Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1828 - 1844 tại Bình Định

Chủ nhật - 07/11/2021 12:42
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1828 - 1844 tại Bình Định

BN948320: nữ, sinh năm 1989, thường trú tại An Ngoại, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định. Ngày 26/10/2021 đi từ tỉnh Bình Dương về địa phương ngày 27/10/2021; thực hiện khai báo y tế, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà đến hết ngày 02/11/2021. Ngày 04/11/2021 đi làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN948321 (nữ, sinh năm 2015, thường trú tại Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định) - BN948322 (nữ, sinh năm 2015, thường trú tại Phú Ninh, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định) - BN948323 (nam, sinh năm 2015, thường trú tại Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định); là bạn học cùng lớp BN928531 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 01/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính, được cách ly tại nhà. Ngày 03/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 004/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN948324: nữ, sinh năm 1955, thường trú tại Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN927426 (ghi nhận ngày 31/10/2021). Ngày 01/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính, được cách ly tại nhà. Ngày 03/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN948325: nam, sinh năm 1988, thường trú tại Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN928533 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 01/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân. Ngày 04/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN948326: nam, sinh năm 1979, thường trú tại An Hậu, Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN941658, BN941659 (ghi nhận ngày 03/11/2021), cùng đi từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh ngày 26/10/2021; được cách ly tại nhà. Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để chăm sóc BN941658. Ngày 04/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN948327: nữ, sinh năm 1984, thường trú tại Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN928536, BN928537 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 01/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để chăm sóc BN928536, BN928537. Ngày 04/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN948328: nam, sinh năm 1982, thường trú tại Ấp 3, Phước Kiểng, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 03/11/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh, lưu trú tại Khánh Hòa, đến tỉnh ngày 04/11/2021; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN953547: nam, sinh năm 1990, thường trú tại Khu phố 5, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 04/11/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 05/11/2021; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN948329: nam, sinh năm 2000, thường trú tại Lương Bình, Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định; là người liên quan BN906640 (ghi nhận ngày 28/10/2021). Ngày 28/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 01/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 03/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN948330: nữ, sinh năm 2017, thường trú tại Ngọc Thạnh 2, Phước An, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN947359 (ghi nhận ngày 04/11/2021). Ngày 04/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN948331: nam, sinh năm 1961, thường trú tại Tịnh Bình, Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định. Ngày 30/10/2021 tiếp xúc BN947362 (ghi nhận ngày 04/11/2021). Ngày 04/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN953548 (nữ, sinh năm 1988) - BN953549 (nam, sinh năm 2019) là các thành viên gia đình thường trú tại Tân Lệ, Cát Tân, Phù Cát, Bình Định. Ngày 02/11/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 03/11/2021; được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN953550: nam, sinh năm 2021, thường trú tại Tân Lệ, Cát Tân, Phù Cát, Bình Định. Ngày 03/11/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 04/11/2021; được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN953551: nam, sinh năm 1996, thường trú tại Tùng Chánh, Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định; là người liên quan đến BN940126 (ghi nhận ngày 02/11/2021). Ngày 03/11/2021 có triệu chứng mệt mỏi, sốt, đau họng, sổ mũi. Ngày 04/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN948320 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh; BN948321, BN948322, BN948323, BN948324, BN948325, BN948326, BN948327 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân; BN948328 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; BN948329 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước; BN948330, BN953547 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định; BN948331 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; BN953548, BN953549, BN953550, BN953551 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.844 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 1.548 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 18 trường hợp tử vong, 278 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Tác giả bài viết: BBT (Nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập345
  • Máy chủ tìm kiếm265
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay57,155
  • Tháng hiện tại2,430,777
  • Tổng lượt truy cập30,530,411
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây