Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1854 - 1881 tại Bình Định

Chủ nhật - 07/11/2021 12:45
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1854 - 1881 tại Bình Định

BN961780: nam, sinh năm 1930, thường trú tại Hanh Quang, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN928517 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 01/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tại nhà. Ngày 05/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN961781: nữ, sinh năm 1974, thường trú tại Định Thiện Tây, Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 30/10/2021 tiếp xúc BN928520 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 02/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 05/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN961782 (nữ, sinh năm 1979) - BN961783 (nam, sinh năm 1980) là các thành viên gia đình thường trú tại Hòa Cư, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định. Ngày 29/10/2021 tiếp xúc BN911014, BN916302 (ghi nhận ngày 29/10/2021). Ngày 29/10/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính. Ngày 05/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961784: nam, sinh năm 2002, thường trú tại Hòa Cư, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định. Ngày 05/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961785 (nam, sinh năm 2002) - BN961786 (nữ, sinh năm 2019) là các thành viên gia đình thường trú tại Bắc Phương Danh, Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN941668 (ghi nhận ngày 03/11/2021). Ngày 03/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính. Ngày 05/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961813: nữ, sinh năm 1990, thường trú tại Bắc Phương Danh, Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN941668 (ghi nhận ngày 03/11/2021). Ngày 03/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. Ngày 06/11/2021 có biểu hiện mệt mỏi, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN961787: nữ, sinh năm 2000, thường trú tại Thái Lai, Hoài Xuân, Hoài Nhơn, Bình Định. Ngày 28/10/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 29/10/2021; thực hiện khai báo y tế, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 04/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961788: nam, sinh năm 1994, thường trú tại Kiều An, Cát Tân, Phù Cát, Bình Định. Ngày 28/10/2021 từ tỉnh Bình Định đi đến tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 29/10/2021 về lại tỉnh Bình Định. Ngày 04/11/2021 có triệu chứng sốt, ho, đau rát họng. Ngày 05/11/2021 đi làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961789: nữ, sinh năm 1967, thường trú tại Long Mỹ, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định. Ngày 30/10/2021 tiếp xúc BN941657 (ghi nhận ngày 03/11/2021). Ngày 04/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 05/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961790: nam, sinh năm 1983, thường trú tại Vạn Trung, Ân Hảo Tây, Hoài Ân, Bình Định; lưu trú tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 31/10/2021 đi từ Sân bay Tân Sơn Nhất về Sân bay Phù Cát; đến địa phương lúc 14h30 cùng ngày, thực hiện khai báo y tế, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 04/11/2021 có triệu chứng nghẹt mũi. Ngày 05/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961791: nam, sinh năm 1996, thường trú tại Công Chánh, Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 30/10/2021 và ngày 02/11/2021 tiếp xúc BN932894 (ghi nhận ngày 02/11/2021). Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại Quy Nhơn. Ngày 03/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 05/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961792 (nam, sinh năm 1976, thường trú tại Khu phố 6, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định) - BN961793 (nam, sinh năm 1973, thường trú tại Khu phố 2, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định). Từ ngày 30/10/2021 đến ngày 02/11/2021 tiếp xúc BN941649 (ghi nhận ngày 03/11/2021). Ngày 04/11/2021 được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 05/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961794: nữ, sinh năm 1972, thường trú tại Khu phố 6, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN954182 ghi nhận ngày 05/11/2021). Ngày 05/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961795: nam, sinh năm 1995, thường trú tại Khu phố 3, phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. Ngày 05/11/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh; đến Bệnh viện Bình Định để làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN961796: nam, sinh năm 1989, thường trú tại Xuân Bình Nam, Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định; là người liên quan trường hợp mắc COVID-19 ( đang chờ Bộ Y tế cấp mã ). Ngày 05/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961797: nữ, sinh năm 1961, thường trú tại An Long 1, Canh Vinh, Vân Canh, Bình Định. Khoảng 06h30 ngày 30/10/2021 đi từ tỉnh Đồng Nai về địa phương lúc 20h40 cùng ngày; thực hiện khai báo y tế, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 05/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961798: nam, sinh năm 1963, thường trú tại An Long 1, Canh Vinh, Vân Canh, Bình Định; là người nhà BN961797 (ghi nhận ngày 05/11/2021). Ngày 05/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 06/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN961812: nữ, sinh năm 1998, thường trú tại Cẩm Văn, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN937740 (ghi nhận ngày 02/11/2021). Ngày 02/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. Ngày 06/11/2021 có triệu chứng sốt, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN961814: nam, sinh năm 1990, thường trú tại Phú Vinh, Ia Băng, Chư Prông, Gia Lai; là tài xế tuyến Tiền Giang - Lạng Sơn. Ngày 06/11/2021 đến chốt kiểm soát y tế quốc lộ 1A Đèo Cù Mông khai báo y tế, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN961815: nam, sinh năm 1993, thường trú tại Thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định; là tài xế tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Lạng Sơn. Ngày 06/11/2021 đến chốt kiểm soát y tế quốc lộ 1D khai báo y tế, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN961816: nam, sinh năm 1992, thường trú tại Trà Quang, Thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định; là tài xế tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Lạng Sơn đi cùng BN961815 (ghi nhận ngày 06/11/2021). Ngày 06/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN961817: nữ, sinh năm 1990, thường trú tại Khu phố 9, Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 05/11/2021 đi từ Bình Dương về tỉnh ngày 06/11/2021; đến Trạm Y tế Đống Đa khai báo y tế, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN961818: nữ, sinh năm 1950, thường trú tại Khu phố 6, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN961792 (ghi nhận ngày 06/11/2021). Ngày 06/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN961819 (nữ, sinh năm 1973) - BN961820 (nam, sinh năm 1967) là các thành viên gia đình thường trú tại Khu phố 6, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 02/11/2021 thường xuyên tiếp xúc BN954182 (ghi nhận ngày 05/11/2021); BN961792, BN961793 (ghi nhận ngày 06/11/2021). Ngày 06/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN961780, BN961781, BN961791 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước; BN961782, BN961783, BN961784, BN961785, BN961786, BN961787, BN961812, BN961813 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; BN961788 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN961789, BN961790 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân; BN961792, BN961793, BN961794, BN961795, BN961817, BN961818, BN961819, BN961820 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định; BN961796 đang được cách ly điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Bình Dương; BN961797, BN961798 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; BN961814, BN961815, BN961816 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1881 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 1.569 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 18 trường hợp tử vong, 294 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Tác giả bài viết: BBT (Nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định)

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập318
  • Máy chủ tìm kiếm271
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay57,850
  • Tháng hiện tại2,523,438
  • Tổng lượt truy cập30,623,072
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây