Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 982 - 1001 tại Bình Định

Thứ sáu - 17/09/2021 12:48
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 982 - 1001 tại Bình Định

BN656010: nam, sinh năm 2019, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định; là thành viên gia đình BN486734 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 31/8/2021), BN524961 (ghi nhận tại huyện Phù Cát ngày 05/9/2021). Ngày 31/8/2021 được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. Ngày 14/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 15/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN656009: nữ, sinh năm 1978, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; được cách ly tại nhà từ ngày 26/8/2021 đến hết ngày 07/9/2021, được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 26/8/2021, ngày 29/8/2021, ngày 31/8/2021, ngày 07/9/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 10/9/2021 tiếp xúc BN551443. Ngày 13/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 14/9/2021 có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi. Ngày 15/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN656019: nữ, sinh năm 2016, thường trú tại Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định; là người nhà gia đình BN656013 (ghi nhận tại huyện Tuy Phước ngày 15/9/2021). Từ ngày 12/9/2021 đến ngày 14/9/2021 có triệu chứng sốt, tự điều trị tại nhà. Ngày 15/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN656013 (nữ, sinh năm 1962) - BN656014 (nam, sinh năm 1962), thường trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định; là vợ chồng tiểu thương tại chợ Quán Mối. Ngày 08/9/2021 BN656013 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 10/9/2021 BN656013 có triệu chứng sốt, tự điều trị tại nhà. Ngày 15/9/2021 cả hai được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN656015 (nữ, sinh năm 1997) - BN656016 (nữ, sinh năm 2018), thường trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định; là thành viên gia đình BN656013. Ngày 15/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN656017 (nữ, sinh năm 1982) - BN656018 (nam, sinh năm 1980) là gia đình thường trú tại Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN656013. Ngày 15/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN656351 (nam, sinh năm 1979) - BN656352 (nữ, sinh năm 1990) - BN656353 (nữ, sinh năm 2009) - BN656354 (nữ, sinh năm 2013) - BN656355 (nữ, sinh năm 2016) là thành viên gia đình thường trú tại Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà gia đình BN656013 (ghi nhận tại huyện Tuy Phước ngày 15/9/2021). Ngày 05/9/2021 và ngày 13/9/2021 tiếp xúc với gia đình BN656013. Ngày 13/9/2021 BN656353 có triệu chứng sốt, đau đầu. Ngày 14/9/2021 BN656352 có triệu chứng mệt mỏi, giảm vị giác. Ngày 15/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN656011: nam, sinh năm 1988, thường trú tại Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 11/9/2021 tiếp xúc BN635495 (ghi nhận tại huyện Tuy Phước ngày 14/9/2021). Ngày 14/9/2021, ngày 15/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, được cách ly tập trung tại địa phương và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN656347: nam, sinh năm 1982, thường trú tại Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định; đi từ tỉnh Long An về địa phương lúc 12h20 ngày 02/9/2021, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 05/9/2021, ngày 08/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 15/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.
BN656012: nữ, sinh năm 1993, thường trú tại Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định; là thành viên gia đình BN624966 (ghi nhận tại thành phố Quy Nhơn ngày 12/9/2021). Ngày 13/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 15/9/2021 có triệu chứng mệt mỏi, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN656348 (nữ, sinh năm 1977) - BN656349 (nam, sinh năm 2004) thường trú tại Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN635264 (ghi nhận tại thành phố Quy Nhơn ngày 13/9/2021). Ngày 13/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 14/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 15/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN656350: nam, sinh năm 1995, thường trú tại Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định; sinh sống trong khu vực phong tỏa tại Khu phố 4. Ngày 12/9/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính. Ngày 13/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 15/9/2021 đưa người nhà nhập viện tại Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 16/9/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN656009, BN656010 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN656011, BN656012, BN656347, BN656348, BN656349, BN656351, BN656352, BN656353, BN656354, BN656355 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; BN656013, BN656014, BN656015, BN656016, BN656017, BN656018 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước; BN656019 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; BN656350 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.001 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 716 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 11 trường hợp tử vong, 274 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Tác giả bài viết: BBT (Nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập291
  • Máy chủ tìm kiếm158
  • Khách viếng thăm133
  • Hôm nay2,970
  • Tháng hiện tại1,476,468
  • Tổng lượt truy cập42,119,532
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây