Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

Thứ ba - 10/08/2021 09:03
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc, chiều ngày 9/8/2021, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại 64 điểm cầu. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Quốc gia chỉ trì Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Y tế.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Y tế.
Tại điểm cầu Trung ương có Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Dự án tiêm chủng mở rộng), Vụ Truyền thông và thi đua, khen thưởng; Tiểu ban tiêm chủng thuộc Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng; đại diện Lãnh đạo và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng, đại diện Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng. Điểm cầu tại các Viện Pasteur (Tây Nguyên, Nha Trang, Hồ Chí Minh): Lãnh đạo Viện và các phòng ban liên quan. Tại điểm cầu Sở Y tế Bình Định, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Thông tin – truyền thông, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị tính từ 28/7/2021 đến ngày 05/8/2021, cả nước tiếp nhận 6.985.700 liều vắc xin.Tại Bình Định, tính đến ngày 08/8/2021, đã tiếp nhận 76.200 liều, trong đó vắc xin Astrazeneca:36.210 liều; Moderna: 33.600 liều; Pfizer: 6.390 liều.Tổng số vắc xin đã tiêm là 77.615 liều.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tuân thủ nguyên tắc 5K+vắc xin và ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã rất tích cực để tiếp cận các nguồn vắc xin COVID-19 nhằm đưa vắc xin về Việt Nam nhanh nhất, sớm nhất và nhiều nhất có thể để tiêm cho người dân. Cũng trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã tiến hành phân bổ cho các Viện và địa phương khoảng trên 18 triệu liều vắc xin để triển khai tiêm chủng. Tuy nhiên, báo cáo tổng hợp, đánh giá của cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tiêm chủng quốc gia cho thấy có tình trạng tại một số địa phương tiến độ tiêm chủng vắc xin chậm so với số lượng vắc xin được phân bổ.
Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã thông báo đến các điểm cầu tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, cụ thể như sau: Thứ nhất, yêu cầu tất cả các địa phương, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin để chúng ta từng bước đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Thứ hai, tất cả các đơn vị tiêm vắc xin với tỷ lệ thấp so với số vắc xin được phân bổ, Bộ Y tế sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, theo dõi và giám sát. Thứ ba, Thủ tướng chỉ đạo việc tiêm vắc xin bằng các nguồn khác nhau. Hiện Việt Nam đang tổ chức tiêm chủng vắc xin miễn phí, do đó tuyệt đối không được thu bất kỳ chi phí nào liên quan đến tiêm vắc xin. Kể cả các tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ thì các đơn vị tổ chức tiêm vắc xin cũng không được tiếp nhận. Thứ tư, Thủ tướng giao Bộ Y tế rà soát, đánh giá những địa phương, đơn vị nào tổ chức tiêm vắc xinvới tỷ lệ thấp thì Bộ Y tế chủ động điều chuyển số vắc xin đó về các đơn vị, địa phương khác có tỷ lệ tiêm cao, tốc độ tiêm nhanh. Thứ năm, Thủ tướng chỉ đạo không trông chờ, lựa chọn vắc xin mà vắc xin về đợt nào thì triển khai tiêm đợt đó. Đồng thời,Thứ tưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Đối với tỉnh, thành phố triển khai tiêm chậm, sau ngày 15/8 tiêm không hết lượng vắc xinCOVID-19 đã được phân bổ thì Bộ Y tế chủ động điều chuyển cho các đơn vị khác. Đồng thời nhấn mạnh, tại các văn bản chỉ đạo gần đây nhất của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo việc tổ chức tiêm chủng vắc xin không để phát sinh cơ chế xin - cho, nghiêm cấm tiêu cực trong tổ chức tiêm vắc xin; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm chính về công tác phòng chống dịch trong đó có tiêm vắc xin COVID-19.
Trong công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các địa phương lưu ý: Địa phương nào đến nay chưa xây dựng kế hoạch tiêm chủng tổng thể đến tháng 4/2022 thì khẩn trương xây dựng ngay và trình UBND tỉnh phê duyệt để trên cơ sở đó, từng đợt vắc xin nhận về triển khai tiêm chủng ngay, nhanh nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất. Đề nghị các địa phương rà soát, nếu tỉnh nào chưa phê duyệt thì phải phê duyệt trước 15/8 và gửi kế hoạch về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng để theo dõi. Đối với từng loại vắc xin về đến đâu thì triển khai tiêm ngay đến đó, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.Tiêm theo hình thức cuốn chiếu để đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Đẩy nhanh tiến độ tiêm, phấn đấu không giới hạn số người tiêm trong một buổi tiêm. Một điểm tiêm không chỉ tiêm 100 liều/ngày, mà có thể tiêm tối đa nhất. Bố trí cả điểm tiêm cố định và tiêm lưu động, càng nhiều điểm tiêm càng tốt. Lưu ý, phải đảm bảo an toàn tiêm chủng, tuân thủ phòng chống dịch và chống tiêu cực trong tiêm chủng. Các địa phương cũng phải xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong tiêm chủng. UBND các tỉnh, thành phố phải phân công một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chịu trách nhiệm về công tác tiêm chủng vắc xin. Nếu để xảy ra chậm, tiêu cực trong tiêm chủng thì phải chịu trách nhiệm. Thứ trưởng  Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh và đưa ra trường hợp cụ thể rằng: Nếu địa phương nhận 1 đợt phân bổ dưới 100.000 liều thì trong 3 ngày phải tiêm xong. Sau 3 ngày là chậm, Bộ Y tế sẽ công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế sẽ chủ động điều chuyển vắc xin ở nơi tiêm chậm về nơi có tốc độ tiêm nhanh. Các đợt phân bổ vắc xin tiếp theo, Bộ Y tế sẽ xem xét đối với các tỉnh tiêm chậm. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu mỗi ngày 2 lần các địa phương phải cập nhật ngay, triệt để số liệu tiêm lên cổng thông tin điện tử tiêm chủng.
Về công tác vận chuyển vắc xin, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh: Ngay sau khi có quyết định phân bổ của Bộ Y tế và vắc xin về đến kho, yêu cầu trong 5 ngày Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và các Viện Pasteur phải cấp đến các địa phương. Nếu quá 5 ngày, các địa phương báo cáo ngay về Bộ Y tế. Chúng tôi đã thống nhất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, vắc xin từ các kho của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các Viện Pasteur về địa phương sẽ do Bộ Chỉ huy quân sự của tỉnh phối hợp với Bộ Y tế để vận chuyển vắc xin về địa phương. Do đó, các địa phương không lo việc vận chuyển vắc xin.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhắc nhở các tỉnh, thành phố triển khai tiêm chậm, sau ngày 15/8 tiêm không hết lượng vắc xin đã được phân bổ thì Bộ Y tế chủ động điều chuyển cho các đơn vị khác. Nếu Bộ Y tế có điều chuyển cũng mong các địa phương thông cảm. Quan điểm là ưu tiên vắc xin cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đang có dịch. Đồng thời Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh các địa phương, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước người dân, từng đợt vắc xin được phân bổ phải tiêm nhanh nhất, vì sức khỏe của người dân cần đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc xin nhưng phải tuần thủ đảm bảo an toàn trong tiêm chủng./.
 

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập181
  • Máy chủ tìm kiếm53
  • Khách viếng thăm128
  • Hôm nay957
  • Tháng hiện tại180,392
  • Tổng lượt truy cập23,047,577
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây