Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 của ngành Y tế tỉnh Bình Định.

Thứ năm - 06/04/2023 15:17
Sáng ngày 06/04/2023, Sở Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 của ngành Y tế.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh
      Tại điểm cầu Sở Y tế, chủ trì Hội nghị có ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế và các Phó Giám đốc Sở Y tế; Đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và các phòng chức năng liên quan. Trưởng và Phó các Phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở Y tế. Giám đốc các Trung tâm: Pháp y, Giám định y khoa, Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Các điểm cầu tại các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có Lãnh đạo đơn vị, Trưởng các phòng chức năng, Trưởng khoa Dược. Tại điểm cầu các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố có đại diện lãnh đạo Phòng Y tế; Giám đốc và các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Trưởng khoa Dược, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, YTCC, Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm tham dự Hội nghị.
       Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Định, dưới sự chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh trong quý I/2023 Ngành y tế đã triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và các công tác khác được giao. Thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số y tế, công tác tổ chức bộ máy và quản lý, đào tạo nhân lực y tế, Bảo hiểm y tế và quản lý sức khỏe, công tác xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị y tế, công tác quản lý tài chính, công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải y tế, Thanh tra chuyên ngành và tiếp nhận, xử lý đơn thư…
        Về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã và đang được duy trì thực hiện tốt. Số trường hợp mắc mới (tính từ ngày 01/01 đến ngày 14/03/2023), toàn tỉnh ghi nhận 05 cas, giảm 73.066 cas so với cùng kỳ năm 2022 (73.071). Đối với công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương tiếp tục triển khai việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng và trẻ em theo số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ. Công tác y tế dự phòng và kiểm soát bệnh tật, phòng, chống bệnh truyền nhiễm duy trì tốt hoạt động điều tra, giám sát dịch tễ, kiểm dịch và quản lý đối tượng có nguy cơ; tăng cường dự báo và truyền thông về phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Chuẩn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất, nhân lực, trang thiết bị và chủ động kịp thời, quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống các loại dịch bệnh. Các ổ dịch và ca mắc bệnh được phát hiện sớm, xử trí kịp thời, không để lây lan trên diện rộng và không có ca tử vong…
       Trong quý I/2023, Ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ về tổng hợp nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2023.  Tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2022. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Xây dựng chỉ tiêu thu hút bác sĩ, dược sĩ của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 2. Đồng thời đang triển khai các nhiệm vụ về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; CTMTQG giảm nghèo bền vững). Kế hoạch triển khai các nền tảng số trong quản lý, chăm sóc sức khoẻ người dân và hình thành kho dữ liệu quản lý hồ sơ sức khoẻ điện tử tại tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
        Ngành Y tế triển khai kế hoạch công tác quý II/2023 tập trung các nội dung quan trọng của Ngành như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ của Ngành về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền, đoàn thể các địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến, tổ chức quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục phát triển ngành Y tế và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực y tế - dân số…
        Đối với công tác phòng chống dịch bệnh, y tế dự phòng và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế - dân số: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, dịch bệnh mới nổi và các dịch bệnh lưu hành khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét… tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan rộng trong cộng đồng. Tiếp tục duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; chủ động phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra; giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phát hiện sớm, khống chế tốc độ gia tăng các bệnh không lây nhiễm phổ biến, bệnh tật lứa tuổi học đường bảo đảm sức khỏe cộng đồng; khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; tăng cường công tác kết hợp quân dân y trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe trong cơ sở y tế và tại cộng đồng; tích cực vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh; xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe; phòng, chống tai nạn, thương tích, bệnh nghề nghiệp, bạo lực, bạo hành gia đình…
        Ngoài ra, Ngành y tế còn chú trọng đến công tác tổ chức bộ máy và quản lý, đào tạo nhân lực, tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức ngành Y tế; thu hút và ưu đãi đối với người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao,.... Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch và y tế dự phòng, dân số. Đẩy mạnh công tác dược lâm sàng, chống kháng thuốc. Thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc tập trung và không tập trung cấp tỉnh bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch; kiểm soát chặt chẽ quy trình mua sắm, chống thất thoát, lãng phí. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm góp phần tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023. Xây dựng hệ thống thông tin y tế tại các đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo hồ sơ cấp độ an toàn thông tin được phê duyệt…    
        Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc cần chú trọng các vấn đề trọng tâm để triển khai ngay trong quý II/2023, cụ thể: triển khai ngay Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; CTMTQG giảm nghèo bền vững); tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, dịch bệnh mới nổi và các dịch bệnh lưu hành khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét…không để dịch bệnh bùng phát và lây lan rộng trong cộng đồng; triển khai tuyên truyền sử dụng thẻ CCCD trong KCB; thanh toán ứng dụng thẻ trong KCB; chú trọng đến việc làm giấy chứng sinh, chứng tử, giấy khám sức khỏe lái xe; thực hiện mua sắm, đấu thầu các gói trang thiết bị, máy móc, hóa chất phục vụ công tác KCB cho người dân tại đơn vị; các đơn vị tuyến tỉnh chỉ đạo tuyến dưới và nhận hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu từ tuyến trên; thực hiện CCHC chuyển đổi số; thực hiện nghiêm túc tác phong công vụ của CBVC; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế trong KCB cho người dân; quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chú ý đến phổ biến các văn bản và giáo dục pháp luật; …/.

Tác giả bài viết: Thùy Vy (Khoa TT-GDSK) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập268
  • Máy chủ tìm kiếm145
  • Khách viếng thăm123
  • Hôm nay1,164
  • Tháng hiện tại1,474,662
  • Tổng lượt truy cập42,117,726
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây