Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1587 - 1604 tại Bình Định

Thứ hai - 25/10/2021 11:50
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
cbvvccv
cbvvccv

BN888981: nữ, sinh năm 1995, thường trú tại Xuân Mỹ, Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định; là đồng nghiệp với BN874061 (ghi nhận ngày 20/10/2021). Ngày 20/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/10/2021 có triệu chứng sốt, mệt mỏi; được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN888982 (nữ, sinh năm 1978) - BN888983 (nam, sinh năm 2004) - BN888984 (nam, sinh năm 2015) là các thành viên gia đình thường trú tại Tiên Hội, Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định. Lúc 19h00 ngày 16/10/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương lúc 10h30 ngày 17/10/2021; thực hiện khai báo y tế và được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 23/10/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN888985 (nữ, sinh năm 1949) - BN888986 (nữ, sinh năm 1993) là các thành viên gia đình thường trú tại An Hòa, Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định; là hàng xóm BN854910 (ghi nhận ngày 14/10/2021). Ngày 14/10/2021, ngày 17/10/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính. Ngày 23/10/2021 đi làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN888987: nữ, sinh năm 2002, thường trú tại Thuận Thái, Nhơn An, An Nhơn, Bình Định. Khoảng 17h00 ngày 20/10/2021 đi từ Bình Dương về địa phương lúc 07h30 ngày 21/10/2021; thực hiện khai báo y tế và được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Ngày 23/10/2021 có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi, đau rát họng; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN888988: nam, sinh năm 1990, thường trú tại Hòa Cư, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định. Lúc 16h00 ngày 21/10/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương lúc 06h00 ngày 22/10/2021; thực hiện khai báo y tế và được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe theo quy định. Ngày 23/10/2021 có triệu chứng sốt, mệt mỏi; tự làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được Trạm Y tế xã Nhơn Hưng được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN888989: nam, sinh năm 1976, thường trú tại Phú Hiệp, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định; là đồng nghiệp BN874079 (ghi nhận ngày 19/10/2021). Ngày 19/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 23/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN888990: nữ, sinh năm 2015, thường trú tại Phong An, Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định. Ngày 21/10/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương lúc 09h00 ngày 22/10/2021; thực hiện khai báo y tế và được cách ly tại nhà. Ngày 23/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN888991: nam, sinh năm 1989, thường trú tại Khu phố 4, Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 17/10/2021 đi thăm người thân tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; đến tối thì quay về địa phương. Ngày 20/10/2021 có triệu chứng ớn lạnh, mệt mỏi, sốt nhẹ. Ngày 24/10/2021 đến Trạm Y tế địa phương khai báo y tế, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN888992: nam, sinh năm 2007, thường trú tại Khu phố 3, Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định; là học sinh cùng lớp BN874063 (ghi nhận ngày 20/10/2021). Ngày 20/10/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; tự cách ly tại nhà. Ngày 24/10/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN888993: nữ, sinh năm 1995, thường trú tại Long Thành, Phước Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định; là đồng nghiệp BN853534 (ghi nhận ngày 13/10/2021). Ngày 14/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 19/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 24/10/2021 có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.

BN888994: nữ, sinh năm 1993, thường trú tại Khu phố 1, Thị Nại, Quy Nhơn, Bình Định; là đồng nghiệp BN874061 (ghi nhận ngày 20/10/2021). Ngày 20/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 24/10/2021 có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN888995: nam, sinh năm 2013, thường trú tại Khu phố 3, Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định; là học sinh cùng lớp BN882113 (ghi nhận ngày 23/10/2021) do BN874750 (ghi nhận ngày 20/10/2021) làm chủ nhiệm. Ngày 20/10/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; tự cách ly tại nhà. Ngày 23/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN889254: nữ, sinh năm 2011, thường trú tại Hội Phú, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định; là học sinh cùng lớp BN881671 (ghi nhận ngày 22/10/2021). Ngày 22/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN889255: nữ, sinh năm 1984, thường trú tại Hội Phú, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định; là người nhà BN889254 (ghi nhận ngày 23/10/2021). Ngày 23/10/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN889256: nữ, sinh năm 2006, thường trú tại Hội Phú, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định; là người nhà BN889254 (ghi nhận ngày 23/10/2021). Ngày 22/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/10/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN888981 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bình Định; BN888982, BN888983, BN888984, BN888985, BN888986, BN888987, BN888988 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; BN888989, BN888990 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN888991, BN888993, BN888994, BN888995 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định; BN888992 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; BN889254, BN889255, BN889256 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.604 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 1.382 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 17 trường hợp tử vong, 205 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Tác giả bài viết: BBT (Nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập359
  • Máy chủ tìm kiếm52
  • Khách viếng thăm307
  • Hôm nay58,927
  • Tháng hiện tại2,524,515
  • Tổng lượt truy cập30,624,149
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây