Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (Dịch vụ công mức độ 3)

Thứ sáu - 06/07/2018 15:49
Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
(Dịch vụ công mức độ 3)

 
STT Tên thủ tục hành chính  
  Lĩnh vực khám chữa bệnh  
            3. Danh mục TTHC công bố tại Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hành nghề khám bệnh, chữa   bệnh (lần 3)
 1.  
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của  Sở Y tế  
 1.  
Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thẩm quyền của  Sở Y tế  
 1.  
Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thẩm quyền của  Sở Y tế  
 1.  
Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thẩm quyền của  Sở Y tế  
 1.  
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề tại quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở y tế  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng Q-quang thuộc thẩm quyền của Sở y tế  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  
 1.  
Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở y tế  
 1.  
Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi  người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế  
 1.  
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền  
            3. Danh mục TTHC công bố tại Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hành nghề khám bệnh, chữa   bệnh (lần 3)
 1.  
Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) Y
 1.  
Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Y
            2. Danh mục TTHC công bố tại Quyết định số 1273/QĐ-BYT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và hoạt động tiêm chủng (lần 3)
 1.  
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Y
 1.  
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Y
  Lĩnh vực Dược  
            Phụ lục 13. TTHC công bố theo Quyết định số 4622/QĐ-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2015  ca Bộ trưởng Bộ Y tế về lĩnh vực dược phẩm (lần 1)
 1.  
Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP).  
 1.  
Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP).  
 1.  
Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) bổ sung phạm vi kinh doanh.  
 1.  
Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP).  
 1.  
Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)  
            1. Danh mục TTHC công bố tại Quyết định số 2416/QĐ-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về lĩnh vực dược (được ban hành  tại NĐ 54/2017/NĐ-CP)
 1.  
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược theo hình thức xét hồ sơ  
 1.  
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược  
 1.  
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ  
 1.  
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ  
 1.  
Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)  
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)  
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)  
 1.  
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)  
            1. Danh mục TTHC công bố tại Quyết định số 2416/QĐ-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về lĩnh vực dược (được ban hành  tại NĐ 54/2017/NĐ-CP)
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ; cơ sở sản xuất thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế D
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất (trừ cơ sở sản xuất được quy định tại Điều 50 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP); cơ sở kinh doanh thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Y tế D
 1.  
Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc D

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập344
 • Máy chủ tìm kiếm295
 • Khách viếng thăm49
 • Hôm nay82,291
 • Tháng hiện tại340,988
 • Tổng lượt truy cập31,177,286
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây