Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1710 - 1735 tại Bình Định

Thứ tư - 03/11/2021 21:18
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1710 - 1735 tại Bình Định

BN928512: nam, sinh năm 1993, thường trú tại Bình Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định; là tài xế đường dài tuyến Lạng Sơn - Bình Định - Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 12h30 ngày 01/11/2021 trên đường di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến chốt Quốc lộ 1A khai báo y tế, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928513: nam, sinh năm 1995, thường trú tại Tân Giản, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; là người tiếp xúc BN906638 (ghi nhận ngày 28/10/2021). Ngày 28/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 31/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928514: nam, sinh năm 1973, thường trú tại Lương Bình, Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định; là người tiếp xúc BN906640 (ghi nhận ngày 28/10/2021). Ngày 28/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 31/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928515: nam, sinh năm 1987, thường trú tại Hanh Quang, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 25/10/2021, ngày 28/10/2021 có triệu chứng sốt. Ngày 01/11/2021 đi làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928516: nữ, sinh năm 1967, thường trú tại Hanh Quang, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN928515 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 01/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928517: nữ, sinh năm 1955, thường trú tại Hanh Quang, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 01/11/2021 đi làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928518 (nữ, sinh năm 1970) - BN928519 (nam, sinh năm 1966) - BN928520 (nam, sinh năm 1990) là các thành viên gia đình thường trú tại Hanh Quang, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 01/11/2021 đi làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928521: nữ, sinh năm 1995, thường trú tại Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 25/10/2021 đi từ Bình Dương về tỉnh ngày 26/10/2021, thực hiện khai báo y tế; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 01/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928522: nữ, sinh năm 1970, thường trú tại Luật Chánh, Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN911776 (ghi nhận ngày 26/10/2021 tại tỉnh Khánh Hòa). Ngày 01/11/2021 đi làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928523: nữ, sinh năm 2012, thường trú tại Khu phố 10, Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 26/10/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 27/10/2021, thực hiện khai báo y tế; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 01/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928524: nam, sinh năm 1987, thường trú tại An Hành Tây, Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định. Ngày 30/10/2021 tiếp xúc BN923313 (ghi nhận ngày 31/10/2021). Ngày 31/10/2021 được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 01/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928525: nam, sinh năm 1979, thường trú tại Long Mỹ, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định. Ngày 26/10/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 27/10/2021, thực hiện khai báo y tế; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 01/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928526: nam, sinh năm 2002, thường trú tại Thế Thạnh 2, Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định. Ngày 30/10/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 31/10/2021, thực hiện khai báo y tế; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 01/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928527 (nam, sinh năm 1996) - BN928528 (nữ, sinh năm 1997) - BN928529 (nam, sinh năm 1974) - BN928530 (nữ, sinh năm 1975) - BN928531 (nam, sinh năm 2015) - BN928532 (nữ, sinh năm 2020) là các thành viên gia đình thường trú tại Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định. Ngày 22/10/2021 đi từ Đắk Lắk về tỉnh. Ngày 01/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928533 (nữ, sinh năm 2015) - BN928534 (nữ, sinh năm 2015) - BN928535 (nam, sinh năm 2015) cùng thường trú tại Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định; là bạn học cùng lớp BN928531 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 29/10/2021 BN928533 có triệu chứng sốt. Ngày 01/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928537: nam, sinh năm 2015, thường trú tại Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định. Ngày 30/10/2021 tiếp xúc BN928527 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 01/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928536: nam, sinh năm 2015, thường trú tại Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN928537 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 01/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN928522 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; BN928512 đang được cách ly điều trị tạiTrung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; BN928513, BN928514, BN928515, BN928516, BN928517, BN928518, BN928519, BN928520, BN928521, BN928522 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước; BN928524 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN928525, BN928526, BN928527, BN928528, BN928529, BN928530, BN928531, BN928532, BN928533, BN928534, BN928535, BN928536, BN928537 đang được cách ly điều trị tại đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.735 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 1.508 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 17 trường hợp tử vong, 210 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Tác giả bài viết: BBT (Nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập324
  • Máy chủ tìm kiếm276
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay63,522
  • Tháng hiện tại2,437,144
  • Tổng lượt truy cập30,536,778
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây