Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 971/QĐ-SYT 15/07/2020 Quyết định số 971/QĐ-SYT - 15/07/2020 của Sở Y tế Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế tỉnh Bình Định
102 200/BC-SYT 15/07/2020 Báo cáo số 200/BC-SYT - 15/07/2020 của Sở Y tế Về Kết quả triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trong ngành Y tế Bình Định năm 2020
103 2813/QĐ-UBND 15/07/2020 Quyết định số 2813/QĐ-UBND - 15/07/2020 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
104 120/VPUBND-HCTC 26/04/2020 120/VPUBND-HCTC - 26/04/2018 của UBND tỉnh V/v sử dụng VB điện tử được chứng thư số trên hệ thống VP điện tử liên thông của tỉnh
105 4485/UBND-KT 08/07/2020 Công văn số 4485/UBND-KT - 08/07/2020 của UBND tỉnh V/v Triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến công tác PCTT và TKCN năm 2020
106 925/QĐ-SYT 07/07/2020 Quyết định số 925/QĐ-SYT - 07/07/2020 của Sở Y tế V/v tặng Giấy khen về thành tích phong trào thi đưa yêu nước giai đoạn 2015-2020
107 50/KH-UBND 07/07/2020 50/KH-UBND - 07/07/2020] Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định
108 2706/QĐ-UBND 07/07/2020 Công văn số 2706/QĐ-UBND - 07/07/2020 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị
109 434/SY-UBND 03/07/2020 434/SY-UBND - 03/07/2020 Sao Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
110 13/CT-UBND 03/07/2020 Chỉ thị số 13/CT-UBND - 03/07/2020 của UBND tỉnh V/v Tổ chức các Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020
111 2657/QĐ-UBND 02/07/2020 Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND V/v Ban hành kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia phòng, chống lao năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bình Định
112 434/SY-UBND 24/06/2020 Công văn số 434/SY-UBND ngày 03/7/2020 của UBND về Sao y Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ
113 434/SY-UBND 24/06/2020 Công văn số 434/SY-UBND ngày 03/7/2020 của UBND về Sao y Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ
114 1871/SYT-KHTC 30/06/2020 Công văn số 1871/SYT-KHTC - 30/06/2020 của Sở Y tế Thực hiện một số giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy.
115 2114/QĐ-UBND 01/06/2020 Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/CĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định
116 362/SY-UBND 29/05/2020 362/SY-UBND - 29/05/2020 của UBND tỉnh Sao Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
117 39/KH-UBND 10/06/2020 39/KH-UBND - 10/06/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh
118 1738/SYT-NVY 16/06/2020 Công văn số 1738/SYT-NVY - 16/06/2020 của Sở Y tế V/v Góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
119 686/SL-UBND 09/09/2019 Công văn số 686/SL-UBND - 09/09/2019 của UBND tỉnh V/v Sao Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng trong tình hình hiện nay
120 175/BC-SYT 18/06/2020 Báo cáo số 175/BC-SYT - 18/06/2020 của Sở Y tế Về Kết quả thực hiện đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 06 tháng đầu năm 2020
121 169/BC-SYT 15/06/2020 Báo cáo số 169/BC-SYT - 15/06/2020 của Sở Y tế V/v Báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
122 1731/SYT-NVY 15/06/2020 Công văn số 1731/SYT-NVY - 15/06/2020 của Sở Y tế V/v báo cáo thực trạng về việc cấp và sử dụng Giấy báo tử
123 1614/SYT-NVY 04/06/2020 Công văn số 1614/SYT-NVY - 04/06/2020 của Sở Y tế V/v góp ý dự thảo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định
124 157/BC-SYT 04/06/2020 Báo cáo số 157/BC-SYT - 04/06/2020 của Sở Y tế Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người 06 tháng đầu năm 2020 trong Ngành Y tế
125 1603/SYT-NVY 03/06/2020 Công văn số 1603/SYT-NVY - 03/06/2020 của Sở Y tế Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án Giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
126 359/SY-UBND 31/05/2020 359/SY-UBND - 28/05/2020 của UBND tỉnh V/v Sao Công văn số 3398/VPCP-KSTT ngày 21/5/2020 của Văn phòng Chính phủ v/v tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
127 145/BC-SYT 22/05/2020 Báo cáo số 145/BC-SYT - 22/05/2020 của Sở Y tế V/v BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2020
128 1475/SYT-NVY 22/05/2020 Công văn số 1475/SYT-NVY - 22/05/2020 của Sở Y tế V/v Phối hợp đón Đoàn đua xe đạp toàn quốc cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 32 năm 2020
129 1465/SYT-NVY 21/05/2020 Công văn số 1465/SYT-NVY - 21/05/2020 của Sở Y tế Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020
130 1468/SYT-NVY 21/05/2020 Công văn số 1468/SYT-NVY - 21/05/2020 của Sở Y tế Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án Giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
131 1355/SYT-NVY 14/05/2020 Công văn số 1355/SYT-NVY - 14/05/2020 của Sở Y tế V/v tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh
132 135/BC-SYT 17/05/2020 Báo cáo số 135/BC-SYT - 14/05/2020 của Sở Y tế Báo cáo kết quả công tác phòng chống ma túy 06 tháng đầu năm 2020
133 1199/SYT-NVY 29/04/2020 Công văn số 1199/SYT-NVY ngày 29/4/2020 của Sở Y tế V/v đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưởng viên mới
134 1162/SYT-NVY 27/04/2020 Công văn số 1162/SYT-NVY - 27/04/2020 của Sở Y tế V/v Đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
135 41/KH-SYT 21/04/2020 Kế hoạch số 41/KH-SYT - 21/04/2020 của Sở Y tế về việc Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 trong ngành Y tế
136 995/SYT-TCCB 13/04/2020 Công văn số 995/SYT-TCCB ngày 13/4/2020 của Sở Y tế V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin
137 957/SYT-NVY 08/04/2020 Công văn số 957/SYT-NVY ngày 08/04/2020 của Sở Y tế V/v triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
138 2055/UBND-KSTT 01/04/2020 Công văn số 2055/UBND-KSTT - 01/04/2020 của UBND tỉnh Binh Định về việc Hoạt động giải quyết TTHC đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-2019
139 216/STP-HC&BTTP 26/03/2020 Công văn số 218/CV-STP - 26/03/2020 của Sở Tư Pháp Về việc triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản
140 1354/QĐ-BYT 25/03/2020 Quyết định 1354/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 V/v Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
141 62/TB-UBND 24/03/2020 Thông báo 62/TB-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh Về việc Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2020)
142 732/SYT-NVY 24/03/2020 Công văn 732/SYT-NVY ngày 20/03/2020 của Sở Y tế V/v hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021
143 82/BC-SYT 20/03/2020 Báo cáo số 82/BC-SYT ngày 20/03/2020 của Sở Y tế Báo cáo tuần 12 năm 2020 (từ ngày 12/03/2020 đến ngày 18/03/2020).
144 79/BC-SYT 18/03/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm Quý I năm 2020
145 287/QĐ-SYT 10/03/2020 Quyết định số 287/QĐ-SYT ngày 10/03/2020 của Sở Y tế về việc thành lập Tổ hỗ trợ triển khai thống kê y tế điện tử tuyến tỉnh
146 288/QĐ-SYT 10/03/2020 Quyết định số 288/QĐ-SYT ngày 10/03/2020 của Sở Y tế về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
147 65/BC-SYT 28/02/2020 Báo cáo sơ kết 6 tháng triển khai Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 23/7/2019 của BCĐ 389 Quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam
148 31/KH-SYT 27/02/2020 Kế hoạch số 31/KH-SYT ngày 27/02/2020 của Sở Y tế Kế hoạch triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong ngành Y tế năm 2020.
149 60/BC-SYT 27/02/2020 Báo cáo tuần 09 năm 2020 (từ ngày 20/02/2020 đến ngày 26/02/2020)
150 26/KH-SYT 25/02/2020 Kế hoạch số 26/KH-SYT ngày 25/02/2020 của Sở Y tế Kế hoạch tổ chức soạn thảo Quy định, chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập290
  • Máy chủ tìm kiếm139
  • Khách viếng thăm151
  • Hôm nay71,942
  • Tháng hiện tại1,464,235
  • Tổng lượt truy cập42,107,299
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây