Tổ chức Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Thứ năm - 24/12/2020 09:22
Được sự đồng ý của thường trực Thành ủy, Lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn, sáng ngày 23/12/2020, Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thành phố Quy Nhơn tổ chức buổi kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Ông Trần Kỳ Hậu – Giám đốc TTYT thành phố Quy Nhơn – Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thành phố phát biểu tại Hội nghị  (Ảnh Thùy Vy)
Ông Trần Kỳ Hậu – Giám đốc TTYT thành phố Quy Nhơn – Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thành phố phát biểu tại Hội nghị (Ảnh Thùy Vy)
         Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Quang – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và đại diện các phòng ban chức năng của Chi cục; Ông Nguyễn Phương Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn - Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thành phố; Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thành phố; Lãnh đạo UBND các xã, phường. Ngoài ra, còn có sự tham dự của Ông Trần Kỳ Hậu - Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) thành phố Quy Nhơn - Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS- KHHGĐ thành phố và lãnh đạo các khoa phòng thuộc TTYT thành phố; Lãnh đạo Trạm Y tế các xã, phường cùng các viên chức phụ trách công tác DS-KHHGĐ tại các xã, phường tham dự Hội nghị.
        Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Kỳ Hậu - Giám đốc TTYT thành phố Quy Nhơn - Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS- KHHGĐ thành phố cho biết: Trong những năm qua công tác DS-KHHGĐ thành phố Quy Nhơn đã không ngừng phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ suất sinh giảm nhanh và đang duy trì ở mức thấp, số người sinh con thứ 3 trở lên giảm mạnh, nhiều khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên, mô hình gia đình ít con, sinh từ 1-2 con đã được đông đảo người dân chấp thuận, trở thành chuẩn mực chung của xã hội. Tuy nhiên, mức giảm sinh có sự khác biệt ở các địa bàn khác nhau của thành phố. Ở các vùng xã đảo, ven biển, ngoại thành mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao so với mức trung bình chung của thành phố. Việc sinh con thứ 3 trở lên đang có xu hướng tăng trở lại trong vài năm gần đây, việc vi phạm chính sách DS-KHHGĐ đã làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động trong công tác DS-KHHGĐ hiện nay, gây khó khăn trong việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số của thành phố. Vì vậy, Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2020 và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề ” Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững” với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những định hướng chuyển đổi trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang Dân số và phát triển, thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của thành phố. Qua đó, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trong việc cùng tham gia và thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và Nhà nước, tiếp tục ổn định quy mô và cơ cấu dân số hợp lý, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Thành phố Quy Nhơn tiếp tục triển khai hiệu quả công tác DS-KHHGĐ trong thời gian đến, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của công tác DS-KHHGĐ theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về công tác dân số trong tình hình mới, cùng các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay…
         Theo Báo cáo tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Quy Nhơn, đồng thời sự hướng dẫn kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục DS-KHHGĐ, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực nhiệt tình của đội ngũ cán bộ là công tác DS-KHHGĐ từ thành phố đến phường xã nên công tác DS-KHHGĐ của thành phố Quy Nhơn đạt được một số kết quả khả quan. Việc thực hiện chiến dịch tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Quy Nhơn tới các tổ dân phố. Các ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều hoạt động phối hợp, lồng ghép nội dung công tác DS-KHHGĐ với các hoạt động của từng ngành, đoàn thể. Trong năm, đã tổ chức 15 buổi truyền thông, tư vấn về SKSS vị thành niên tại các trường THCS với hơn 3.000 lượt học sinh tham gia; 06 buổi truyền thông về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em cho gần 200 em vị thành niên về sinh hoạt hè tại các địa phương; toàn thành phố có 23/145 khu phố, thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên, trong đó có 04 khu phố đạt thành tích từ 05 năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên, 06 khu phố đạt thành tích từ 02-04 năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên; kết quả dịch vụ KHHGĐ đều đạt tương đối cao so với kế hoạch đạt 132% tổng các BPTT, trong đó sử dụng vòng tránh thai 1.092 cas đạt 52%, bao cao su 8.291 cas đạt 156,4%, thuốc uống tránh thai 4.725 cas đạt 147,7%, thuốc tiêm tránh thai 795 cas đạt 122,3%, triệt sản 17 cas đạt 113,3%…
        Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu rõ một số khó khăn trong công tác Dân số - KHHGĐ của thành phố năm 2020 như: kinh phí hoạt động truyền thông bị cắt giảm rất nhiều so với trước đây nên việc triển khai các hoạt động truyền thông của thành phố, phường xã gặp rất nhiều trở ngại trong công tác tổ chức thực hiện; nhiều cộng tác viên (CTV) dân số nghỉ việc, thường xuyên có sự thay đổi CTV nên nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc tìm người thay thế, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ truyền thông, tư vấn tại hộ gia đình và cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ dẫn đến công tác báo cáo số liệu của viên chức dân số phường xã thường xuyên chậm trễ; hiện nay một số văn bản về giảm mức xem xét kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm chính sách con thứ 3 trở lên so với trước đây đối với cán bộ viên chức và đảng viên đã tạo ra sự ngộ nhận cho một bộ phận người dân hiểu chưa đúng trong việc nới lỏng hoặc cho phép sinh thoải mái; Thông tư 26/2018/BTC ngày 7/5/2018 về việc hướng dẫn thực hiện kính phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số có hiệu lực đã khống chế đối tượng sử dụng BPTT miễn phí nên đa số người dân vẫn chưa quen với việc tự chi trả tiền cho việc áp dụng BPTT như hiện nay…
        Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, bàn về các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác DS - KHHGĐ năm 2020 nhằm triển khai toàn diện, hiệu quả việc thực hiện chính sách về Dân số trên địa bàn thành phố, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác DS – KHHGĐ trong thời gian đến.
Hình 2 Hội nghị Dân số
Ông Nguyễn Phương Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn - Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh Thùy Vy)
           Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Nguyễn Phương Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác DS-KHHGĐ trong năm qua và để thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ trong thời gian đến đề nghị các cấp, các ngành, các xã, phường của thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung: tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban, đơn vị, hội đoàn thể đối với công tác DS-KHHGĐ để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần giảm nghèo, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của thành phố Quy Nhơn thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, Kế hoạch thực hiện điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, các đối tượng đến năm 2030 và Kế hoạch truyền thông Dân số đến năm 2030 của thành phố Quy Nhơn..; duy trì và phát triển các mô hình truyền thông có hiệu quả, cung cấp thông tin dịch vụ SKSS và KHHGĐ cho vị thành niên và thanh niên tại các phường xã; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào khu phố, thôn không có người sinh con thứ 3, phấn đấu đạt phường xã không có người sinh con thứ 3. Đồng thời giao TTYT thành phố Quy Nhơn phối hợp với Phòng Y tế thành phố triển khai thực hiện tốt hoạt động DS-KHHGĐ tỉnh Bình Định năm 2021 theo hướng dẫn của Sở Y tế Bình Định và Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong quá trình thực hiện, tổ chức thường xuyên việc cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ trong năm 2021…
Hinh 3 Hội nghị Dân số
Ông Nguyễn Văn Quang – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnhtrao thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ năm 2020  (Ảnh Thùy Vy)
       Nhân dịp này, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thành phố Quy Nhơn cũng đã biểu dương và đọc quyết định khen thưởng của Sở Y tế Bình Định cho 11 cá nhân và 06 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ năm 2020./.

Tác giả bài viết: Thùy Vy (Khoa TT-GDSK) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập137
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm92
  • Hôm nay736
  • Tháng hiện tại180,171
  • Tổng lượt truy cập23,047,356
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây