Văn bản theo lĩnh vực: Lĩnh vực Dược

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1778/SYT-NVD 24/05/2023 Công văn số 1778/SYT-NVD - 24/05/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo sử dụng, đề xuất nhu cầu thuốc BAT điều trị người bệnh nhiễm Botulinum toxin
2 1657/SYT-NVD 17/05/2023 Công văn số 1657/SYT-NVD - 17/05/2023 của Sở Y tế V/v Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh dành cho bệnh viện tuyến huyện
3 1584/SYT-NVD 12/05/2023 Công văn số 1584/SYT-NVD - 12/05/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo tình hình huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
4 1497/SYT-NVD 05/05/2023 Công văn số 1497/SYT-NVD - 05/05/2023 của Sở Y tế V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh
5 1474/SYT-NVD 04/05/2023 Công văn số 1474/SYT-NVD - 04/05/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo tình hình mua sắm, sử dụng các mặt hàng RUO, LUO
6 1445/SYT-NVD 28/04/2023 Công văn số 1445/SYT-NVD - 28/04/2023 của Sở Y tế V/v Điều tiết số lượng thuốc trúng thầu_Độc hoạt tang ký sinh cho BV Đa khoa tỉnh
7 1396/SYT-NVD 26/04/2023 Công văn số 1396/SYT-NVD - 26/04/2023 của Sở Y tế V/v cảnh báo đối với một số sản phẩm si rô ho bị cấm sử dụng
8 1316/SYT-NVD 21/04/2023 Công văn số 1316/SYT-NVD - 21/04/2023 của Sở Y tế V/v xây dựng nhu cầu thuốc điều trị lao đấu thầu tập trung cấp quốc gia 2024-2025 nguồn quỹ BHYT
9 1246/SYT-NVD 18/04/2023 Công văn số 1246/SYT-NVD - 18/04/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo tình hình mượn vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
10 1019/SYT-NVD 03/04/2023 Công văn số 1019/SYT-NVD - 03/04/2023 của Sở Y tế V/v báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm
11 885/SYT-NVD 23/03/2023 Công văn số 885/SYT-NVD - 23/03/2023 của Sở Y tế V/v Tạm cung ứng, sử dụng các thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất
12 788/SYT-NVD 18/03/2023 Công văn số 788/SYT-NVD - 18/03/2023 của Sở Y tế V/v đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư
13 739/SYT-NVD 15/03/2023 Công văn số 739/SYT-NVD - 15/03/2023 của Sở Y tế V/v chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu
14 642/SYT-NVD 07/03/2023 Công văn số 642/SYT-NVD - 07/03/2023 của Sở Y tế V/v đánh giá thực hiện Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định về sử dụng thuốc CSYT có giường bệnh
15 370/SYT-NVD 09/02/2023 Công văn số 370/SYT-NVD - 09/02/2023 của Sở Y tế V/v lập nhu cầu mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2024 và 2025
16 347/SYT-NVD 08/02/2023 Công văn số 347/SYT-NVD - 08/02/2023 của Sở Y tế V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc tại Quyết định 67/QĐ-BYT
17 05/KH-SYT 17/01/2023 Kế hoạch số 05/KH-SYT - 17/01/2023 của Sở Y tế Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023)
18 148/SYT-NVD 13/01/2023 Công văn số 148/SYT-NVD - 13/01/2023 của Sở Y tế V/v thực hiện kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương từ Quý 2/2022 đến hết Quý 4/2023
19 135/SYT-NVD 12/01/2023 Công văn số 135/SYT-NVD - 12/01/2023 của Sở Y tế V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 24 thuốc biệt dược gốc tại Quyết định 3460/QĐ-BYT
20 04/BC-SYT 07/01/2023 Báo cáo số 04/BC-SYT - 07/01/2023 của Sở Y tế Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ngành Y tế.
21 90/QĐ-SYT 09/01/2023 Quyết định số 90/QĐ-SYT - 09/01/2023 của Sở Y tế Về việc phê duyệt Kế hoạch lấy mẫu, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm năm 2023
22 30/SYT-NVD 04/01/2023 Công văn số 30/SYT-NVD - 04/01/2023 của Sở Y tế V/v xây dựng nhu cầu các thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2023
23 4616/SYT-NVD 29/12/2022 Công văn số 4616/SYT-NVD - 29/12/2022 của Sở Y tế V/v đảm bảo cung ứng dịch truyền Albumin, Globulin
24 4418/SYT-NVD 14/12/2022 Công văn số 4418/SYT-NVD - 14/12/2022 của Sở Y tế V/v Công bố Kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP, GDP của các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023
25 4313/SYT-NVD 06/12/2022 Công văn số 4313/SYT-NVD - 06/12/2022 của Sở Y tế V/v thực hiện báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm, cơ sở khám, chữa bệnh
26 4308/SYT-NVD 05/12/2022 Công căn số 4308/SYT-NVD - 05/12/2022 của Sở Y tế V/v thực hiện báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm
27 4226/SYT-NVD 29/11/2022 Công văn số 4226/SYT-NVD - 29/11/2022 của Sở Y tế V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
28 4085/SYT-NVD 18/11/2022 Công văn số 4085/SYT-NVD - 18/11/2022 của Sở Y tế V/v hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022
29 432/TB-SYT 18/11/2022 Thông báo số 432/TB-SYT - 18/11/2022 của Sở Y tế V/v Công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
30 3956/SYT-NVD 10/11/2022 Công văn số 3956/SYT-NVD - 10/11/2022 của Sở Y tế V/v Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 144/NQ-CP của Chính phủ
31 3934/SYT-NVD 09/11/2022 Công văn số 3934/SYT-NVD - 09/11/2022 của Sở Y tế V/v báo cáo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc gây nghiện_ doanh nghiệp sản xuất
32 3933/SYT-NVD 09/11/2022 Công văn số 3933/SYT-NVD - 09/11/2022 của Sở Y tế V/v báo cáo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc gây nghiện_ Cơ sở điều trị
33 2195/QĐ-SYT 08/11/2022 Quyết định số 2195/QĐ-SYT - 08/11/2022 của Sở Y tế V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế tỉnh Bình Định
34 3615/SYT-NVD 14/10/2022 Công văn số 3615/SYT-NVD - 14/10/2022 của Sở Y tế V/v chủ động mua sắm các thuốc thuộc danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT
35 3454/SYT-NVD 03/10/2022 Công văn số 3454/SYT-NVD - 03/10/2022 của Sở Y tế V/v kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2022 tại các doanh nghiệp
36 3452/SYT-NVD 03/10/2022 Công văn số 3452/SYT-NVD - 03/10/2022 của Sở Y tế V/v kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2022_ Phòng Y tế, cơ sở khám chữa bệnh
37 645/BC-SYT 21/09/2022 Báo cáo số 645/BC-SYT - 21/09/2022 của Sở Y tế V/v Báo cáo sơ kết công tác Ngành Y tế 9 tháng đầu năm 2022
38 3302/SYT-NVD 21/09/2022 Công văn số 3302/SYT-NVD - 21/09/2022 của Sở Y tế V/v đảm bảo đủ thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp QG và Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT
39 3287/SYT-NVD 20/09/2022 Công văn số 3287/SYT-NVD - 20/09/2022 của Sở Y tế V/v báo cáo tình hình triển khai Thông tư số 05/2015/TT-BYT
40 3198/SYT-NVD 12/09/2022 Công văn số 3198/SYT-NVD - 12/09/2022 của Sở Y tế V/v báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung VBQPPL
41 556/TTMS-NVĐT 06/09/2022 Công văn số 556/TTMS-NVĐT - 06/09/2022 của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia V/v vướng mắc trong quá trình ký kết hợp đồng cung ứng thuốc
42 3177/SYT-NVD 09/09/2022 Công văn số 3177/SYT-NVD - 09/09/2022 của Sở Y tế V/v hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới 17/9/2022
43 3176/SYT-NVD 09/09/2022 Công văn số 3176/SYT-NVD - 09/09/2022 của Sở Y tế V/v lấy ý kiến các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và sửa đổi Thông tư số 14/2020/T-BYT
44 3061/SYT-NVD 29/08/2022 Công văn số 3061/SYT-NVD - 29/08/2022 của Sở Y tế V/v mẫu Ophazidon giả
45 3010/SYT-NVD 24/08/2022 Công văn số 3010/SYT-NVD - 24/08/2022 của Sở Y tế V/v thực hiện kết quả đấu thầu tập trung Quốc gia giai đoạn 2022-2023 bổ sung
46 3002/SYT-NVD 24/08/2022 Công văn số 3002/SYT-NVD - 24/08/2022 của Sở Y tế V/v dự trù dịch truyền Dextran 40 điều trị SXHD
47 2945/SYT-NVD 19/08/2022 Công văn số 2945/SYT-NVD - 19/08/2022 của Sở Y tế V/v mẫu Cefuroxim 500 giả
48 2806/SYT-NVD 09/08/2022 Công văn số 2806/SYT-NVD - 09/08/2022 của Sở Y tế V/v báo cáo hoạt động khám chữa bệnh, tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế
49 2721/SYT-NVD 02/08/2022 Công văn số 2721/SYT-NVD - 02/08/2022 của Sở Y tế V/v thuốc giả Salonpas Gel
50 2592/SYT-NVD 20/07/2022 Công văn số 2592/SYT-NVD - 20/07/2022 của Sở Y tế V/v Tăng cường công tác thống kê
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay6,904
  • Tháng hiện tại234,654
  • Tổng lượt truy cập23,101,839
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây