Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1757 - 1786 tại Bình Định

Thứ năm - 04/11/2021 11:44
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1757 - 1786 tại Bình Định

BN937721: nam, sinh năm 2002, thường trú tại Hữu Giang, Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định. Ngày 01/11/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh; được cách ly tại nhà. Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN937718 (nam, sinh năm 1954) - BN937719 (nữ, sinh năm 1998) là các thành viên gia đình thường trú tại Hương Quang, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định. Ngày 25/10/2021 tiếp xúc BN928529 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN937720: nam, sinh năm 1988, thường trú tại Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định. Ngày 28/10/2021 tiếp xúc BN937718 (ghi nhận ngày 02/11/2021). Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN937722: nữ, sinh năm 1998, thường trú tại Phụng Du 1, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định; là người nhà BN927428 (ghi nhận ngày 31/10/2021). Ngày 22/10/2021 tiếp xúc BN881669 (ghi nhận ngày 22/10/2021); được cách ly tại nhà. Ngày 31/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN937723: nam, sinh năm 1988, thường trú tại Đông Trúc Lâm, Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Ngày 02/11/2021 đi từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Bình Định, tại chốt kiểm tra Gia An Đông, Hoài Châu Bắc được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN937724: nữ, sinh năm 1982, thường trú tại Khu phố 2, Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 01/11/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 02/11/2021; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN937725 (nam, sinh năm 1993) - BN937727 (nữ, sinh năm 1993) - BN937726 (nam, sinh năm 2019) là các thành viên gia đình thường trú tại Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 01/11/2021 đi từ tỉnh Bình Dương về tỉnh ngày 02/11/2021; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN937728 (nữ, sinh năm 2000) - BN937729 (nữ, sinh năm 2021) là các thành viên gia đình thường trú tại Lương Bình, Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN906640 (ghi nhận ngày 28/10/2021). Ngày 28/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tại nhà. Ngày 02/11/2021 BN937728 có triệu chứng sốt, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính nên cả hai được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 03/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN937730: nam, sinh năm 2001, thường trú tại Giang Nam, Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN912186 (ghi nhận ngày 29/10/2021). Ngày 29/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 01/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 03/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN937731: nam, sinh năm 1990, thường trú tại Thạch Bàn Đông, Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định. Ngày 01/11/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 02/11/2021, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN937732: nam, sinh năm 1957, là công dân quốc tịch Vương quốc Anh và Bắc Ai Len. Ngày 31/10/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 01/11/2021; lưu trú tại Khách sạn Anya Premier, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN937733 (nữ, sinh năm 1968) - BN937734 (nữ, sinh năm 1968) là các công dân thường trú tại An Lợi, Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định. Ngày 28/10/2021 tiếp xúc BN911011, BN911014, BN916302 (ghi nhận ngày 29/10/2021). Ngày 29/10/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN937735 (nữ, sinh năm 1999) - BN937741 (nữ, sinh năm 1990) - BN937742 (nữ, sinh năm 1998); là các công dân thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; là đồng nghiệp BN932898 (ghi nhận ngày 02/11/2021). Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN937736: nữ, sinh năm 1991, thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định. Ngày 29/10/2021 tiếp xúc BN932892 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN937737 (nữ, sinh năm 2015) - BN937740 (nam, sinh năm 2015) là các công dân thường trú tại Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định; là bạn học cùng lớp BN932902 (ghi nhận ngày 01/11/2021), BN932905 (ghi nhận ngày 02/11/2021). Ngày 01/11/2021 BN937737 có triệu chứng đau đầu, sốt, mệt mỏi. Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN937744: nữ, sinh năm 1994, thường trú tại Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN937737 (ghi nhận ngày 02/11/2021). Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN937738 (nữ, sinh năm 1994) - BN937739 (nam, sinh năm 2019) - BN937743 (nam, sinh năm 2007) là các thành viên gia đình thường trú tại Chánh Thạnh, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định); thường xuyên tiếp xúc BN932891 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 31/10/2021 BN937739 có triệu chứng sốt. Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN937745: nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Hải Đông, Nhơn Hải, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 30/10/2021 tiếp xúc BN932894, BN932895 (ghi nhận ngày 02/11/2021). Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN937746: nữ, sinh năm 1978, thường trú tại Phú Thành, Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định. Ngày 31/10/2021 tiếp xúc BN937739 (ghi nhận ngày 02/11/2021). Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN937747: nam, sinh năm 2002, thường trú tại Trung Chánh, Cát Minh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 31/10/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 01/11/2021; được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN937721 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn; BN937718, BN937719, BN937720 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân; BN937722, BN937723 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn; BN937724, BN937745 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; BN937725, BN937726, BN937727, BN937728, BN937729, BN937730 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước; BN937731, BN937747 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN937732 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định; BN937733, BN937734, BN937735, BN937736, BN937737, BN937738, BN937739, BN937740, BN937741, BN937742, BN937743, BN937744, BN937746 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.786 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 1.522 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 17 trường hợp tử vong, 247 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Tác giả bài viết: BBT (Nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập338
  • Máy chủ tìm kiếm267
  • Khách viếng thăm71
  • Hôm nay60,811
  • Tháng hiện tại2,434,433
  • Tổng lượt truy cập30,534,067
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây