Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1002 - 1035 tại Bình Định

Thứ bảy - 18/09/2021 12:15
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1002 - 1035 tại Bình Định

BN667651: nữ, sinh năm 1936, thường trú tại Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; sinh sống trong khu vực phong tỏa tại phường Hải Cảng, Quy Nhơn. Ngày 16/9/2021 được làm xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN667652 (nữ, sinh năm 1972) - BN667653 (nam, sinh năm 1971) - BN667654 (nam, sinh năm 1998) - BN667655 (nữ, sinh năm 2008) - BN667656 (nữ, sinh năm 2008); là các thành viên gia đình sinh sống trong khu vực phong tỏa tại Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 16/9/2021 được làm xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667658 (nam, sinh năm 1956) - BN667659 (nữ, sinh năm 1962) thường trú tại Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; là thành viên gia đình BN624551 (ghi nhận tại thành phố Quy Nhơn ngày 12/9/2021). Ngày 12/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 15/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667669 (nữ, sinh năm 1986) - BN667670 (nữ, sinh năm 1943) thường trú tại Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; là thành viên gia đình BN635265 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 13/9/2021). Ngày 13/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; BN667669 được cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định để chăm sóc BN635265; BN667670 được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 16/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667671: nữ, sinh năm 2009, thường trú tại Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định; là thành viên gia đình BN635264 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 13/9/2021). Ngày 13/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 16/9/2021 có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667672: nam, sinh năm 1963, thường trú tại Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định; đi từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 16h10 ngày 02/9/2021 về tỉnh lúc 4h ngày 03/9/2021, được cách ly tập trung tại địa phương cùng phòng BN656347(ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 15/9/2021). Ngày 04/9/2021, ngày 06/9/2021, ngày 09/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 16/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 4) dương tính với SARS-CoV-2.
BN667660 (nam, sinh năm 2007) - BN667661 (nữ, sinh năm 2012) - BN667662 (nữ, sinh năm 1942), thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là các thành viên gia đình BN594548 (ghi nhận tại Hoài Nhơn ngày 10/9/2021). Ngày 10/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tại nhà. Ngày 14/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 15/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667663 (nam, sinh năm 2013) - BN667664 (nam, sinh năm 2017) thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là thành viên gia đình BN589810 (ghi nhận tại Hoài Nhơn ngày 10/9/2021), BN635260 (ghi nhận tại Hoài Nhơn ngày 13/9/2021). Ngày 10/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tại nhà. Ngày 14/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 15/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667665: nam, sinh năm 2015, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là thành viên gia đình BN589812, BN589811 (ghi nhận tại Hoài Nhơn ngày 10/9/2021). Ngày 10/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 14/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 15/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667666: nữ, sinh năm 1993, thường trú tại Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định; là nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tiếp xúc với BN635261 (ghi nhận tại Hoài Nhơn ngày 13/9/2021). Ngày 13/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 15/9/2021 có triệu chứng đau đầu, sốt nhẹ; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667667: nam, sinh năm 1981, thường trú tại Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định; là nhân viên y tế cùng làm việc với BN667666 tại khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Ngày 13/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 16/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.
BN667668: nữ, sinh năm 1995, thường trú tại Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định. Ngày 13/9/2021 có triệu chứng sốt, đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 14/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 16/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.
BN667657: nam, sinh năm 1988, thường trú tại Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định; là tài xế xe tải tại địa phương, thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày/lần. Ngày 16/9/2021 làm xét nghiệm tự nguyện bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667957: nam, sinh năm 1969, thường trú tại Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN624962 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 12/9/2021), tạm thời lưu trú tại nhà BN624962 (Khu phố 4, Hải Cảng). Đến ngày 04/9/2021, chuyển về sinh sống với gia đình tại Diêu Trì, Tuy Phước; hằng ngày đến thành phố Quy Nhơn để làm việc. Ngày 15/9/2021 có triệu chứng sốt, nhức mỏi, giảm vị giác. Ngày 16/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 17/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667958: nữ, sinh năm 1991, thường trú tại Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 11/9/2021 tiếp xúc với BN656017 (ghi nhận tại Tuy Phước ngày 15/9/2021). Ngày 16/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 17/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667959: nữ, sinh năm 1991, thường trú tại Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định; thường xuyên tiếp xúc với BN656017 (ghi nhận tại Tuy Phước ngày 15/9/2021). Ngày 16/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 17/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667960: nữ, sinh năm 1982, thường trú tại Phước An, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 13/9/2021, ngày 14/9/2021 tiếp xúc với BN667959. Ngày 16/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 17/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667961: nam, sinh năm 1968, thường trú tại Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; sinh sống trong khu vực phong tỏa tại phường Hải Cảng, Quy Nhơn. Ngày 16/9/2021 được làm xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 17/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667962: nữ, sinh năm 1971, thường trú tại Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 12/9/2021 tiếp xúc với BN624970 (ghi nhận tại thành phố Quy Nhơn ngày 12/9/2021). Ngày 13/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tại nhà. Ngày 16/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 17/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667962: nam, sinh năm 1960, thường trú tại Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà gia đình BN635500 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 13/9/2021). Ngày 13/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 13/9/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 16/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 17/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667964: nữ, sinh năm 1968, thường trú tại Thị Nại, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 07/9/2021 có tiếp xúc BN667652 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 16/9/2021). Ngày 16/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 17/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667965: nam, sinh năm 2012, thường trú tại Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN624968, BN624967 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 12/9/2021). Ngày 12/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 15/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 16/9/2021 có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 17/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667966 (nam, sinh năm 2011) - BN667967 (nữ, sinh năm 2016) - BN667968 (nữ, sinh năm 1989), thường trú tại Tùng Chánh, Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định; là các thành viên trong gia đình BN667657 (ghi nhận tại Phù Cát ngày 16/9/2021). Ngày 16/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 17/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN667666, BN667667, BN667668 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; BN667660, BN667661, BN667662, BN667663, BN667664, BN667665 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn; BN667957, BN667958, BN667959, BN667960 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước; BN667961, BN667962, BN667962 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; BN667657, BN667966, BN667967, BN667968 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định.
Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.035 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 728 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 12 trường hợp tử vong, 295 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Tác giả bài viết: BBT (Nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập149
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm115
  • Hôm nay23,109
  • Tháng hiện tại154,536
  • Tổng lượt truy cập23,021,721
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây