Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn: Hiệu quả từ công tác cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng người bệnh.

Thứ tư - 24/07/2019 08:21
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, trong thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) để tạo thuận lợi nhất cho người dân khi đến khám, chữa bệnh (KCB) đã được Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Bồng Sơn hết sức quan tâm triển khai, bước đầu đã đem lại một số hiệu quả đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, đặc biệt là rút ngắn thời gian chờ đợi và bảo đảm độ chính xác trong thủ tục hành chính.
Cán bộ Tổ công tác xã hội đang tiếp đón, hướng dẫn thủ tục cho người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn
Cán bộ Tổ công tác xã hội đang tiếp đón, hướng dẫn thủ tục cho người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn
       Không ngừng nâng cao CCTTHC, ứng dụng CNTT vào khám, chữa bệnh phục vụ cho người dân
Bệnh viện đã xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về công tác CCTTHC phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện nhằm đẩy nhanh tiến trình CCTTHC của Bộ Y tế, của tỉnh và Sở Y tế; nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành Y tế nói chung và Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn nói riêng. Lãnh đạo Bệnh viện quán triệt nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bệnh viện về thực hiện 6 nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Y tế về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
       Ngay từ đầu năm, các phòng chức năng Bệnh viện đã xây dựng Kế hoạch CCTTHC. Theo đó, 100% các khoa/phòng có xây dựng kế hoạch; hoàn thành 90% số nhiệm vụ CCTTHC theo kế hoạch hàng năm; hoàn thành 90% số nhiệm vụ được Sở Y tế giao trong năm; nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCTTHC, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, Chỉ thị 08/CT-BYT ngày 26/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế; xây dựng kế hoạch chi tiết các nhiệm vụ CCTTHC hàng năm của Bệnh viện và tổ chức thực hiện; triển khai giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đã ban hành.
          Bên cạnh đó, 100% văn bản được Sở Y tế giao tham mưu xây dựng hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ thời gian; thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, niêm yết công khai các thủ tục hành chính; tiếp nhận và thực hiện xử lý các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bệnh viện; đảm bảo 80% thủ tục hành chính được triển khai thực hiện qua phần mềm điện tử; phấn đấu 80% số văn bản đi, đến bệnh viện được phát hành, xử lý dưới dạng điện tử; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động của Bệnh viện; thực hiện chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 để thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.
      Theo ông Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện cho biết:”Trước đây khi chưa ứng dụng CNTT vào trong công tác khám chữa bệnh thì quy trình KCB tại Bệnh viện hoàn toàn dựa vào thủ công, chẳng hạn như ghi tên người bệnh vào khám, gọi người bệnh, kê đơn thuốc bằng tay thủ công, chữ khó đọc, tìm các thông tin về người bệnh trên sổ sách ....vì vậy thời gian kéo dài, dễ sai sót trong thủ tục hành chính..... Nhưng từ năm 2006,  Bệnh viện bắt đầu triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB, sự phát triển của CNTT đã làm cho công tác quản lý KCB của Bệnh viện ngày càng tốt hơn.
     Việc ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT giúp giảm thời gian cho người dân khi chờ làm các thủ tục hành chính vào viện, ra viện... Đồng thời, góp phần giảm tải thủ tục hành chính cho cán bộ trực tiếp làm công tác KCB và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, cho cán bộ y tế trực tiếp làm công tác KCB mà còn giúp cho Lãnh đạo Bệnh viện quản lý, theo dõi và điều hành mọi hoạt động của Bệnh viện; quản lý được thời gian làm việc, hoạt động khám, chữa bệnh, nguồn thu của đơn vị, tình trạng sử dụng máy móc, trang thiết bị của các khoa, phòng”.
       Tại Bệnh viện, tiếp tục triển khai sử dụng Trang thông tin điện tử, triển khai văn phòng điện tử kết nối liên thông, hộp thư công vụ trong hoạt động của cơ quan, các phòng chức năng trong bệnh viện; tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, các phòng chức năng; triển khai ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh, các phòng chức năng…
      Từng bước nâng cao giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám, chữa bệnh.
       Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng KCB, công tác CCTTHC trong thời gian qua tại Bệnh viện có nhiều tiến triển như: thực hiện cơ chế một cửa trong việc cấp lại giấy chứng sinh, giấy ra viện nhanh chóng nhờ hệ thống lưu trữ trên máy tính, thời gian chờ khám, làm cận lâm sàng nhanh hơn, thời gian thanh toán nhanh hơn do triển khai hóa đơn điện tử, thu không dùng tiền mặt (dự kiến triển khai vào tháng 8/2019).
      Đồng thời, triển khai thực hiện các văn bản về lĩnh vực y tế do Sở Y tế chỉ đạo; kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Y tế; triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; cập nhật, thống kê các TTCCHC thuộc phạm vi chức năng của Bệnh viện để triển khai thực hiện; niêm yết công khai, công bố các TTCCHC các khoa lâm sàng, cận lâm sàng của Bệnh viện; xây dựng và thực hiện các TTCCHC dịch vụ công, nâng cao chất lượng KCB; Ban Thanh tra nhân dân Bệnh viện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công…
      ”Những năm gần đây, nhu cầu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ngày càng tăng. Hiện nay, trung bình mỗi ngày Bệnh viện tiếp nhận từ 650-850 người bệnh khám bệnh và khoảng 600 người bệnh đang điều trị nội trú. Do vậy, việc CCTTHC cũng như thủ tục vào viện, ra viện, chuyển viện… được cải thiện, càng phải nhanh gọn, chính xác hơn. Vì vậy, trong thời gian đến bệnh viện triển khai mã vạch và mã bệnh nhân hướng đến độ chính xác cao rút ngắn thời gian tìm kiếm người bệnh để thực hiện dịch vụ khác, hệ thống phần mềm hiện tại giúp cho công tác quản lý tài chính, chuyên môn hiệu quả, thêm vào đó là sự liên thông trong các cơ sở y tế giúp một phần tra cứu tiền sử bệnh tật của người bệnh giúp tiếp cận với chẩn đoán ban đầu nhanh hơn”, ông Trần Quốc Việt – Giám đốc Bệnh viện chia sẻ.
      Trong thời gian tới, Lãnh đạo Bệnh viện sẽ có kiến nghị sớm đưa phí quản lý CNTT vào giá dịch vụ, bao gồm cả hao mòn và nâng cấp phầm mềm; các công ty phần mềm có giải pháp bảo mật an toàn, giá cả hợp lý để Bệnh viện thực hiện; đồng thời yêu cầu Sở Y tế có kế hoạch và kinh phí bổ sung hỗ trợ cho đơn vị thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bệnh án điện tử… để góp phần nâng cao hiệu quả CCTTHC, đảm bảo công tác KCB đem lại sự hài lòng cho người dân tại Bệnh viện.
    Ông Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Xác định việc CCTTHC một cách hiệu quả nhằm phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất là nhiệm vụ trọng tâm, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đã từng bước cải tiến quy trình xử lý các công đoạn khám chữa bệnh một cách khoa học. Ban Giám đốc bệnh viện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban trong việc thực hiện nhiệm vụ đề ra, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của đơn vị, triển khai áp dụng phần mềm quản lý công chức, viên chức của Ngành. Bên cạnh đó, xây dựng và đổi mới công tác cán bộ cũng được chú trọng. Đây được xem là nhiệm vụ mang tính đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý cũng như việc khám chữa bệnh”.
    Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác CCTTHC, nâng cao chất lượng trong việc KCB, tạo mọi điều kiện để người bệnh và người nhà bệnh nhân được phục vụ, chăm sóc tốt hơn. Nhất là việc duy trì đường dây nóng để giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại của người bệnh và  người nhà người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh./.
Một số hình ảnh hoạt động:
Hinh bai viet CCTTHC BV Bong Son 2
Quang cảnh khu tiếp đón bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn
Hinh bai viet CCTTHC BV Bong Son 3
Ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, một cửa liên thông cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng nhu cầu
khám chữa bệnh cho người dân tại Bệnh viện.
Hinh bai viet CCTTHC BV Bong Son 4
Cán bộ y tế sử dụng phần mềm bệnh án điện tử để quản lý người bệnh đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện

Tác giả bài viết: Thùy Vy (Khoa TT-GDSK) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập369
  • Máy chủ tìm kiếm231
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay17,982
  • Tháng hiện tại186,790
  • Tổng lượt truy cập42,563,316
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây