Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1047 - 1069 tại Bình Định

Chủ nhật - 19/09/2021 11:26
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1047 - 1069 tại Bình Định

BN677192: nữ, sinh năm 1949, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; là người nhà BN589810 (ghi nhận tại Hoài Nhơn ngày 10/9/2021), BN635260 (ghi nhận tại Hoài Nhơn ngày 14/9/2021), BN667663, BN667664 (ghi nhận tại Hoài Nhơn ngày 17/9/2021); được cách ly tại nhà từ ngày 10/9/2021. Ngày 10/9/2021, ngày 13/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 17/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.

BN677193 (nam, sinh năm 1985) - BN677194 (nữ, sinh năm 2001), thường trú tại Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN576146 (ghi nhận tại Hoài Ân ngày 08/9/2021), được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 09/9/2021. Ngày 10/9/2021, ngày 12/9/2021, ngày 14/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 17/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 4) dương tính với SARS-CoV-2.
BN677195: nam, sinh năm 1991, thường trú tại Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định. Ngày 10/9/2021 đi từ tỉnh Bình Dương về tỉnh ngày 11/9/2021, được cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 12/9/2021. Ngày 13/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 17/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.
BN677196 (nữ, sinh năm 1954) - BN677197 (nam, sinh năm 2019) thường trú tại Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định. Ngày 08/9/2021 tiếp xúc BN576420 (ghi nhận tại Hoài Ân ngày 09/9/2021); BN677196 được cách ly tập trung tại địa phương, BN677197 được cách ly tại nhà từ ngày 09/9/2021. Ngày 12/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 17/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.
BN677198 (nam, sinh năm 1982) - BN677199 (nữ, sinh năm 1992), là thành viên gia đình thường trú tại Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định. Ngày 12/9/2021 làm xét nghiệm tự nguyện bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 16/9/2021 làm xét nghiệm tự nguyện bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 18/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN677200 (nữ, sinh năm 2016) - BN677201 (nữ, sinh năm 2021), là thành viên gia đình BN677198, BN677199 thường trú tại Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định. Ngày 16/9/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 18/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN677202: nữ, sinh năm 1976, thường trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 12/9/2021 tiếp xúc BN635495 (ghi nhận tại Tuy Phước ngày 14/9/2021). Ngày 14/9/2021 được làm xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 16/9/2021 có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi; được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 18/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN677203: nữ, sinh năm 1955, thường trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN656015 (ghi nhận tại Tuy Phước ngày 15/9/2021). Ngày 15/9/2021 làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 16/9/2021 có triệu chứng ho, mệt mỏi; được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 18/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN677204 (nữ, sinh năm 2021) - BN677205 (nữ, sinh năm 2016), thường trú tại Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN667958 (ghi nhận tại Tuy Phước ngày 16/9/2021); BN677205 được cách ly tại nhà, BN677204 được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước từ ngày 16/9/2021. Ngày 17/9/2021 có triệu chứng sốt; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 18/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN677206 (nam, sinh năm 1988) - BN677207 (nam, sinh năm 2010) - BN677208 (nam, sinh năm 1944) - BN677209 (nữ, sinh năm 2018), thường trú tại Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là thành viên gia đình BN635486, BN635485 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 13/9/2021). Ngày 14/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 17/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.
BN677210: nam, sinh năm 2011, thường trú tại Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định; là thành viên gia đình BN635493, BN635494 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 14/9/2021), được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 17/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 18/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN677211: nữ, sinh năm 1995, thường trú tại Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà đi cùng BN667672 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 16/9/2021) từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 03/9/2021, được cách ly tập trung tại địa phương cùng phòng BN635262 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 13/9/2021). Ngày 04/9/2021, ngày 06/9/2021, ngày 09/9/2021, ngày 14/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 17/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 5) ngày 18/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN677212: nữ, sinh năm 1973, thường trú tại Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN624977 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 12/9/2021), BN635265 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 13/9/2021), BN667670, BN667669 (ghi nhận tại Quy Nhơn ngày 16/9/2021); được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính và cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 13/9/2021. Ngày 13/9/2021, ngày 15/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 17/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 18/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN677213: nam, sinh năm 1962, thường trú tại thường trú tại Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định; là cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Phù Cát từ ngày 26/8/2021. Ngày 10/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2; được theo dõi sức khỏe tại Khách sạn ANYA, Quy Nhơn. Ngày 15/9/2021 có triệu chứng đau họng. Ngày 17/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 18/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN677214: nam, sinh năm 1991, thường trú tại Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 13/9/2021 tiếp xúc BN667957 (ghi nhận tại Tuy Phước ngày 16/9/2021) tại nơi làm việc. Ngày 17/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung tại địa phương. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 18/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN677192 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn; BN677193, BN677194, BN677195, BN677196, BN677197 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân; BN677198, BN677199, BN677200, BN677201 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN677202, BN677203, BN677204, BN677205 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định.
Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.069 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 740 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 12 trường hợp tử vong, 317 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Tác giả bài viết: BBT (Nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập265
  • Máy chủ tìm kiếm191
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay36,981
  • Tháng hiện tại360,944
  • Tổng lượt truy cập42,737,470
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây