông báo số 432/TB-SYT - 18/11/2022 của Sở Y tế V/v Công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
43 3956/SYT-NVD 10/11/2022 Công văn số 3956/SYT-NVD - 10/11/2022 của Sở Y tế V/v Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 144/NQ-CP của Chính phủ
44 3934/SYT-NVD 09/11/2022 Công văn số 3934/SYT-NVD - 09/11/2022 của Sở Y tế V/v báo cáo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc gây nghiện_ doanh nghiệp sản xuất
45 3933/SYT-NVD 09/11/2022 Công văn số 3933/SYT-NVD - 09/11/2022 của Sở Y tế V/v báo cáo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc gây nghiện_ Cơ sở điều trị
46 2195/QĐ-SYT 08/11/2022 Quyết định số 2195/QĐ-SYT - 08/11/2022 của Sở Y tế V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế tỉnh Bình Định
47 3615/SYT-NVD 14/10/2022 Công văn số 3615/SYT-NVD - 14/10/2022 của Sở Y tế V/v chủ động mua sắm các thuốc thuộc danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT
48 3454/SYT-NVD 03/10/2022 Công văn số 3454/SYT-NVD - 03/10/2022 của Sở Y tế V/v kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2022 tại các doanh nghiệp
49 3452/SYT-NVD 03/10/2022 Công văn số 3452/SYT-NVD - 03/10/2022 của Sở Y tế V/v kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2022_ Phòng Y tế, cơ sở khám chữa bệnh
50 645/BC-SYT 21/09/2022 Báo cáo số 645/BC-SYT - 21/09/2022 của Sở Y tế V/v Báo cáo sơ kết công tác Ngành Y tế 9 tháng đầu năm 2022
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập346
  • Máy chủ tìm kiếm296
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay83,267
  • Tháng hiện tại2,177,256
  • Tổng lượt truy cập30,276,890
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây