Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 400 - 419 tại Bình Định

Thứ năm - 12/08/2021 07:41
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:
Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 400 - 419 tại Bình Định

 

BN237199: nam, sinh năm 1993, thường trú tại Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định; đi từ tỉnh Bình Dương lúc 16h ngày 01/8/2021 về địa phương lúc 9h30 ngày 02/8/2021; được cách ly tại nhà (có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 01/8/2021 âm tính). Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 07/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 09/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 10/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237200: nữ, sinh năm 2009, thường trú tại Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định; là thành viên gia đình BN193497, BN193498 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 06/8/2021), BN204126 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 07/8/2021), BN219739 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 09/8/2021); chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 06/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tập trung. Ngày 09/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 10/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237201: nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Nhơn An, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây, có đến chợ Đập Đá mua thực phẩm. Ngày 03/8/2021 có triệu chứng đau họng, sốt, ho, tự mua thuốc điều trị. Ngày 10/8/2021 đi làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237202 (nữ, sinh năm 2001) - BN237203 (nữ, sinh năm 2000) - BN237204 (nữ, sinh năm 1992) - BN237205 (nữ, sinh năm 1950) - BN237206 (nam, sinh năm 2016) - BN237207 (nam, sinh năm 2021) là người nhà BN237201, cùng thường trú tại Nhơn An, An Nhơn, Bình Định, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 10/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237208: nam, sinh năm 1941, thường trú tại Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 5h ngày 09/8/2021 về địa phương lúc 22h20 cùng ngày. Tại chốt kiểm soát y tế 19C xã Canh Hòa, Vân Canh; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính và tài xế lái xe có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính; được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237209: nữ, sinh năm 1956, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN215857 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 08/8/2021), BN229046 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 10/8/2021), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tập trung. Ngày 10/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237210: nam, sinh năm 2003, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN215863 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 08/8/2021), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 10/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237211: nam, sinh năm 2010, thường trú tại Phú Hữu 2, Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN215847 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 08/8/2021), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 10/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237212: nữ, sinh năm 1988, thường trú tại Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định; là đồng nghiệp với BN215852 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 08/8/2021), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 10/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237213 (nam, sinh năm 2013) - BN237214(nữ, sinh năm 2009) là thành viên gia đình thường trú tại Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 06/8/2021 có tiếp xúc BN215852 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 08/8/2021). Ngày 10/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237215 (nam, sinh năm 1997) - BN237216 (nam, sinh năm 1978) thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN215843, BN215844, BN215846, BN215845 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 08/8/2021), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tập trung. Ngày 09/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 10/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237217: nam, sinh năm 1970, thường trú tại Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định; là đồng nghiệp với BN215852 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 08/8/2021), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tập trung. Ngày 10/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237218: nam, sinh năm 1967, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN215849, BN215850 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 08/8/2021), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 07/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tập trung. Ngày 10/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 11/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN237199 đang được cách ly điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Bình Dương; BN237208, BN237210 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; BN237201, BN237202, BN237203, BN237204, BN237205, BN237206, BN237207 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; BN237200 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân.

Vào ngày 06/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN193497, BN193498 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 08/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN215857, BN215863, BN215847, BN215852, BN215843, BN215844, BN215846, BN215845, BN215849, BN215850 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ COVID-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

Tác giả bài viết: BBT (Nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định)

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập129
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm100
  • Hôm nay22,003
  • Tháng hiện tại153,430
  • Tổng lượt truy cập23,020,615
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây