Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 594/QĐ-UBND 19/02/2021 Quyết định số 594/QĐ-UBND - 19/02/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định năm 2021
52 145/QĐ-SYT 25/01/2021 Quyết định số 145/QĐ-SYT - 25/01/2021 của Sở Y tế V/v kiện toàn Tổ hỗ trợ triển khai thống kê y tế điện tử
53 231/SYT-NVY 21/01/2021 Công văn số 231/SYT-NVY - 21/01/2021 của Sở Y tế V/v Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban ATGT tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
54 10/BC-SYT 14/01/2021 Báo cáo số 10/BC-SYT - 14/01/2021 của Sở Y tế V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của ngành Y tế.
55 06/KH-SYT 13/01/2021 Kế hoạch số 06/KH-SYT - 13/01/2021 của Sở Y tế Về Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Y tế năm 2021
56 05/KH-SYT 12/01/2021 Kế hoạch số 05/KH-SYT - 12/01/2021 của Sở Y tế Về Kế hoạch triển khai phần mềm thống kê y tế
57 50/CAT-PC06 12/01/2021 Công văn số 50/CAT-PC06 - 08/01/2021của Công an tỉnh Bình Định V/v thông báo thời gian thu nhận hồ sơ CCCD cho cán bộ các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh
58 66/QĐ-UBND 11/01/2021 Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh V/v ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
59 20/CT-UBND 25/12/2020 Chỉ thị số 20/CT-UBND - 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân Về Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
60 1131/TB-SYT 21/12/2020 Thông báo số 1131/TB-SYT - 21/12/2020 của Sở Y tế Về lịch tiếp công dân của Sở Y tế năm 2021
61 77/KH-SYT 21/12/2020 Kế hoạch số 77/KH-SYT - 18/12/2020 của Sở Y tế V/v Triển khai thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới của Ngành Y tế giai đoạn 2021 - 2030
62 547/TB-VPUBND 30/11/2020 Thông báo số 547/TB-VPUBND - 30/11/2020 của UBND Thay đổi thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
63 4817/QĐ-BYT 20/11/2020 Quyết định số 4817/QĐ-BYT - 20/11/2020 của Bộ Y tế Về việc Ban hành “Ứng dụng khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế trên thiết bị điện tử thông minh di động”
64 4817/QĐ-BYT 20/11/2020 Quyết định số 4817/QĐ-BYT - 20/11/2020 của Bộ Y tế Về việc Ban hành “Ứng dụng khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế trên thiết bị điện tử thông minh di động”
65 3446/SYT-NVY 13/11/2020 Công văn số 3446/SYT-NVY - 13/11/2020 của Sở Y tế V/v chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13
66 3387/SYT-VNY 09/11/2020 Công văn số 3387/SYT-NVY - 09/11/2020 của Sở Y tế V/v chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 12
67 3305/SYT-NVY 03/11/2020 Công văn số 3305/SYT-NVY - 03/11/2020 của Sở Y tế V/v Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 10
68 5888/BYT-TB-CT 29/10/2020 Công văn số 5888/BYT-TB-CT - 29/10/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT
69 01/CĐ-PCTT 26/10/2020 Công điện số 01/CĐ-PCTT - 26/10/2020 của UBND tỉnh hồi 8 giờ 30 phút ngày 26/10/2020
70 3215/SYT-NVY 26/10/2020 Công văn số 3215/SYT-NVY - 26/10/2020 của Sở Y tế V/v triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão Molave
71 3143/SYT-TCCB 19/10/2020 Công văn số 3143/SYT-TCCB - 19/10/2020 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế” năm 2020
72 3107/SYT-NVY 15/10/2020 Công văn số 3107/SYT-NVY - 15/10/2020 của Sở Y tế V/v tập trung đối phó với mưa, lũ do bão số 7 và áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão số 8 trên địa bàn tỉnh
73 857/DP-DT 12/10/2020 Công văn số 857/DP-DT - 12/10/2020 của Cục Y tế Dự phòng V/v công tác phòng chống dịch bệnh ứng phó mưa lớn và lũ lụt
74 220/TB-UBND 06/10/2020 Thông báo số 220/TB-UBND - 06/10/2020 của UBND tỉnh V/v Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
75 2990/SYT-NVY 06/10/2020 Công văn số 2990/SYT-NVY - 06/10/2020 của Sở Y tế V/v triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ
76 17/CT-UBND 01/10/2020 Chỉ thị số 17/CT-UBND - 01/10/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Định
77 260/BC-SYT 18/09/2020 Báo cáo số 260/BC-SYT - 18/09/2020 của Sở Y tế Về Kết quả công tác phòng chống tội phạm năm 2020
78 2733/SYT-NVY 17/09/2020 Công văn số 2733/SYT-NVY - 17/09/2020 của Sở Y tế V/v ứng phó với cơn bão số 5 và nguy cơ xảy ra lũ lụt trên địa bàn tỉnh
79 256/BC-SYT 16/09/2020 Báo cáo số 256/BC-SYT - 16/09/2020 của Sở Y tế Về Kết quả thực hiện đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 09 tháng đầu năm 2020
80 256/BC-SYT 16/09/2020 Báo cáo số 256/BC-SYT - 16/09/2020 của Sở Y tế Về Kết quả thực hiện đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 09 tháng đầu năm 2020
81 255/BC-SYT 17/09/2020 Báo cáo số 255/BC-SYT - 16/09/2020 Sở Y tế Về Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Quý III năm 2020
82 2627/SYT-NVY 09/09/2020 Công văn số 2627/SYT-NVY - 09/09/2020 của Sở Y tế Báo cáo kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2020
83 6003/UBND-NC 07/09/2020 Công Văn số 6003/UBND-NC - 07/09/2020] V/v Chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công trong tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
84 4456/BYT-PC 21/08/2020 Công Văn số 4456/BYT-PC - 21/08/2020 của Bộ Y tế V/v xin ý kiến Bộ, ngành đối với dự thảo Thông tư
85 562/SY-UBND 21/08/2020 Sao y số 562/SY-UBND - 21/08/2020 của UBND tỉnh Sao y Thư cảm ơn đề ngày 10/8/2020 của Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng
86 562/SY-UBND 21/08/2020 Sao y số 562/SY-UBND - 21/08/2020 của UBND tỉnh Sao y Thư cảm ơn đề ngày 10/8/2020 của Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng
87 60/KH-UBND 14/08/2020 Kế hoạch số 60/KH-UBND - 14/08/2020 của Sở Y tế V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội
88 2332/SYT-NVD 13/08/2020 Công Văn số 2332/SYT-NVD - 13/08/2020 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Danh mục báo cáo định kỳ
89 2333/SYT-NVD 13/08/2020 Công Văn số 2333/SYT-NVD - 13/08/2020 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
90 2333/SYT-NVD 13/08/2020 Công Văn số 2333/SYT-NVD - 13/08/2020 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
91 54/2020/QĐ-UBND 07/08/2020 Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND - 07/08/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định
92 2294/SYT-NVY 10/08/2020 Công Văn số 2294/SYT-NVY - 10/08/2020 của Sở Y tế V/v triển khai các biện pháp chuẩn bị ứng phó với thiên tai năm 2020
93 2260/SYT-NVY 06/08/2020 Công văn số 2260/SYT-NVY ngày 6/8/2020 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ
94 2226/SYT-NVY 05/08/2020 Công văn số 2226/SYT-NVY - 05/08/2020 Vv hỗ trợ công tác y tế tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
95 130/TTr-SYT 30/07/2020 Tờ trình số 130/TTr-SYT - 30/07/2020 của Sở Y tế V/v xin phê duyệt danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh
96 2149/SYT-NVY 28/07/2020 Công văn số 2149/SYT-NVY - 28/07/2020 của Sở Y tế V/v phục vụ y tế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2019 - 2020
97 40/2020/QĐ-UBND 23/07/2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND - 23/07/2020 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
98 3133/QĐ-BYT 17/07/2020 Quyết định số 3133/QĐ-BYT - 17/07/2020 Của Bộ Y tế Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục”
99 3133/QĐ-BYT 17/07/2020 Quyết định số 3133/QĐ-BYT - 17/07/2020 Của Bộ Y tế Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục”
100 971/QĐ-SYT 15/07/2020 Quyết định số 971/QĐ-SYT - 15/07/2020 của Sở Y tế Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế tỉnh Bình Định
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập233
  • Máy chủ tìm kiếm132
  • Khách viếng thăm101
  • Hôm nay74,986
  • Tháng hiện tại1,467,279
  • Tổng lượt truy cập42,110,343
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây