Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1798 - 1821 tại Bình Định

Thứ sáu - 05/11/2021 16:57
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 1798 - 1821 tại Bình Định

BN941646: nam, sinh năm 1986, thường trú tại Khu phố 5, phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 29/10/2021 có triệu chứng sốt. Ngày 03/11/2021 đến Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn khám bệnh, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN941648 (nam, sinh năm 1954) - BN941650 (nữ, sinh năm 1955) là các thành viên gia đình thường trú tại Khu phố 5, phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định; là người nhà BN941646 (ghi nhận ngày 03/11/2021). Ngày 03/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN941647 (nữ, sinh năm 2021) - BN941649 (nữ, sinh năm 1983) là các thành viên gia đình thường trú tại Khu phố 2, phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 30/10/2021 BN941647 tiếp xúc BN941646; ngày 28/10/2021, ngày 01/11/2021 BN941649 tiếp xúc BN941646 (ghi nhận ngày 03/11/2021). Ngày 03/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

BN941651: nam, sinh năm 2020, thường trú tại Chánh Nhơn, Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định. Ngày 29/10/2021 đi cùng BN921806 (ghi nhận ngày 30/10/2021) từ tỉnh Bình Dương về tỉnh; được cách ly tại nhà. Ngày 30/10/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 03/11/2021 có triệu chứng sốt, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.

BN941653 (nam, sinh năm 1968) - BN941652 (nam, sinh năm 2021) là các thành viên gia đình thường trú tại Cảnh An, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định. Ngày 31/10/2021 tiếp xúc gia đình BN923313 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 03/11/2021 cả hai có triệu chứng sốt, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941654: nam, sinh năm 1972, thường trú tại Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định. Ngày 27/10/2021 tiếp xúc BN937720 (ghi nhận ngày 02/11/2021). Ngày 02/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941655 (nữ, sinh năm 1979) - BN941656 (nữ, sinh năm 2002) là các thành viên gia đình thường trú tại Long Mỹ, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định. Ngày 26/10/2021 đi cùng BN928525 (ghi nhận ngày 01/11/2021) từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 27/10/2021; được theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 01/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941657: nữ, sinh năm 1943, thường trú tại Long Mỹ, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định; là người nhà BN941655 (ghi nhận ngày 01/11/2021). Ngày 01/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 02/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941658 (nam, sinh năm 2012) - BN941659 (nữ, sinh năm 2007) là các thành viên gia đình thường trú tại An Hậu, Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định. Ngày 26/10/2021 đi từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh ngày 27/10/2021; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 02/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 03/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2; được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941660: nữ, sinh năm 2005, thường trú tại Ngọc Thạnh 1, Phước An, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 01/11/2021 có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Ngày 03/11/2021 đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước khám bệnh, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941661 (nữ, sinh năm 1994, thường trú tại Nhân Ân, Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định) - BN941663 (nữ, sinh năm 1969, thường trú tại Ngọc Thạnh 2, Phước An, Tuy Phước, Bình Định); là đồng nghiệp BN941660 (ghi nhận ngày 03/11/2021). Ngày 31/10/2021 BN941661 có triệu chứng mệt mỏi. Ngày 03/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941662: nữ, sinh năm 2017, thường trú tại Ngọc Thạnh 2, Phước An, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 23/10/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 24/10/2021; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 03/11/2021 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941664: nam, sinh năm 1967, thường trú tại Ngọc Thạnh 2, Phước An, Tuy Phước, Bình Định; là người nhà BN941662, BN941663 (ghi nhận ngày 03/11/2021). Ngày 03/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941665: nữ, sinh năm 1999, thường trú tại Quảng Nghiệp, Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 02/11/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 03/11/2021; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941666: nữ, sinh năm 1992, thường trú tại Văn Quang, Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định. Ngày 31/10/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 03/11/2021 có triệu chứng đau rát họng, nhức đầu; được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941667: nữ, sinh năm 1999, thường trú tại Cẩm Văn, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định. Ngày 29/10/2021 tiếp xúc BN932898, BN937741 (ghi nhận ngày 02/11/2021). Ngày 30/10/2021 có triệu chứng sốt, mệt mỏi, nhức đầu, đau rát họng, ho. Ngày 03/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941668: nữ, sinh năm 2015, thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; liên quan BN932905 (ghi nhận ngày 02/11/2021). Ngày 03/11/2021 có triệu chứng sốt, mệt mỏi; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941669: nam, sinh năm 1988, thường trú tại Quang Trung, Bình Định, An Nhơn, Bình Định; là đồng nghiệp BN940125 (ghi nhận ngày 03/11/2021). Ngày 03/11/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 04/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN941646, BN941647, BN941648, BN941649, BN941650 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; BN941651, BN941653, BN941652 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN941654, BN941655, BN941656, BN941657, BN941658, BN941659 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân; BN941660, BN941661, BN941662, BN941663, BN941664, BN941665, BN941666 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước; BN941667, BN941668, BN941669 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.821 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 1.536 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 17 trường hợp tử vong, 268 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Tác giả bài viết: BBT (Nguồn: Chính quyền điện tử Bình Định)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập327
  • Máy chủ tìm kiếm266
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay59,389
  • Tháng hiện tại2,433,011
  • Tổng lượt truy cập30,532,645
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây