Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1192 - 1224 tại Bình Định

Thứ bảy - 25/09/2021 20:10
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1192 - 1224 tại Bình Định

BN737072: nữ, sinh năm 1956, thường trú tại Tân Hóa Nam, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 11/9/2021 tiếp xúc BN707890 (ghi nhận tại Phù Cát ngày 20/9/2021). Ngày 21/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN737073: nam, sinh năm 1972, thường trú tại Tân Hóa Nam, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 09/9/2021 tiếp xúc BN707890 (ghi nhận tại Phù Cát ngày 20/9/2021). Ngày 21/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737074: nam, sinh năm 1998, thường trú tại Vân Hội 1, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 11/9/2021 tiếp xúc BN656018 (ghi nhận tại Tuy Phước ngày 15/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 15/9/2021. Ngày 16/9/2021, ngày 19/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/9/2021 có triệu chứng ho, đau họng; được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737075: nữ, sinh năm 1978, thường trú tại Vân Hội 2, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 12/9/2021 tiếp xúc BN656017 (ghi nhận tại Tuy Phước ngày 15/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 15/9/2021. Ngày 16/9/2021, ngày 19/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737104: nam, sinh năm 1987, thường trú tại Khu phố 7, Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. Ngày 18/9/2021, tiếp xúc BN708036 (ghi nhận tại Hoài Nhơn ngày 21/9/2021). Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại địa phương. Ngày 23/9/2021 có triệu chứng mệt mỏi, sốt, đau họng; đồng thời có kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737076: nam, sinh năm 2021, thường trú tại Khu phố 2, Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707529, BN707530, BN707533, BN707532, BN707531 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 21/9/2021 được cách ly tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737077: nữ, sinh năm 1988, thường trú tại Khu phố 7, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707883, BN707884 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 21/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định để chăm sóc BN707884. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737078: nam, sinh năm 2006, thường trú tại Khu phố 4, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707516, BN707515 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 20/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tại nhà. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737079: nữ, sinh năm 1990, thường trú tại Khu phố 2, Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; là hàng xóm với gia đình BN707529 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 20/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 23/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737080: nữ, sinh năm 1971, thường trú tại Khu phố 5, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 19/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 23/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737081 (nữ, sinh năm 1974, thường trú tại Khu phố 2, Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định) - BN737082 (nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Khu phố 5, Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định); là đồng nghiệp BN635266 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 13/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 14/9/2021 cùng phòng với BN728450 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021). Ngày 14/9/2021, ngày 17/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737083: nữ, sinh năm 2004, thường trú tại Khu phố 4, Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN667961 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 17/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 18/9/2021. Ngày 19/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737084: nữ, sinh năm 1973, thường trú tại Khu phố 7, Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định. Từ ngày 10/9/2021 đến ngày 16/9/2021 tiếp xúc BN707512 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 21/9/2021. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737085: nam, sinh năm 2013, thường trú tại Khu phố 7, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707884 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 21/9/2021), BN707883 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021) được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 21/9/2021 và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737086: nam, sinh năm 2010, thường trú tại Khu phố 2, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định. Từ ngày 16/9/2021 đến ngày 19/9/2021 tiếp xúc BN707520 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737087: nữ, sinh năm 1997, thường trú tại Khu phố 2, Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định; là đồng nghiệp BN695837 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 19/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 20/9/2021. Ngày 20/9/2021, ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737088: nữ, sinh năm 2021, thường trú tại Khu phố 2, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707523, BN707521 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được cách ly tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định từ ngày 20/9/2021. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737089: nữ, sinh năm 1994, thường trú tại Khu phố 5, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 19/9/2021 tiếp xúc BN695837 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 19/9/2021), BN728446 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021), tự cách ly tại nhà trong khu phong tỏa tại địa phương. Ngày 23/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737090: nữ, sinh năm 1966, thường trú tại Khu phố 5, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN728446 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021), được cách ly tại nhà từ ngày 20/9/2021. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737091: nam, sinh năm 1963, thường trú tại Khu phố 6, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 23/9/2021 được làm xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737092: nam, sinh năm 2017, thường trú tại Khu phố 3, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN719407 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021). Ngày 21/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, tự cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737093: nữ, sinh năm 2019, thường trú tại Khu phố 5, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN728446 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021), BN737090 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 23/9/2021). Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, tự cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737094: nữ, sinh năm 1990, thường trú tại Khu phố 2, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707520 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 20/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737095: nam, sinh năm 1962, thường trú tại Khu phố 5, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN707888 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021). Ngày 21/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 21/9/2021. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737096: nam, sinh năm 2017, thường trú tại Khu phố 5, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; thường xuyên tiếp xúc BN707889 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 21/9/2021 và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737097: nữ, sinh năm 1936, thường trú tại Khu phố 4, Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN667961 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 16/9/2021), BN687088 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 18/9/2021), BN695830 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 19/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 18/9/2021. Ngày 19/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737098: nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Khu phố 6, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN719406 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 22/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 21/9/2021. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737099: nữ, sinh năm 1992, thường trú tại Khu phố 1, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là đồng nghiệp BN695837 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 19/9/2021). Ngày 20/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737100: nam, sinh năm 1986, thường trú tại Khu phố 7, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định; là tài xế đường dài tuyến Bình Định - Thành phố Hồ Chí Minh, về tỉnh ngày 21/9/2021, lưu trú, sinh hoạt tại khu vực Long Vân - Long Mỹ. Ngày 23/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737103 (nam, sinh năm 2006) - BN737102 (nữ, sinh năm 1977) - BN737101 (nam, sinh năm 1978); là người nhà BN707885 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 20/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 21/9/2021. Ngày 22/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2, được lấy mẫu đơn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN737078, BN737094 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; BN737076, BN737077, BN737088, BN737095 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định; BN737072, BN737073 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN737074, BN737075 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước; BN737104 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn; BN737096, BN737097 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; BN737100, BN737101, BN737102, BN737103 đang được cách ly điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực 4 Phú Tài; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định.
Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.224 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 827 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 13 trường hợp tử vong, 384 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Tác giả bài viết: BBT (Nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập410
  • Máy chủ tìm kiếm272
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay54,388
  • Tháng hiện tại2,519,976
  • Tổng lượt truy cập30,619,610
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây